De Jubelton wordt afgeschaft in 2024 - Tips voor de belastingvrije schenking

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken 2023?

Gevraagd door: Ties van Veen  |  Laatste update: 5 maart 2024
Score: 5/5 (29 stemmen)

Ouders mogen in 2023 € 6.035 schenken aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen in 2023 is € 2.418.

Hoeveel mag je een kind schenken in 2023?

In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Hoeveel mogen ouders belastingvrij schenken 2023?

In dat geval kun je gebruikmaken van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Eén keer mag je maximaal € 60.298,- (2023) belastingvrij schenken. Ook hier geldt: je kind moet tussen de 18 en 40 zijn.

Kan de schenking in 2023 nog belastingvrij worden aangevuld?

Per 2023 wordt deze regeling echter versoberd. Het bedrag wordt verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Per 2024 wordt de regeling zelfs helemaal afgeschaft. Het nieuwe vrijgestelde bedrag van € 28.947 is gelijk aan het bedrag dat ouders in 2023 al eenmalig onbelast mogen schenken aan kinderen tussen 18 en 40 jaar.

Hoeveel mag je in 2024 belastingvrij schenken?

In 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor een schenking bij de aankoop van een woning afgebouwd naar maximaal € 28.947. Dat was in 2022 nog € 106.671. De vrijstelling wordt in 2024 helemaal afgeschaft. Lees meer over schenken en schenkbelasting.

34 gerelateerde vragen gevonden

Kan ik een schenking gewoon overmaken?

U hoeft niet naar de notaris om te schenken. U kunt het bedrag gewoon overmaken of geven aan uw kind. De ontvanger moet de schenking wel opgeven aan de belastingdienst. Daarvoor kunt u op de site een formulier van de belastingdienst downloaden.

Hoeveel mag je schenken aan kind ouder dan 40?

Je kinderen mag je jaarlijks tot € 6.035,- onbelast schenken (2023). Het maakt voor deze schenkingsvrijstelling niet uit hoe oud je kind is. Dus ook aan kinderen boven de 40 kun je een belastingvrije schenking doen.

Hoe hoog is de Jubelton in 2023?

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Hoeveel tijd tussen twee schenkingen?

Dus in de periode dat jouw kind (of diens partner) tussen de 18 en de 40 jaar oud is, kun je éénmaal schenken. Maar let op: de schenking voor de eigen woning (tot en met 2022) mag juist weer wel in drie opeenvolgende jaren tot een totaal van ruim € 100.000,-.

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Bij een gift hangt het van de tegenprestatie af hoeveel en wat voor belasting je betaalt. Een gift kan bijvoorbeeld ook arbeid zijn, in dat geval betaal je inkomstenbelasting. Als je een schenking krijgt of geeft, dan wordt daar schenkbelasting over geheven. Er is echter vaak sprake van een vrijstelling.

Hoeveel mag een ouder jaarlijks belastingvrij schenken?

Jaarlijks kunnen ouders belastingvrij 6.035 euro schenken aan hun kinderen.

Hoe controleert de Belastingdienst een schenking?

Is er controle op schenkingen? De belastingdienst kan ook zonder een aangifte de schenking op het spoor komen. Dit kan op grond van akten die de notaris registreert, gegevens die de bank doorgeeft of adviezen die je fiscalist meldt aan de overheid.

Hoe kan ik geld schenken aan mijn kind?

Mogelijkheden
 1. handgift: u geeft het geld aan de begunstigde. ...
 2. bankgift: u doet een overschrijving tussen uw rekening en de rekening van de begunstigde. ...
 3. Nederlandse notaris: dit zal bijvoorbeeld nodig zijn indien u de inkomsten van hetgeen u wenst te schenken nog voor uzelf wilt behouden (voorbehoud van vruchtgebruik)

Hoeveel geld mag je overmaken naar familie?

Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken. U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen.

Hoeveel geld mag je overmaken naar iemand?

Schenk je aan een vreemde? Aan iemand anders mag je in 2023 maximaal € 2.418 overmaken zonder schenkbelasting. Let op: dit is de vrijstelling voor het hele kalenderjaar. Als je meer dan één schenking doet in hetzelfde jaar, dan moet je deze bij elkaar optellen.

Wat als je de Jubelton niet gebruikt?

Als zij de schenking onverhoopt niet tijdig gebruikt voor een eigen woning, moet zij dit uiterlijk 31 mei van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, dus vóór 1 juni 2024, bij de Belastingdienst melden.

Kan je je huis geven aan je kind?

Schenking voor aankoop huis van je kind

Als jouw kind een huis gaat kopen, mag je als trotse ouder een bedrag van maximaal € 28.947 schenken (2023).

Kan ik mijn huis schenken aan mijn zoon?

Kan ik mijn woning aan mijn kind schenken? Ja, je kan de woning schenken aan jouw kind, of een deel daarvan. Er zijn forse vrijstellingen mogelijk als het kind zelf in de woning gaat wonen.

Hoeveel belasting betaalt een kind over een erfenis?

Vanaf € 23.000 kindvrijstelling, gaat een kind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 161.000, 10% en over het meerdere (ongelimiteerd) 20%. Vanaf € 23.000 kindvrijstelling, gaat een kleinkind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 161.000, 18% en over het meerdere (ongelimiteerd) 36%.

Hoe voorkom je dat je erfbelasting moet betalen?

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?
 1. Schenken.
 2. Schenken op papier.
 3. Gebruik maken van de WOZ-waarde.
 4. Check jouw huwelijkse voorwaarden.
 5. Stel een goed testament op.
 6. Denk na over wie er erven.
 7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen.
 8. Geef aan een goed doel.

Hoeveel belasting betaal je over een erfenis van je ouders?

Hoeveel belasting je over een erfenis betaalt, hangt dus af van je relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. Over een erfenis tot € 130.425 betaal je 10, 18 of 30%. En over alles daarboven 20, 36 of 40%.

Hoeveel mogen ouders eenmalig schenken?

Belastingvrije schenking aan ouders

In 2023 mag je je ouders maximaal 2.418 euro belastingvrij schenken. Komt de schenking aan je ouders boven deze vrijstelling, dan betalen je ouders 30 procent belasting over de schenking. Schenk je meer dan 138.642 euro, dan betalen zij zelfs 40 procent belasting. Tip!

Wie betaald de belasting bij schenking?

U mag kiezen: de ontvanger of de schenker. De ontvanger is verplicht om aangifte te doen en betaalt meestal ook de schenkbelasting. Maar de schenker kan er ook voor kiezen om de schenkbelasting te betalen.

Hoeveel mag ik mijn kleinkind schenken voor een huis?

Schenkbelasting

Als grootouder kunt u jaarlijks € 2.274 onbelast schenken aan uw kleinkinderen. Bent u gescheiden? Dan kunnen u en uw ex-partner allebei dit bedrag jaarlijks schenken. Daarnaast was het tot en met 2022 mogelijk om eenmalig onbelast een bedrag van circa € 106.000 te schenken voor de eigen woning.

Vorige artikel
Hoeveel mm springt follikel?
Volgende artikel
Hoe lang na miskraam weer werken?