Wettelijk medehuurderschap

Hoe kan kind medehuurder worden?

Gevraagd door: Sanne Smeets  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (67 stemmen)

Soms komt het voor dat een kind medehuurder kan worden. Het inwonend kind moet in ieder geval minimaal 35 jaar oud zijn en zijn hele leven staan ingeschreven op het adres van zijn ouders. Daarnaast moet er ook worden aangetoond dat het kind een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert met zijn ouders.

Kun je als kind medehuurder worden?

Kinderen komen niet in aanmerking voor medehuurderschap, aangezien ze vroeg of laat op zichzelf gaan wonen. Zij hebben daarom geen gemeenschappelijke duurzame huishouding met hun ouders. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een inwonend kind medehuurder worden.

Kan ik mijn kind op het huurcontract zetten?

De regel is dat een kind uw huurwoning niet kan overnemen. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een kind huurder blijven. Om te beginnen moet hij dan al in dit huurhuis wonen als u overlijdt. Ook moet u samen een gemeenschappelijke huishouding hebben.

Kan een inwonend meerderjarig kind de huur van een sociale huurwoning na overlijden van een ouder voortzetten?

Conclusie. De hoofdregel is dat meerderjarige kinderen niet duurzaam samenwonen met hun ouders. Daarom kunnen zij over het algemeen de huur niet voortzetten na het overlijden van hun ouder(s).

Wie kan medehuurder worden?

U kunt medehuurderschap aanvragen. Voorwaarde is dat u minimaal 2 jaar samenwoont met degene voor wie u zorgt. En dat u al lange tijd samen een huishouding heeft, dus bijvoorbeeld samen eet. Vraag bij de verhuurder van de woning of u medehuurder kunt worden.

21 gerelateerde vragen gevonden

Kun je als medebewoner hoofdbewoner worden?

U dient als medebewoner minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de woning te hebben; Er dient sprake te zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Een duurzame gemeenschappelijke huishouding houdt in dat de bewoners van plan zijn langdurig samen te wonen.

Kan je als medebewoner hoofdbewoner worden?

De medehuurder verklaart zich mede verantwoordelijk voor de bepalingen in het huurcontract. Als aan deze voorwaarden is voldaan dan kan de medebewoner medehuurder worden en in de woning blijven als de hoofdhuurder ooit vertrekt.

Wat als de hoofdbewoner overlijd?

Als de hoofdhuurder overlijdt, dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. Dit geldt zowel voor een achterblijvende echtgenoot als voor een medehuurder in een andere samenlevingsvorm. De huurovereenkomst blijft geldig en de medehuurder wordt hoofdhuurder.

Hoe lang in huurhuis mag je blijven na overlijden moeder?

Meerderjarige inwonende kinderen hoeven na het overlijden van hun ouder(s) niet langer binnen twee maanden de ouderlijke huurwoning te verlaten. Daartoe werkt de minister van Binnenlandse Zaken samen met de minister voor Rechtsbescherming aan een ontwerpregeling.

Hoe krijg ik mijn volwassen zoon het huis uit?

Als hij of zij nog een reden heeft bedacht om niet klaar te zijn om uit huis te gaan, vraag dan huur voor zijn of haar kamer. Er is een goede kans dat hij of zij niet heel graag huur voor een kamer wil betalen. Hierdoor zal hij of zij boos worden en graag snel uit huis willen gaan!

Kan een medehuurder hoofdhuurder worden?

Mijn vriendin wil zich als medehuurder melden, zodat ze daarna op korte termijn hoofdhuurder kan worden, mag dit? Nee, de wet zegt dat medehuur niet mag worden aangevraagd om te bewerkstelligen dat op korte termijn de medehuurder de hoofdhuurder wordt. Dit is niet toegestaan.

Hoe kan je een huurhuis overnemen?

U kunt overname van de woning voorstellen aan de woningcorporatie, maar die zal de woning willen toewijzen op grond van de reguliere regels voor de woonruimteverdeling. En dan zijn er waarschijnlijk kandidaten die eerder voor de woning in aanmerking komen dan u.

Kan ik mijn huurcontract overzetten?

Nee, je kunt niet zomaar een andere naam op een huurcontract zetten. Je hebt hiervoor toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder heeft namelijk een overeenkomst met de persoon die als huurder wordt aangemerkt.

Wat te doen als je kind weer thuis komt wonen?

Als een volwassen kind weer thuis komt wonen, brengt dat extra kosten met zich mee. Niet alleen door bijvoorbeeld de extra boodschappen en verbruikskosten. Ook de gemeentelijke belastingen kunnen stijgen doordat die vaak afhankelijk zijn van de grootte van het huishouden.

Hoelang na overlijden huurwoning?

Als de overledene alleenstaand was eindigt het huurcontract van rechtswege de laatste dag van de tweede maand volgend op het overlijden. Bijvoorbeeld: Als de huurder op 16 mei overlijdt dan eindigt de huurovereenkomst 31 juli. Let op: U moet de huur wel opzeggen anders loopt de huur gewoon door.

Hoe snel moet een huurhuis leeg na overlijden?

Wanneer kan de verhuurder de woning ontruimen bij overlijden van de huurder? Je mag als verhuurder niet direct na het overlijden van de huurder de woning gaan ontruimen, maar pas als de huurovereenkomst is beëindigd. De huurovereenkomst eindigt aan het eind van de tweede maand na het overlijden van de huurder.

Hoe lang huur doorbetalen na overlijden?

Als erfgenaam kunt u de huur na het overlijden van de huurder iedere dag van de maand schriftelijk opzeggen. Volgens de wet eindigt de huur aan het eind van de tweede volle maand na het overlijden van de huurder.

Wat als een van de huurders overlijdt?

Volgens art. 1742 van het Burgerlijk Wetboek wordt het huurcontract niet ontbonden door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder. Het overlijden van de huurder zal dus geen invloed hebben op het (voort)bestaan van de huurovereenkomst.

Wat te doen als huurder overlijdt?

Als je je woning verhuurt aan één persoon en deze komt te overlijden, dan eindigt het huurcontract automatisch aan het eind van de tweede maand na het overlijden. De huur moet in die periode worden betaald door de erfgenamen van de huurder.

Wie haalt huis leeg na overlijden?

Wanneer iemand overlijdt, zijn de erfgenamen verantwoordelijk voor het leeghalen van het huis en de bijkomende kosten. Wanneer er geen sprake is van een testament, staat in de wet beschreven dat alleen de echtgenoot, geregistreerd partner en bloedverwanten erven.

Wat is het verschil tussen medebewoner en medehuurder?

Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont. Dit kan uw kind zijn, maar ook uw partner, een familielid of een kennis. Een medehuurder heeft rechten en plichten ten aanzien van de huurovereenkomst.

Wat als huurders uit elkaar gaan?

Bij echtscheiding of relatiebreuk kan degene die vertrekt niet zomaar onder het huurcontract uit. Het huurcontract blijft bestaan tijdens de echtscheidingsprocedure. Als één van de partners de huurwoning verlaat, blijft die aansprakelijk voor de betaling van de huur zolang het huurcontract niet werd aangepast.

Kan ik een medehuurder eruit zetten?

Als het medehuurderschap geregeld is, ben je samen met je partner verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur, het onderhoud en kleine reparaties. Bovendien heb je recht op huurbescherming. Dat betekent, dat je niet zomaar je woning mag worden uitgezet.

Kan een huurcontract op 2 namen?

Het huurcontract staat op 2 namen (contractuele medehuur)

Als u allebei als huurder in het contract staat, heeft u allebei recht op de huurwoning. Dit heet 'contractuele medehuur' of 'samenhuur'. Bent u het erover eens wie in de huurwoning blijft? Vraag dan of de verhuurder deze persoon als alleenhuurder accepteert.

Kan mijn zoon mijn huurwoning overnemen?

Een meerderjarig inwonend kind kan niet zomaar de huur voortzetten. Daarvoor gelden specifieke voorwaarden. Zo moet het inwonend kind in de huurwoning zijn of haar hoofdverblijf hebben en voldoende financiële waarborgen voor nakoming van de huurovereenkomst bieden.

Volgende artikel
Hoe speel je met baby van 4 weken?