Soms heeft je kind een probleem. Met wie kan je praten? - Nederlands

Wat als je kind niet wil praten?

Gevraagd door: kand. Mirthe Scholten LLB  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (49 stemmen)

En wat kan je al thuis doen? – Praat zoveel mogelijk met je kind, over van alles en nog wat. – Neem de tijd om naar je kind te luisteren, op zijn manier wil hij jou heel graag iets vertellen. – Zing liedjes en lees samen boekjes voor; maak het praten gezellig!

Wat te doen als kind niet praat?

Als jouw kind van 2 of 3 jaar nog niet praat, dan kun je jouw zorgen uitspreken op het consultatiebureau. Zij kunnen het dan samen met jou in de gaten houden. Bij elke afspraak zal aan je gevraagd worden welke woordjes je kind zegt en wat je kind al begrijpt.

Hoe heet het als een kind niet praat?

Selectief mutisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij een kind/jongere in sommige situaties niet 'kan' praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties heel goed kan. Kinderen/jongeren met selectief mutisme praten thuis en tegen sommige mensen.

Hoe krijg ik mijn kind aan de praat?

Hoe kun je kinderen tussen de drie en vier jaar stimuleren?
 1. Praat veel met je kind, luister goed en beantwoord vragen. ...
 2. Praat over wat jullie gaan doen.
 3. Ga op vaste momenten met je kind in gesprek, zoals tijdens het eten en bij het naar bed gaan. ...
 4. Speel samen veel spelletjes waarbij je van beurt moet wisselen.

Hoe ga je om met selectief mutisme?

 1. Selectief mutisme: tips. Psychotherapeut Goedele Vandewalle behandelde kinderen met selectief mutisme. ...
 2. Het ligt niet aan jou. Voel je niet persoonlijk afgewezen als een leerling niet tegen je praat. ...
 3. Zet de leerling niet onder druk. Niet doen: dreigen met een 0 op 10. ...
 4. Voer eenvoudige, tijdelijke aanpassingen in.

43 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang duurt selectief mutisme?

Niet praten in bepaalde situaties (selectief mutisme)

Sommige kinderen praten in bepaalde situaties helemaal niet. Dat komt door angst. Zij praten bijvoorbeeld thuis wel, maar op school of bij anderen thuis niet. Als dit langer dan een maand duurt, noemen we dat selectief mutisme.

Hoe ga je om met een kind met faalangst?

Bij faalangst:
 1. Reageer normaal op prestaties van uw kind. ...
 2. Verwacht niet te veel van uw kind, maar ook niet te weinig.
 3. Laat uw kind veel dingen zelf doen en zelf keuzes maken.
 4. Geef uw kind een compliment als het iets doet wat het spannend vindt, ook als het niet perfect gaat.

Hoe ontstaat selectief mutisme?

Wat is de oorzaak van een selectief mutisme? Selectief mutisme is vaak het gevolg van angst bij kinderen. In situaties waarin kinderen zich niet vertrouwd en veilig voelen praten zij niet. Kinderen blokkeren als het ware door de angst, waardoor ze niet kunnen spreken.

Waarom praat een kind laat?

Dat komt gewoonweg omdat de andere woorden nog niet bekend zijn. Ook spreekt je kindje de woorden nog niet goed uit: hij laat klanken weg of vervangt ze door andere. Eerst kent je kind nog maar enkele losse woordjes, maar vanaf het moment dat hij er een stuk of vijftig kent, kan het opeens heel snel gaan.

Wat moet een kind van 2 jaar kunnen zeggen?

Een kind van 18 maanden gebruikt gemiddeld 50 woordjes, terwijl een kind van 2 jaar gemiddeld 200 woordjes gebruikt. Vervolgens gaat het kind woorden combineren tot korte 2-woords zinnetjes (zoals "jas aan" of "papa bal"), korte zinnetjes produceren en steeds meer vragen stellen.

Hoe noem je mensen die niet kunnen praten?

Stom (stem), niet kunnen praten. Doofstom, niet kunnen praten vanwege doofheid.

Hoe heet iemand die niet praat?

A (= niet), fasie (= spreken). Afasie is een taalstoornis, iemand met een afasie kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen. Verschillende of alle onderdelen van het taalsysteem kunnen verstoord zijn. Denk hierbij aan het spreken, het begrijpen van een gesprek, het begrijpen van wat u leest, en/of het schrijven.

Waarom praat een kind van 3 niet?

Indien een kind eerst wel goed sprak, maar opeens niks meer zegt, kan er bijvoorbeeld sprake zijn van selectief mutisme (niet spreken in bepaalde situaties). Ook bij autisme spectrumstoornissen (ASS) komen problemen in de taalontwikkeling voor.

Waarom praat mijn kind zoveel?

Veel praten en door anderen heen praten is gedrag wat gerelateerd kan worden aan ADHD. Hieronder vallen dingen als: hyperactiviteit, drukte, moeite om de aandacht langere tijd te richten op iets, moeite om prikkels te verwerken. De kans is groot dat je kind snel reageert op impulsen in z'n omgeving (hyperactief).

Welke gedragingen vertoont een kind met TOS?

Signalering
 • Het kind heeft moeite om anderen te begrijpen en zichzelf begrijpbaar te maken.
 • Het kind heeft een kleine woordenschat.
 • Het kind heeft woordvindingsproblemen.
 • Het kind is moeilijk te verstaan als het praat.
 • Het heeft moeite met talige instructie.
 • Het lukt het niet om talige opdrachten goed uit te voeren.

Wat zijn symptomen van een taalachterstand?

Kenmerken TOS

Het kind heeft moeite om op een woord te komen. Het kind is niet goed te verstaan. Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt. Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen.

Wie stelt selectief mutisme vast?

Doet het probleem zich enkel voor op school bij aanvang van de schoolloopbaan, dan wacht men altijd een tijdje om de diagnose te stellen, omdat het probleem na verloop van tijd spontaan kan verdwijnen. De huisarts zal de diagnose steeds stellen in samenspraak met een (kinder)psychiater.

Is selectief mutisme een gedragsstoornis?

Selectief mutisme betekent dat een kind wel kán praten, maar dit in bepaalde situaties, bijvoorbeeld op school, niet of weinig doet. Selectief Mutisme wordt vaak omschreven als een taal-spraak problematiek maar dit is het niet. Het Selectief Mutisme is een angststoornis.

Hoe vaak komt selectief mutisme voor?

Selectief mutisme komt naar schatting voor bij 0.03 tot 0.75% van de kinderen. Dit betekent dat de stoornis bij ongeveer 1 tot 7 op de 1000 kinderen voorkomt.

Wat te doen aan clownesk gedrag?

Hoe kun je een kind helpen met clownesk gedrag?
 1. Inzien wanneer het tijd is voor een grapje maar ook wanneer niet. ...
 2. Zichzelf kalmeren bij onzekerheid of spanning. ...
 3. Op een sociaal handige manier contact maken. ...
 4. Zichzelf durven laten zien.

Wat te doen bij faalangst puber?

Hoe voorkom je faalangst?
 1. Wees realistisch over prestaties, zonder overdreven te doen, te verbloemen als iets niet lukt of je kind af te kraken.
 2. Verwacht niet veel te veel van je kind, maar zeker ook niet te weinig.
 3. Als je kind zelf dingen doet, is dat goed voor het zelfvertrouwen.

Hoe kan je faalangst overwinnen?

Omgaan met faalangst: tips
 1. Besef dat fouten maken normaal is. Iedereen maakt weleens fouten en je mag fouten maken op je werk of in het leven.
 2. Bereid je goed voor. ...
 3. Pak uitstelgedrag aan. ...
 4. Onderschat of overschat jezelf niet. ...
 5. Doe wat je graag doet.

Hoeveel kinderen hebben selectief mutisme?

Alleen het praten in een andere omgeving of tegen anderen doen ze niet. Ze hebben spraakangst. Selectief mutisme lijkt een zeldzame psychische aandoening omdat je er niets tot weinig over hoort, maar dat is niet het geval. De schatting is dat selectief mutisme bij 1 tot 7 op de 1.000 kinderen voorkomt.

Kan een kind met autisme praten?

Kinderen met autisme hebben problemen met het communiceren met andere mensen. Sommige kinderen praten helemaal niet. Andere kinderen gaan wel praten, maar doen dit pas op een latere leeftijd dan gebruikelijk. Kinderen met autisme hebben vaak een monotone stem, er zit weinig variatie in toonhoogte en spreeksnelheid.

Wat is mutisme?

mutisme - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) onvermogen om te spreken ♢ Het kan zijn dat sommige kinderen selectief mutisme gedeeltelijk ontwikkelen door problemen binnen het gezin. Woordherkomst Van het Latijnse mutus met het achtervoegsel -isme.

Volgende artikel
Hoe kan kind medehuurder worden?