Hoe herken ik een taalontwikkelingsstoornis bij mijn kind?

Waarom praat een kind laat?

Gevraagd door: kand. Carlijn Jansen PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (10 stemmen)

Dat komt gewoonweg omdat de andere woorden nog niet bekend zijn. Ook spreekt je kindje de woorden nog niet goed uit: hij laat klanken weg of vervangt ze door andere. Eerst kent je kind nog maar enkele losse woordjes, maar vanaf het moment dat hij er een stuk of vijftig kent, kan het opeens heel snel gaan.

Waarom praat een kind van 2 jaar nog niet?

Jouw kind van 2 jaar praat nog niet omdat hij of zij gewoon nog niet zover is, zonder dat daar een reden voor is. Ongeveer 10 tot 15% van de tweejarigen is wat later met praten zonder dat er iets aan de hand is. Er kan sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Waarom praat een kind van 3 jaar nog niet?

Tijdens de kleuterschool evolueren kindjes heel snel. Wacht dus gerust nog even af, tenzij je kind echt niet praat en je ernstige problemen hebt om met hem of haar te communiceren. Geen zorgen dus, als je kind op 3 jarige leeftijd 'slecht praat'. Elk kind heeft een eigen tempo voor alles.

Waarom praat mijn kind zoveel?

Veel praten en door anderen heen praten is gedrag wat gerelateerd kan worden aan ADHD. Hieronder vallen dingen als: hyperactiviteit, drukte, moeite om de aandacht langere tijd te richten op iets, moeite om prikkels te verwerken. De kans is groot dat je kind snel reageert op impulsen in z'n omgeving (hyperactief).

Wat moet een kind van 2 jaar kunnen zeggen?

Een kind van 18 maanden gebruikt gemiddeld 50 woordjes, terwijl een kind van 2 jaar gemiddeld 200 woordjes gebruikt. Vervolgens gaat het kind woorden combineren tot korte 2-woords zinnetjes (zoals "jas aan" of "papa bal"), korte zinnetjes produceren en steeds meer vragen stellen.

23 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel woorden zeggen met 2 jaar?

Taal en spraak bij kinderen van 18 tot 24 maanden

Tegelijkertijd kan hij/zij steeds meer woordjes begrijpen en zeggen, maar nog niet alle klanken goed uitspreken. Een tweejarig kind zegt minimaal vijf tot tien woordjes. Eén enkel woord kan verschillende betekenissen hebben (één-woordzinnen).

Hoe praat je met een peuter?

Onderbreek hem niet, vul geen zinnen aan, maar laat hem even nadenken zodat hij zijn verhaal zelf kan vertellen. En heel belangrijk: luister! Luister echt naar wat hij zegt, zodat je daar weer op kunt inhaken. Als je goed naar je kind luistert, gaat je kind op andere momenten ook beter naar jou luisteren.

Waarom praten kinderen zo luid?

Soms heeft een kind problemen met praten zoals stotteren, slissen, of heel schor of hard praten. Dit hard praten kan bijvoorbeeld komen doordat een kind minder hoort. Soms praat een kind bij andere mensen helemaal niet of alleen heel zacht. Dit kan komen omdat je kind niet durft te praten.

Waarom herhalen peuters?

Kinderen hebben behoefte aan regelmaat en structuur. Door het herhalen van situaties, geluiden en patronen, weet je kind precies wat er gaat gebeuren. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Als je dit stukje veiligheid wegneemt, kan je kind onrustig worden.

Waarom praat kind niet?

Selectief mutisme is vaak het gevolg van angst bij kinderen. In situaties waarin kinderen zich niet vertrouwd en veilig voelen praten zij niet. Kinderen blokkeren als het ware door de angst, waardoor ze niet kunnen spreken. Blokkeren is net als “vechten” of “vluchten” een bekend patroon van reactie op angst.

Heeft mijn kind een achterstand?

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand ontwikkelen zich (veel) langzamer dan hun leeftijdsgenoten. Ze gaan bijvoorbeeld later rollen, zitten, staan, lopen of praten. Vaak zijn er vanaf de geboorte al (lichamelijke) klachten. Soms wordt een ontwikkelingsachterstand pas later duidelijk.

Wat als je kind niet praat?

En wat kan je al thuis doen? – Praat zoveel mogelijk met je kind, over van alles en nog wat. – Neem de tijd om naar je kind te luisteren, op zijn manier wil hij jou heel graag iets vertellen. – Zing liedjes en lees samen boekjes voor; maak het praten gezellig!

Hoe kan ik mijn kind stimuleren om te praten?

7 TIPS OM JE DREUMES TE STIMULEREN IN DE SPRAAK- EN...
 1. Tip 1: Praat tegen je dreumes. ...
 2. Tip 2: Geef je kind de tijd om te reageren. ...
 3. Tip 3: Gebaren gebruiken. ...
 4. Tip 4: “Corrigeer” je kind. ...
 5. Tip 5: Let op je taalgebruik. ...
 6. Tip 6: Lees samen een boekje. ...
 7. Tip 7: Laat je kindje spelen met leeftijdgenootjes.

Hoe leer ik mijn kind van 2 praten?

Leren praten stimuleren
 1. Praat veel tegen je baby. Het is belangrijk om rustig, lief en vooral veel tegen je baby te praten. ...
 2. Kijk naar je baby. Kijk naar de gebaren en lichaamstaal van je kind. ...
 3. Speel met je baby. Doe (schoot)spelletjes met je baby. ...
 4. Boeken lezen.

Waarom herhaling belangrijk is?

Er is veel herhaling nodig om te zorgen dat leerlingen onthouden wat ze hebben geleerd. Door te herhalen wordt de leer- stof in het langetermijngeheugen opgeslagen, zodat het niet meer vergeten wordt en over een maand, jaar of decennium nog steeds kan wor- den opgehaald en gebruikt.

Hoe laat ik mijn kind zachter praten?

Bedenk samen met de kinderen ideeën om het zachte praten te oefenen. In spelvorm, maar ook tijdens het spelen of aan tafel. Geef aan dat je erop vertrouwt dat ze het kunnen leren. Spreek de oefenmomenten af en beloon ze uitbundig als het lukt.

Hoe praat je zachter?

Varieer je volume.
 1. Variatie in je stemvolume zal je er meer bewust van maken, en van het effect ervan op je luisteraar.
 2. Probeer bijna fluisterend te spreken.
 3. Spreek zachter tot iemand je vraagt om luider te spreken.
 4. Probeer alleen die woorden luider uit te spreken die je wilt benadrukken. 'Die pizza was de BESTE pizza!'

Wat kun je doen aan een harde stem?

Dan kun je de volgende tips gebruiken om toch de boodschap goed over te brengen.
 1. Oefen van te voren je verhaal, neem het op en luister het terug. Je kunt dan zelf horen hoe hard het eigenlijk klinkt. ...
 2. Gebruik een lagere stem. ...
 3. Maak gebruik van pauzes en een lager spreektempo.

Hoe communiceer je met een peuter?

Heel belangrijk bij communiceren met een peuter is luisteren! Peuters willen vaak heel graag van alles vertellen en gaan taal steeds meer gebruiken als voornaamste communicatiemiddel. Veelal vertellen ze graag over hun dag, wat ze hebben gedaan, met wie ze hebben gespeeld, wat ze hebben gegeten.

Welke leeftijd begint een kind te praten?

Je kind begint de eerste woordjes te zeggen als het één tot anderhalf jaar oud is. Als je kind vier jaar wordt, kan het al (eenvoudige) zinnetjes maken. Wanneer je dagelijks veel aandacht besteedt aan praten met je kind en luisteren, dan leert het steeds beter praten.

Kan een kind van 2 praten?

De meeste baby's tussen de 7 en 12 maanden benoemen hun ouders als “mama” of “dada”. De eerste woordjes (anders dan mama of dada) leren de meeste baby's rond 19 maanden. Tegen de tijd dat je kleintje 2 jaar is, praat hij of zij in zinnen van 2 tot 4 woorden.

Wat is de Differentiatiefase?

(v.), fase in de taalontwikkeling lopend van ongeveer 2½ jaar tot 5 jaar, waarin het kind een aantal reeds verworven vaardigheden zal uitwerken, zoals het verfijnen en afwerken van de fonologie, het uitbreiden van woordenschat en woordklassen, het vormen van langere en meer volledige zinnen.

Wat zijn typerende kenmerken voor kinderen tussen de 2 en 3 jaar?

Tussen twee en drie jaar gaat je kind ook verhalen vertellen, spontaan of bij afbeeldingen. En wat je kind zegt is steeds beter verstaanbaar. Als je kind drie jaar is heeft het al een hele woordenschat. Het begrijpt gemiddeld 1.250 woorden en kan ongeveer 1.000 woorden zeggen.

Hoeveel woorden 24 maanden?

Je kind kan ongeveer 20 woorden zeggen. Woorden combineren en korte vragen aan je stellen, gaat ook steeds beter.

Hoe leer je je kind praten?

Als jullie samen spelen geeft hij zelf nieuwe informatie over wat hij aan het doen is. Zelf kun je ook een gesprek beginnen door hem te complimenteren: “Wat een mooie toren!”, waarop je kind kan zeggen: “Groot!” Langzamerhand spreekt hij steeds meer in zinnen van drie, vier en vijf woorden.

Volgende artikel
Wat is een stamgroep kinderopvang?