open en gesloten vragen

Wat zijn open vragen voorbeelden?

Gevraagd door: Lizzy Keltenie  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.6/5 (27 stemmen)

Open vragen beginnen met: wie, wat, wanneer, waar, en ook hoe, hoe vaak, etc. Open vragen nodigen uit om je verhaal te vertellen en leveren veel informatie op. Gesloten vragen zijn 'ja'-/ 'nee'-vragen of meerkeuze vragen.

Hoe stel ik open vragen?

Een gesloten vraag begint niet met een vraagwoord maar met een werkwoord. “Ga je morgen beginnen?” “Wil je hier eigenlijk wel werken?” “Moet je niet even met Jan gaan praten?” De ander moet eerst “ja” of “nee” antwoorden.

Waar begint een open vraag mee?

Je gebruikt een vraagteken om een zin die een vraag betreft af te sluiten. Een vraagteken vervangt dus de eindpunt van de zin. Een vragende zin begint meestal met een persoonsvorm of vraagwoord aan het begin van de zin.

Wat is een voorbeeld van een gesloten vraag?

Gesloten vragen zijn vragen waarop respondenten een beperkt aantal antwoorden kunnen geven die vooraf zijn bepaald. De traditionele definitie van een gesloten vraag is een vraag waarop iemand alleen 'ja' of 'nee' kan beantwoorden, zoals bijvoorbeeld: 'Heeft u een hypotheek? '

Wat zijn de kenmerken van een open vraag?

Een open vraag is een vraag die de ander alle ruimte geeft om antwoord te geven. De vraag kan niet slechts met een ja of een nee beantwoord worden zoals bij een gesloten vraag. Bij een open vraag heeft de ander ruimte om in zijn antwoord aan te geven wat voor hem belangrijk is.

43 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn korte open vragen?

Open vragen beginnen met: wie, wat, wanneer, waar, en ook hoe, hoe vaak, etc. Open vragen nodigen uit om je verhaal te vertellen en leveren veel informatie op. Gesloten vragen zijn 'ja'-/ 'nee'-vragen of meerkeuze vragen.

Wat houden open vragen in?

Open vragen zijn een onderzoeksinstrument dat een breed scala aan mogelijke antwoorden mogelijk maakt en respondenten aanmoedigt gedetailleerde en persoonlijke antwoorden te geven. Dit soort vragen begint meestal met zinnen als “Hoe“, “Wat” of “Waarom“, en vraagt de respondent zijn gedachten en meningen te geven.

Wat voor soort vragen zijn er?

In een vraaggesprek zijn er verschillende 'soorten vragen' te stellen:
 • Open vragen.
 • Gesloten vragen.
 • Suggestieve vragen.
 • Controlevragen.
 • Isolatievragen.
 • Tegenvragen.

Wat is een half open gesprek?

Belangrijkste conclusies. Een semigestructureerd interview is een gesprek waarbij de interviewer open vragen stelt aan de geïnterviewde. De interviewer maakt hierbij geen gebruik van een strikte, geformaliseerde vragenlijst.

Hoe noem je iemand die veel vragen stelt?

Een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis is een psychische stoornis waarbij iemand zich overmatig afhankelijk opstelt. Dit wordt soms ook wel een afhankelijkheidsstoornis genoemd.

Wat is een leuke vraag om te stellen?

Top 9 leuke vragen om te stellen
 • Heb je altijd al geweten dat je [beroep] wilde worden? ...
 • Wat kan ik van jou leren? ...
 • Als je overal ter wereld wakker zou kunnen worden, waar zou dat dan zijn? ...
 • Volgens mij ben jij het type dat… ...
 • Waar zou je meer van willen doen? ...
 • Op welke gewoonte ben je het meest trots?

Wat is een doel van een open vraag?

Een openvraag is een vraag die naar uitgebreide en verklarende antwoorden zoekt. Je nodigt je gesprekspartner uit om veel informatie te geven. Ze vragen vaak naar het wat, waar, wie, waarom, waarmee en het hoe.

Hoe noem je een vraag waar geen antwoord op is?

Een retorische vraag is een stijlfiguur. Een retorische vraag wordt gesteld als een vraag, maar heeft vaak de intonatie van een mededeling. De steller van een retorische vraag verwacht geen antwoord op zijn vraag, maar wil graag dat de ontvanger van de vraag zich aangesproken voelt.

Wat zijn goede controlevragen?

Een controlevraag is bedoeld om erachter te komen of je elkaar goed begrepen hebt. Een goede controlevraag is niet suggestief en geeft de ander de gelegenheid om het met u oneens te zijn. Een controlevraag kan open of gesloten zijn.

Welke vragen kun je stellen in een interview?

De 10 meestgestelde interviewvragen en hoe je ze beantwoordt
 • Vertel eens iets over jezelf. ...
 • Waarom wil je hier werken? ...
 • Wat zijn jouw sterke kanten? ...
 • Wat zijn jouw zwakke kanten? ...
 • Wat heb je tot nu toe bereikt? ...
 • Wat is de moeilijkste situatie die je op je werk hebt meegemaakt? ...
 • Wat vond je (niet) leuk aan je vorige baan?

Waarom open vragen stellen interview?

Met een open vraag geef je je gesprekspartner de ruimte om te vertellen wat hij belangrijk vindt. Hij kan zijn eigen antwoord formuleren en zelf de richting en inhoud van het gesprek bepalen. Als je open vragen gebruikt, heb je wel kans dat de ander (te) erg uitweidt over het onderwerp.

Hoe begin je een open gesprek?

Stel open vragen.

Begin je vragen met woorden als wie, wat, wanneer, waar, waarom of hoe. Als je de ander vraagt of iets goed ging, zegt hij ja of nee. Stel je een open vraag, dan krijg je veel interessantere antwoorden.

Hoe sluit je een gesprek af?

Hieronder lees je hoe je een gesprek beëindigt zonder dat je de ander beledigt.
 1. Geef aan hoeveel tijd je beschikbaar hebt. Heb je maar een beperkte tijd voor het gesprek, meld dit dan meteen aan het begin. ...
 2. Sluit positief af. ...
 3. Let op de signalen van je gesprekspartner. ...
 4. Gebruik geen smoesjes.

Wat is een 1 op 1 gesprek?

Een 1 op 1 gesprek is een terugkerende meeting waarin jij en een teamlid een kort gesprek houden. Daarbij praat je niet over projecten, targets of statussen.

Wat zijn de 3 vragen?

Deze 3 vragen zijn: Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? Wat betekent dat in mijn situatie?

Welke vragen kun je stellen aan iemand?

Hieronder vind je 20 leuke vragen om te stellen, waarmee je iemand beter leert kennen.
 • Welke dag of welk moment uit je leven zou je willen herbeleven?
 • Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd?
 • Wat is het spannendste wat je hebt gedaan of meegemaakt?
 • Wat is de mooiste herinnering aan je ouder(s)?

Wat zijn goede vragen?

1. Persoonlijke vragen
 • Kun je jezelf even voorstellen?
 • Wat is jouw grootste passie?
 • Wat zijn jouw grootste drijfveren?
 • Wat staat er nog op jouw bucketlist?
 • Welke persoon zou jij nog graag ontmoeten?
 • Wat inspireert jou?
 • Op wie ben je trots?
 • Op welke persoonlijke prestatie ben je het trotst?

Waarom open en gesloten vragen?

Een gesloten vraag heeft vooraf bepaalde antwoordkeuzes waaruit de respondent kan kiezen. Bij een open vraag wordt de respondent gevraagd om in eigen woorden feedback te geven. Laten we direct dieper ingaan op de aard van beide vraagtypen, hun sterke en hun zwakke punten, en wanneer u ze het beste kunt gebruiken.

Is in hoeverre een open vraag?

Formuleer een open vraag

Het zou een te simpele vraag voor je onderzoek zijn. De werkelijkheid ligt vaak genuanceerder dan een korte ja of nee. Begin hoofdvragen bijvoorbeeld met de volgende woorden: 'in hoeverre', 'welke' of 'wat'. Hiermee kun je gemakkelijk een open vraag formuleren en een breder onderzoek doen.

Wat is een suggestieve vraag voorbeeld?

De suggestieve vraag

Suggestieve vragen worden dus in coaching zelden of niet gebruikt, tenzij je de gecoachte er echt mee helpt. Voorbeelden zijn: “Je bent er morgen natuurlijk wel bij, hè?”, “Jij doet gewoon mee, hè?”, “Je stelt me toch niet teleur?”, etc.

Volgende artikel
Van wie erft kind IQ?