Verschil co-ouderschap en omgangsregeling

Waarom kiezen voor co-ouderschap?

Gevraagd door: ir. Joy Ramlal D  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.1/5 (27 stemmen)

Voordelen van co-ouderschap
Kinderen vinden het vaak eerlijk als ze evenveel tijd doorbrengen bij beide ouders. Het kind heeft niet het gevoel voor één ouder te moeten kiezen en de andere minder te zien. In sommige gevallen wordt de relatie met beide ouders wat vrijer en dat kan prettig zijn voor het kind.

Wat is de beste verdeling bij co-ouderschap?

Bij oudere kinderen wordt ook vaak gekozen voor een weekverdeling (de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de ander). Co-ouderschap is dus niet altijd precies 50/50 verdeeld. Dat is ook geen voorwaarde of regel. De beste verdeling is de verdeling die voor alle partijen goed werkt.

Is co-ouderschap goed?

Kinderen hebben een vader en een moeder nodig in hun leven en dan is co-ouderschap het hoogst haalbare voor een kind. Uit onderzoek is gebleken dat als ouders goed met elkaar omgaan, kinderen twee jaar na de scheiding net zo gelukkig zijn als kinderen die opgroeien met een vader en moeder onder één dak.

Wat doet co-ouderschap met je kind?

Bij een co-ouderschap verdelen de ouders de zorg voor de kinderen, praktisch en financieel. De kinderen zijn afwisselend bij de ene en de andere ouder en de kosten worden door beide ouders betaald. Bij co-ouderschap is het belangrijk dat je goede afspraken maakt en zaken zwart op wit vastlegt.

Wat zijn de voordelen van co-ouderschap?

Voordelen van co-ouderschap
  • De kinderen hoeven niet te kiezen tussen de ouders; er is dus geen sprake van een loyaliteitsconflict. ...
  • Door de gelijke verdeling van de zorg en opvoeding vervreemden de kinderen niet van één ouder.

30 gerelateerde vragen gevonden

Kan een vader co-ouderschap eisen?

Co-ouderschap kan alleen worden overeengekomen en niet worden geëist. De regeling die u afspreekt moet zoveel mogelijk in het belang van de beiden kinderen zijn. Hierbij gaat het dan om regelmaat, zonder teveel wisselingen.

Wie krijgt het kindergeld bij co-ouderschap?

Heeft u co-ouderschap? Spreek dan samen af hoe u de betaling van de kinderbijslag tussen u beiden wilt verdelen. Maakt u geen afspraak? Dan krijgt ieder de helft van de kinderbijslag.

Wat zijn de regels bij co-ouderschap?

In de wet staan geen regels voor co-ouderschap. U spreekt zelf af hoe u de omgang met de kinderen en de zorg en opvoeding verdeelt. Bij co-ouderschap komen die afspraken hierop neer: U spreekt gelijke verdeling af van de zorgtaken en opvoedtaken.

Waar heb je recht op bij co-ouderschap?

Vaders hebben altijd recht op co-ouderschap. De wet is heel duidelijk: de vader heeft recht op een gelijkwaardige zorgregeling (co-ouderschap). Het is in de wet zo geregeld dat gescheiden ouders elkaar in staat moeten stellen om voor de kinderen te zorgen. Het hoeft niet per se fifty-fifty te zijn.

Hoe toon je co-ouderschap aan?

U bent co-ouder in de volgende gevallen: Uw kind woont ten minste 3 hele dagen per week bij u. Én ten minste 3 hele dagen per week bij uw ex. Om na te gaan of u hieraan voldoet, hoeft u de dagen van een week niet vanaf maandag te tellen.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen bij co-ouderschap?

Veel mensen denken dat er bij co-ouderschap automatisch geen sprake is van alimentatie. Dit is niet waar. Ook bij co-ouderschap zal degene met het hoogste inkomen nog altijd een klein bedrag moeten betalen aan degene met het laagste inkomen.

Is 60 40 co-ouderschap?

Bij co-ouderschap wordt uitgegaan van een gelijke verdeling van de dagen dat de kinderen bij de ene of bij de andere ouder zijn. Ook wanneer de verdeling niet helemaal 50/50 is (bijvoorbeeld 60/40) wordt er nog gesproken over co-ouderschap.

Welke leeftijd co-ouderschap?

Artikel 373 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat kinderen tot 18 jaar onder het ouderlijk gezag van hun ouders staan. Ook wanneer ouders hun relatie beëindigen en dus uit elkaar gaan, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen. Tot de leeftijd van 18 jaar kunnen kinderen dus zelf NIET kiezen.

Hoeveel km uit elkaar bij co-ouderschap?

Hebben jullie een co-ouderschap, dan is het belangrijk dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen. Uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Als een ouder verhuist buiten een straal van zeven kilometer is het vaak moeilijk om het co-ouderschap in stand te houden.

Is 70 30 co-ouderschap?

Als één van hen fulltime werkt (van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat) wordt een gelijke verdeling al lastiger. Als ouders om die reden een 30/70-verdeling overeenkomen, kan dat echter ook co-ouderschap zijn.

Hoe leg je co-ouderschap vast?

Wat moet ik regelen bij co-ouderschap?
  1. Goed overwegen of co-ouderschap in het belang van de kinderen is.
  2. Werk(schema) aanpassen op een 50-50 verdeling van de kinderen.
  3. Evalueren of de communicatie tussen jullie als ouders goed genoeg is.
  4. Bij elkaar in de buurt (gaan) wonen.
  5. Goede onderlinge afspraken maken.

Kan een ouder co-ouderschap weigeren?

Wat als u een co-ouderschap niet wil maar uw ex-partner wel? Het is niet mogelijk om eenzijdig een co-ouderschap te weigeren dan wel af te dwingen. Reden hiervoor is dat u bij gezamenlijk gezag verplicht bent om samen afspraken te maken over de zorg voor de kinderen.

Hoeveel kindgebonden budget bij co-ouderschap?

De aanvrager van de kinderbijslag en het kindgebonden budget

Dat zit zo: Als jullie co-ouders worden hoeven jullie niet opnieuw de kinderbijslag aan te vragen en krijgen jullie automatisch, als je hebt aangegeven co-ouders te zijn, beiden de helft van de kinderbijslag op jullie rekening.

Wie heeft gezag bij co-ouderschap?

Sinds 1 januari 1998 geldt in Nederland het uitgangspunt dat na de scheiding de ouders samen het ouderlijk gezag over de kinderen blijven houden. De ouders blijven dan beiden verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van de kinderen en nemen samen alle belangrijke beslissingen.

Is fiscaal co-ouderschap voordelig?

Alleen voor 1 en 2 kinderen kan fiscaal co-ouderschap voordeliger zijn, op voorwaarde dat beide ouders belast worden als alleenstaande waardoor ze allebei de bijkomende belastingvrije som van 1.550 euro krijgen. In dat geval genieten ze samen jaarlijks rond de 400 euro meer belastingvoordeel.

Hoe controleert Belastingdienst co-ouderschap?

Controle Belastingdienst en indienen aanvragen co-ouderschap

Mocht je je afvragen hoe de Belastingdienst dit controleert: er worden ad rondom ouderschapsplannen opgevraagd om te toetsen of de aangevraagde toeslagen kloppen met de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan.

Wat is de meest voorkomende omgangsregeling kind?

Een veelvoorkomende omgangsregeling is dat de kinderen gedurende een weekend om de veertien dagen bij de 'niet-inwonende' ouder verblijven. Vaak zijn de kinderen dan ook gedurende de helft van de schoolvakanties bij deze ouder en worden de feestdagen eerlijk verdeeld.

Waarom heeft een kind beide ouders nodig?

Ouders blijven samen verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding. Het kind heeft recht op een relatie met beide ouders. De RvdK wijst ouders op hun verantwoordelijkheid en zoekt samen met hen naar mogelijkheden voor een passende regeling.

Hoeveel uur co-ouderschap?

Volgens de Belastingdienst ben je co-ouder als jullie kind 3 volle dagen (van 24 uur) per week bij jou is en 3 volle dagen (van 24 uur) per week bij je (ex-)partner. Het kan ook zijn dat jullie kind om de week bij jou is en om de week bij je (ex-)partner.

Wat als je geen co-ouderschap wilt?

Als een van jullie voor de scheiding al aangeeft geen co-ouderschap te willen dan kunnen jullie de afspraken in het ouderschapsplan daarop aanpassen. Je kunt dan een omgangsregeling treffen. Het kan ook zijn dat je het co-ouderschap wilt toepassen, maar een van jullie het in een latere periode wil stopzetten.

Volgende artikel
Kan je maagdenvlies terug komen?