Hoe bereid ik mij voor op een gesprek bij de bedrijfsarts of werkgever over mijn stress klachten?

Wat moet je zeggen tegen een bedrijfsarts?

Gevraagd door: Liza Koning  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.6/5 (61 stemmen)

Vertel de dokter waar je last van hebt en wat je klachten zijn. Beperk je daartoe. Ga niet uitweiden over hoe slecht je leidinggevende functioneert en de slapeloze nachten die je daarvan krijgt. Dan denkt de dokter dat er sprake is van een arbeidsconflict en daar geldt een apart protocol voor.

Hoe praat je met een bedrijfsarts?

Het gesprek:

De vragen van de bedrijfsarts gaan over wat je wél kan. Leg duidelijk uit wat voor jou mogelijk is en wat je daarvoor nodig hebt, bijvoorbeeld een rustige werkplek. Vertel ook waar je grenzen liggen, bijvoorbeeld maximaal 2 uur per dag werken.

Wat moet je vertellen bij een bedrijfsarts?

Vertel je bedrijfsarts hoe je hoofd momenteel werkt en dat je niet in staat bent om over je problemen na te denken. Vertel hem ook wat je wél doet op gebied van bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen om je herstel te bevorderen.

Hoe voorbereiden op gesprek bedrijfsarts?

Goed voorbereid in gesprek

Neem pen en papier mee, dan kunt u belangrijke afspraken en gegevens noteren. Samen beslissen: wanneer u vroegtijdig contact opneemt met de bedrijfsarts, kunt u concrete vragen en adviezen krijgen rondom werk die u met uw behandelend specialist kunt bespreken.

Wat mag een bedrijfsarts wel en niet vragen?

De bedrijfsarts mag geen mededelingen doen tenzij met gerichte, uitdrukkelijke en in vrijheid gegeven toestemming van betrokkene. In deze situaties is de werkgever niet uitsluitend van de bedrijfsarts afhankelijk om de benodigde informatie te verkrijgen. De werknemer kan zelf de werkgever informeren.

41 gerelateerde vragen gevonden

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Wie bepaalt of je beter bent?

Uitgangspunt is dat een werknemer zelf bepaalt of en wanneer hij hersteld is van ziekte binnen de eerste twee ziektejaren. In plaats daarvan kan een werkgever de hersteldmelding weigeren en een oordeel van de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige aanvragen over het herstel van de werknemer.

Hoe lang duurt een gesprek met de bedrijfsarts?

Het eerste gesprek duurt gemiddeld 20-30 minuten. De (bedrijfs)arts laat na dit gesprek aan je weten of een vervolgafspraak nodig is. Na het gesprek schrijft de (bedrijfs)arts een rapportage voor jou en je werkgever.

Doet een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek?

Optioneel lichamelijk onderzoek doen: op de vraag of een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen is het antwoord 'ja', mits dat nodig is om een gemotiveerde beslissing te nemen. Aan de hand van vastgestelde beperkingen kan de arts beter advies geven. Werknemers mogen lichamelijk onderzoek overigens wel weigeren.

Hoe lang duurt een afspraak bij de bedrijfsarts?

Officieel hoeft de bedrijfsarts pas in het zesde week van het verzuim ingeschakeld te worden om een probleemanalyse op te stellen. Met het oog op de re-integratie is het echter verstandig om eerder contact met de arts op te nemen wanneer het ernaar uitziet dat de ziekte wel eens langer dan zes weken zou kunnen duren.

Kan een bedrijfsarts in je medisch dossier kijken?

De bedrijfsarts mag gegevens verzamelen om een goed oordeel te kunnen vormen over jouw arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Dat zijn deze gegevens: medische gegevens die hijzelf verzamelt. medische gegevens van de behandelend arts (als jij hiervoor schriftelijk toestemming heb gegevens)

Wie beslist of je gaat werken huisarts of bedrijfsarts?

In eerste instantie is het de bedrijfsarts die bevoegd is om een oordeel te geven over de vraag of u in staat bent om uw werkzaamheden te hervatten. Ook al vindt uw huisarts bijvoorbeeld dat u (nog) niet aan het werk kunt, het oordeel van de bedrijfsarts telt in het algemeen zwaarder.

Wat mag een werkgever niet vragen?

Wat mag niet? Als werkgever mag u niet vragen naar de aard en oorzaak van iemands ziekte. Ook wanneer uw werknemer uit zichzelf vertelt wat hij/zij mankeert, mag u deze informatie niet vastleggen of delen.

Wat is een onwerkbare situatie?

Onwerkbare situaties, ze komen vaak voor. Situaties waarin je als werknemer niet meer met plezier naar je werk gaat. Dat kan met van alles te maken hebben, zoals onenigheid met je leidinggevende, een collega die een totaal andere werkhouding heeft, of je wordt buitengesloten tijdens after-work-events.

Wat als je advies van bedrijfsarts negeert?

Geen probleem. Je kunt, wanneer je goede redenen hebt, in overleg met je medewerker afwijken van het advies van de bedrijfsarts. Het is namelijk een advies! Maar pas op, als je dit doet dan moet je wel goede redenen hebben en in het dossier kunnen uitleggen waarom je afwijkt van het advies van de bedrijfsarts.

Wat moet je zeggen als je je ziek meldt?

Als u ziek bent, moet u zich direct ziek melden bij uw werkgever. De regels voor ziekmelding staan in uw arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement. U hoeft de werkgever niet te vertellen wat uw klachten zijn. Uw werkgever mag geen medische informatie van u vragen.

Heeft de bedrijfsarts ook contact met je eigen huisarts?

Voor meer informatie over wat je kunt verwachten van een gesprek met een verzuimconsulent, zie ons kennisitem hierover. De bedrijfsarts mag de volgende dingen doen: Belangrijke (medische) informatie opvragen bij jouw huisarts of andere behandelaar. Dit mag alleen als je hier schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Is een bedrijfsarts te vertrouwen?

In principe is er geen reden om de bedrijfsarts niet te vertrouwen. Is de bedrijfsarts in een positie om jou te helpen? Jazeker, voor hem is het ook belangrijk om een kloppend en adequaat advies te geven. De bedrijfsarts moet met jou een vertrouwensband opbouwen om jou goed te kunnen beoordelen.

Wat mag bedrijfsarts delen met werkgever?

De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke gegevens aan uw werkgever doorgeven. Bijvoorbeeld gegevens die uw werkgever nodig heeft om te beoordelen of hij uw loon moet doorbetalen. Of gegevens die nodig zijn voor uw verzuimbegeleiding en re-integratie.

Wat doet bedrijfsarts bij overspannen?

Wanneer je overspannen raakt, is een gesprek met de bedrijfsarts een belangrijke eerste stap. Wanneer je je ziekmeldt, heb je zelfs wettelijk recht op een dergelijk gesprek. Tijdens zo'n gesprek onderzoekt de arts hoe het komt dat je overspannen bent en wat de mogelijkheden zijn voor herstel of re-integratie.

Hoe lang in Ziektewet bij burn-out?

Gemiddeld duurt een burn-out negen maanden, dit wil zeggen, je bent negen maanden op ziekenkas. Van je burn-out af raken kan echter jaren duren. Het gaat hier om gemiddelden. Dit betekent dat er werknemers zijn die na een maand gaan werken en dat er mensen zijn die drie jaar van hun job weg blijven.

Wat als je het niet eens bent met de bedrijfsarts?

Ben je het niet eens met het advies van de bedrijfsarts, dan kun je advies inwinnen bij jouw vakbond of het Juridisch Loket. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Maar ook het deskundigenoordeel is formeel een advies. De werkgever is niet verplicht het op te volgen.

Wat als je je werk niet meer kan doen?

Als je in loondienst bent en 20 maanden niet meer (volledig) gewerkt hebt, dan kan je een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Van het UWV ontvang je in de 88e week dat je ziekgemeld bent bericht over de aanvraag van een WIA-uitkering.

Hoe lang mag werkgever je ziek houden?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar uw loon door als u ziek bent. Na 2 jaar ziekte heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Hoe lang mag je ziek zijn van werk?

Hoe lang wordt mijn salaris doorbetaald? Ben je vast in dienst dan krijg je de vanaf de eerste dag dat je ziek bent doorbetaald. Wel kun je te maken krijgen met zogenaamde wachtdagen. Dat zijn maximaal 2 dagen van je ziekte waarover je werkgever geen loon hoeft te betalen.

Vorige artikel
Waarom schudt mijn baby Nee?
Volgende artikel
Hoeveel melk mag baby 12 maanden?