HET WERKT NIET! - Ouders over de kinderopvang in Nederland

Wat als je de kinderopvang niet kan betalen?

Gevraagd door: Nathan Bos LLB  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (15 stemmen)

BOinK: U kunt in overleg met de kinderopvangorganisatie afspreken de factuur niet of deels te betalen voor de periode dat u geen gebruik kon/kan maken van de kinderopvang. Betaalt u de uren die u niet kunt afnemen helemaal niet, dan vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor deze uren.

Wat als je geen kinderopvang vindt?

Als ouders liever geen beroep doen op het loket kinderopvang of er geen loket aanwezig is in de gemeente, dan kunnen ze nog altijd terecht bij hun lokale afdeling van Kind & Gezin. "In elk consultatiebureau is ook een relatiebeheerder aanwezig. Deze kan ook in dialoog gaan met de ouders en de kinderopvanginitiatieven."

Welke leeftijd stopt kinderopvangtoeslag?

Uw kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag als je partner niet werkt?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt en uw kind naar een geregistreerde opvang gaat. Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

Hoe controleert de Belastingdienst kinderopvangtoeslag?

Hoe komen jullie aan mijn gegevens voor de definitieve berekening...
  1. van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen.
  2. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door.
  3. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

20 gerelateerde vragen gevonden

Hoe wordt kinderopvangtoeslag definitief berekend?

U kunt de definitieve berekening verwachten tussen eind juni en 31 december na afloop van het jaar waarvoor u de toeslag kreeg. Dan is uw inkomen van dat jaar pas bij ons bekend. Hebt u de berekening op 31 december nog niet gekregen? Dan hebben we nog steeds niet alle gegevens binnen.

Hoe werkt afrekening kinderopvangtoeslag?

Blijkt het inkomen hoger of lager nadat uw toeslag definitief is berekend? Dan krijgt u altijd een nieuwe definitieve berekening. Gaat het om andere gegevens dan het inkomen? Dan kunt u een nieuwe berekening krijgen tot 5 jaar na het jaar waarvoor u de toeslag kreeg.

Waarom geen recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Gaat uw kind naar een ouderparticipatiecrèche (opc) die nog in de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden zit? Dan heeft u nog geen recht op kinderopvangtoeslag.

Wat als ik te weinig kinderopvangtoeslag hebt gekregen?

Hebt u te weinig toeslag gekregen en krijgt u nog geld van ons? Dan hebt u het geld normaal binnen 1 week na de datum die op de berekening staat.

Hoeveel uur minimaal werken voor kinderopvangtoeslag?

U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind werkelijk naar de opvang gaat. De opvanguren die u over hebt, mag u nog wel de rest van het jaar gebruiken voor opvang. U werkt 25 uur per week. Volgens de berekening mag u toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand.

Hoe snel krijg je kinderopvangtoeslag terug?

Nadat de voorschotbeschikking in Mijn toeslagen staat, krijgt u de eerste betaling. U krijgt uw toeslag rond de 20e van de maand uitbetaald. Is het al de 20e geweest? Dan moet u wachten tot de volgende betaaldag.

Wie vraagt kinderopvangtoeslag aan vader of moeder?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen toeslag als beide ouders werken. Ben je alleenstaande ouder, dan volstaat het dat jij werkt.

Heb je altijd recht op kinderopvangtoeslag?

Er geldt voor kinderopvangtoeslag geen maximaal inkomen. Als je inkomen stijgt, verlies je dus nooit je recht op kinderopvangtoeslag, maar het kan wel zo zijn dat je minder toeslag krijgt.

Hoe vind ik een kinderdagverblijf?

Contacteer het Lokaal Loket Kinderopvang in je gemeente. Je vindt er opvangadressen en hulp om te zoeken. Vaak is er een website waar alle info gebundeld is.

Waar op letten bij zoeken kinderopvang?

Checklist kinderopvang
  • Check de kwaliteit. ...
  • Heeft de kinderopvang een HKZ-certificaat. ...
  • Bekijk het pedagogisch plan van de kinderopvang. ...
  • Kijk of het voedingsplan bij je wensen past. ...
  • Check of er een oudercommissie is. ...
  • Vraag na hoe de communicatie verloopt. ...
  • Maak een afspraak voor een rondleiding.

Hoeveel dagen kinderopvang is goed?

Het klinkt ouderwets, maar kinderen hebben behoefte aan de drie r's: rust, reinheid en regelmaat. Vooral regelmaat is in dit opzicht belangrijk. Kies bijvoorbeeld voor twee of drie dagen kinderopvang in de vorm die je als ouder prettig vindt (een gastouder, opa en oma, een kinderdagverblijf,...).

Waarom krijg ik meer kinderopvangtoeslag?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Hoe weet ik of ik gedupeerd ben kinderopvangtoeslag?

Uw dossier opvragen kan met een schriftelijk verzoek (een brief) of telefonisch via het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op 0800 - 2 358 358 (gratis).

Kun je met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Is kinderopvangtoeslag afhankelijk van inkomen?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

Hoe kinderopvang inbrengen in belastingen?

Voor de uitgaven voor kinderopvang die aan de voorwaarden voldoen, heeft u recht op een belastingvermindering. U mag voor 2021 (aanslagjaar 2022) maximaal 14 euro per opvangdag en per kind jonger dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar bij een zware handicap) inbrengen als uitgaven.

Waar vul ik kinderopvangtoeslag in bij belastingaangifte?

Bij het invullen van de aangifte moet de belastingplichtige de beperking tot 11,20 euro per oppasdag zelf toepassen. In Vak X, Rubriek B, code 1384-71 mag u dus maximum 11,20 euro vermenigvuldigd met het aantal opvangdagen invullen. Dit geeft recht op een belastingvermindering tegen 45 procent.

Wat is de huursubsidiegrens 2022?

Uw huur mag in 2022 maximaal € 763,47 zijn. In 2021 was dit € 752,33. Maar of en hoeveel huurtoeslag u krijgt, hangt ook af van uw leeftijd, woonsituatie en inkomen.

Hoe worden toeslagen gecontroleerd?

De fiscus gebruikte vanaf april 2013 een zogeheten risicoclassificatiemodel. Op basis van allerlei indicatoren werd bepaald wie extra gecontroleerd zou worden bij de aanvraag van toeslagen en daarvoor werd een zelflerend algoritme gebruikt.

Hoe definitief is een definitieve berekening toeslagen?

Na afloop van het jaar wordt de definitieve toeslag berekend aan de hand van uw aangifte inkomstenbelasting. Let op. Ook een definitieve toeslag staat nog niet definitief vast, zoals onlangs bleek voor de rechter in Den Haag, 05.08.2015 (RBDHA:2015:5357) .