Unicef wil kindsoldaten uit Zuid-Soedan bevrijden

Waar vind je kindsoldaten?

Gevraagd door: Yfke Scholten  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (17 stemmen)

De meeste kindsoldaten zijn er in Afrika, zoals in Sudan, Congo en Tsjaad. Maar er zijn ook kindsoldaten in Azië (bijvoorbeeld Myanmar en Afghanistan), het Midden-Oosten, Zuid-Amerika (vooral Colombia) en zelfs Europa (Tsjetsjenië).

Hoeveel kindsoldaten zijn er in Afrika?

Inzet van kindsoldaten

Kindsoldaten worden op alle continenten ingezet. Afrika heeft het grootste aantal kindsoldaten, waarschijnlijk 100.000, die direct in gewapende conflicten ingezet worden.

Hoeveel kindsoldaten zijn er wereldwijd?

Een cijferoverzicht van deze veel te jonge strijders: Jaarlijks worden er wereldwijd 250.000 kindsoldaten ingezet in conflicten – de meesten in Afrika. 10 tot 40 procent van de kindsoldaten is een meisje. In 20 landen zou sinds 2010 gebruik zijn gemaakt van kindsoldaten, zegt Child Soldiers International.

Hoe is het leven van een kindsoldaat?

Kindsoldaten leven in enge situaties. Ze worden vaak met de dood bedreigd als ze zich niet aan de regels houden. De kinderen die echt moeten vechten, krijgen soms zelfs drugs in hun eten. Die drugs zorgen ervoor dat de kinderen geen angst meer voelen en niet goed weten wat ze doen.

Wat kun je doen voor War Child?

Om jouw steun aan oorlogskinderen op te zeggen kun je dit tussen 9.00 en 17.00 telefonisch doorgeven aan één van onze medewerkers op 020 - 758 2299.

32 gerelateerde vragen gevonden

Wat verdient de directeur van War Child?

Salaris directeur

Per 17 mei 2021 is Ramin Shahzamani de nieuwe directeur van War Child. Het jaarinkomen van Ramin is € 125.000 euro, inclusief vakantiegeld.

Wat wordt er gedaan tegen kindsoldaten?

Voor hen is het vaak nóg moeilijker om de juiste steun te krijgen. Verder is het belangrijk dat er wordt geluisterd naar ex-kindsoldaten en hun zeer uiteenlopende ervaringen. De steun aan kindsoldaten moet hierop worden aangepast. Bovendien is langdurige financiering en een stabiele, duurzame aanpak nodig.

Wat is de oorzaak van kindsoldaten?

Maar meestal zijn er andere redenen, zoals armoede. Ouders geven hun kinderen met het leger mee omdat ze daar in ieder geval te eten hebben. Kinderen gaan ook het leger in omdat ze op zoek zijn naar werk. Soldaat zijn is voor hen gewoon een baan, net als schoenenpoetser of straatverkoper.

Wat zijn mijn rechten als kind?

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert 'kind' als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld.

Wat doet Amnesty International om kindsoldaten te helpen?

Samen met andere organisaties als Defence for Children International is Amnesty lid van een internationale coalitie die streeft naar een verbod op deelname van kinderen aan gewapende vijandelijkheden. Onder kinderen verstaat het internationaal recht iedereen die jonger is dan achttien jaar.

Wat zijn de 10 rechten van het kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Wat voor rechten heb je?

Er zijn 2 soorten grondrechten:
 • Klassieke grondrechten: de burgerlijke en politieke rechten. Dit zijn onder andere het kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, godsdienstvrijheid en het discriminatieverbod.
 • Sociale grondrechten: de economische, sociale en culturele rechten.

Wat is het belangrijkste kinderrecht?

Je mag niet mishandeld of misbruikt worden en mensen mogen jou niet slaan of op een andere manier geweld aandoen. Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing.

Wat is een kinderarbeid?

De ILO spreekt van kinderarbeid wanneer kinderen onder de 12 jaar werken, wanneer kinderen tussen de 12 en 14 jaar zwaar werk moeten doen en wanneer kinderen onder de 18 jaar gevaarlijk werk moeten doen. Gevaarlijk werk is al het werk wat mogelijk de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigd (ILO, 2017b).

Wat verdient de directeur van Amnesty International?

Het bruto jaarinkomen (voltijdsaanstelling, exclusief pensioen- en sociale verzekeringslasten) van onze directeur Dagmar Oudshoorn bedraagt in 2020 € 126.198. Haar jaarinkomen voldoet daarmee ruim aan de Goede Doelen Nederland-norm voor een maximaal jaarinkomen.

Wat verdient een directeur van de voedselbank?

Haar salaris bedraagt € 81.855 op jaarbasis (€47.749 voor de periode juni-december 2021), inclusief vakantiegeld. De pensioenpremie voor 2021 betrof €5.833 en haar belaste vergoeding € 39.

Wat verdient de directeur van de voedselbank?

De uitschieters in de lijst vonden we bij de Nederlandse Hartstichting, waarbij het jaarsalaris € 153.991 bedroeg. Eén van de weinige organisaties die uitsluitend werkt met vrijwilligers is De Voedselbank.

Welk kinderrecht staat centraal?

UNICEF staat voor kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Waar heeft ieder kind recht op?

Ieder kind heeft recht op vrije tijd om te luieren, sporten of spelen. Ook moet het voor alle kinderen mogelijk zijn om aan culturele activiteiten mee te doen. Als je iets doet wat volgens de wet verboden is, kun je met de politie in aanraking komen. En als het ernstig is, kun je zelfs een straf krijgen van de rechter.

Welke landen houden zich niet aan de kinderrechten?

Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Welke 30 mensen rechten zijn er?

De 30 mensenrechten
 • 1) We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren.
 • 2) Discrimineer niet.
 • 3) Het recht op leven.
 • 4) Geen slavernij.
 • 5) Geen marteling.
 • 6) Je hebt rechten, waar je ook gaat.
 • 7) Voor de wet zijn we allen gelijk.
 • 8) De wet beschermt jouw mensenrechten.

Wat zijn de 30 mensenrechten?

Deze vereenvoudigde versie van de dertig Artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is met name voor jongeren opgesteld.
 • We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren. ...
 • Discrimineer niet. ...
 • Het Recht op Leven. ...
 • Geen slavernij. ...
 • Geen marteling. ...
 • Je hebt rechten, waar je ook gaat.

Wat zijn de 4 mensenrechten?

Denk aan het recht op leven en het verbod van marteling, het recht op bescherming van het privéleven, het recht op vrijwaring van discriminatie en het recht op een eerlijk proces.

Welke soorten mensenrechten zijn er?

Daarnaast heb je economische, sociale en culturele rechten, zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard, het recht op arbeid en behoorlijke arbeidsomstandigheden en het recht op onderwijs. Alle mensenrechten zijn even belangrijk en ze zijn allemaal nodig om de menselijke waardigheid te beschermen.

Welke rechten zijn grondrechten?

Grondrechten kunnen worden onderverdeeld in klassieke grondrechten en in sociale grondrechten. Klassieke grondrechten bieden de burgers met name bescherming tegen de overheid, zoals het recht van vrije meningsuiting.