Probleem met kinderopvangtoeslag

Waarom krijg ik geen kinderopvangtoeslag?

Gevraagd door: Jolie Pham  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (63 stemmen)

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Gaat uw kind naar een ouderparticipatiecrèche (opc) die nog in de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden zit? Dan heeft u nog geen recht op kinderopvangtoeslag.

Wie komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Je komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als jij en je partner allebei werken. Als je alleenstaand bent, geldt ook dat je werk moet hebben. Als je een toeslagpartner hebt, moet diegene ook werken.

Heb je altijd recht op kinderopvangtoeslag?

Er geldt voor kinderopvangtoeslag geen maximaal inkomen. Als je inkomen stijgt, verlies je dus nooit je recht op kinderopvangtoeslag, maar het kan wel zo zijn dat je minder toeslag krijgt.

Hoe controleert de Belastingdienst kinderopvangtoeslag?

Hoe komen jullie aan mijn gegevens voor de definitieve berekening...
 1. van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen.
 2. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door.
 3. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

Is kinderopvangtoeslag afhankelijk van inkomen?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de tegemoetkoming.

16 gerelateerde vragen gevonden

Hoe weet ik wat mijn verzamelinkomen is?

Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in deze 3 boxen:
 1. box 1 – belastbaar inkomen uit werk en woning;
 2. box 2 – belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
 3. box 3 – voordeel (belastbaar inkomen) uit sparen en beleggen.

Hoe lang duurt definitieve berekening kinderopvangtoeslag?

De toeslagen 2020 en 2021 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de definitieve afrekening en beschikking van de fiscus. In juni 2020 dus voor uw toeslag 2019 en in juni 2021 voor 2020.

Hoe uren aanpassen kinderopvangtoeslag?

Als de opvanguren veranderen, dan moet u dat aan ons doorgeven. Het liefst zo snel mogelijk.
...
Maar geef uiterlijk binnen 4 weken de volgende veranderingen door:
 1. Uw kind gaat meer uren naar de opvang.
 2. Uw kind gaat minder uren naar de opvang.
 3. De opvanguren veranderen tijdelijk.

Hoe komt de Belastingdienst aan mijn gegevens?

De gegevens zijn afkomstig van onder andere werkgevers, verzekeraars, banken en gemeenten. “Hoe meer gegevens wij invullen, hoe minder men dat zelf hoeft te doen. Dat zorgt dat mensen sneller aangifte kunnen doen, want ze hoeven de gegevens alleen nog te controleren”, legt Spros de voordelen van de VIA uit.

Welke leeftijd stopt kinderopvangtoeslag?

Uw kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

Hoeveel uur werken voor recht op kinderopvangtoeslag?

U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind werkelijk naar de opvang gaat. De opvanguren die u over hebt, mag u nog wel de rest van het jaar gebruiken voor opvang. U werkt 25 uur per week. Volgens de berekening mag u toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand.

Hoe extra uren kinderopvang doorgeven?

Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk extra opvanguren voor uw kind(eren) nodig hebt dan u eerder met de opvang hebt afgesproken? Geef uw wijziging dan door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app. U kunt dan een einddatum opgeven voor de gewijzigde gegevens.

Hoe wijziging tarief kinderopvang doorgeven?

Wijzigingen in uw situatie geeft u online aan ons door met Mijn toeslagen. Wij verwerken uw wijziging voor al uw toeslagen. Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u wijzigingen ook doorgeven met de app Kinderopvangtoeslag.

Welke wijzigingen doorgeven kinderopvangtoeslag?

Welke wijzigingen hebben invloed op uw kinderopvangtoeslag?
 1. U stopt met werken.
 2. U gaat minder of meer uren werken.
 3. Uw inkomen verandert.
 4. U gaat samenwonen, u krijgt een huisgenoot of uw huisgenoot verhuist.
 5. U gaat trouwen of wordt geregistreerd partner.
 6. U gaat scheiden of uit elkaar.
 7. U krijgt nog een kind.

Hoe snel krijg je kinderopvangtoeslag terug?

Nadat de voorschotbeschikking in Mijn toeslagen staat, krijgt u de eerste betaling. U krijgt uw toeslag rond de 20e van de maand uitbetaald. Is het al de 20e geweest? Dan moet u wachten tot de volgende betaaldag.

Hoe lang duurt verrekening Belastingdienst?

U hebt een aanslag of beschikking gekregen

Op uw aanslag of beschikking staat het bedrag dat u terugkrijgt en een datum. Binnen 1 week na die datum staat het geld op uw rekening.

Kan de Belastingdienst terugkomen op een definitieve berekening?

Heb je echter wel een definitieve aanslag ontvangen dan geldt de regel dat de fiscus daarop in principe niet meer kan terugkomen.

Hoeveel mag het verzamelinkomen zijn?

Het maximale jaarinkomen (verzamelinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren is vastgesteld op € 40.765 voor een alleenstaande en € 45.014 voor een meerpersoonshuishouden.

Hoe hoog mag het verzamelinkomen?

Verder maakt het uit of je de AOW-leeftijd al bereikt hebt of juist niet. In de praktijk is er met een inkomen tot grofweg €31.000 (alleenstaanden) en €41.000 (gezinnen) soms huurtoeslag mogelijk. Belangrijk: je moet zelf uitvinden of je recht hebt op toeslag en je moet de toeslag zelf aanvragen.

Is bruto inkomen hetzelfde als verzamelinkomen?

Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen. Het bruto jaarsalaris is je salaris over het hele jaar zonder aftrek van belastingen en pensioenpremie.

Wat gaat kinderopvangkosten 2022?

Een simpel rekenvoorbeeld: in 2022 zal het maximale uurtarief van de overheid 8,50 euro bedragen. Als de kinderopvang dit jaar nog 8,40 per uur rekende, maar daar 2,5 procent bijrekent door hogere kosten, dan komt het tarief straks uit op 8,61 euro.

Hoeveel procent vergoed kinderopvang?

Ouders met een inkomen lager dan € 26.066 krijgen 96% van de kinderopvangkosten terug bij hun eerste en volgende kinderen. De inkomensklassen hoger dan € 200.909 krijgen bij het eerste kind 33,3% van de kosten terug. Bij het tweede kind is dit 67,1%.

Hoeveel uur per dag werken kinderopvang?

De normale werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De werkgever bepaalt de werktijden. Hierbij houdt ze zoveel mogelijk rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van de medewerker. 2.

Vorige artikel
Wat ziet een baby van 4 weken?