Sparen voor je kind: zo doe je dat!

Waar moet je rekening mee houden als je een kind krijgt?

Gevraagd door: ir. Sam van Beieren Msc  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (11 stemmen)

10 tips over een kind krijgen en je geldzaken
 1. Hou rekening met extra kosten. ...
 2. Vraag kinderbijslag aan. ...
 3. Ga na of je kindgebonden budget krijgt. ...
 4. Kinderopvang en peuterspeelzaal en kinderopvangtoeslag. ...
 5. Check je andere toeslagen. ...
 6. Kijk naar de regelingen voor zwangerschapsverlof. ...
 7. Bekijk de regeling voor ouderschapsverlof.

Waar moet je rekening mee houden als je een baby krijgt?

Denk bij je keuze aan hygiëne, veiligheid, kwaliteit van de lokale gezondheidszorg, goede voorzieningen en het klimaat. Landen waar malaria voorkomt, kun je bijvoorbeeld beter vermijden. Malaria is de ernstigste ziekte die baby's en kinderen op reis kunnen krijgen.

Wat moet je regelen als je kind geboren is?

Wat je moet regelen bij de geboorte van een kind
 • Regelen voor na de geboorte: kinderopvang en kinderopvangtoeslag aanvragen. ...
 • Ouderschapsverlof aanvragen bij je werkgever. ...
 • Kind erkennen bij je gemeente. ...
 • Geboortekaartjes maken. ...
 • Newborn shoot regelen met een fotograaf. ...
 • Een kraamfeest organiseren of kiezen voor kraamvisite.

Hoeveel geld krijg je als je een kind krijgt?

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €100,33 per maand (2023). Voor 2 kinderen is dit maximaal €185,50 en voor 3 kinderen €262,08. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €76,58 extra per kind. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht.

Wat moet je regelen als je samen een kind krijgt?

Als je een kind krijgt en niet getrouwd bent, moet je drie juridische onderwerpen regelen: Het ouderschap. Dit bestaat uit de erkenning, het ouderlijk gezag, de geboorteaangifte en eventueel de voogdij.

35 gerelateerde vragen gevonden

Wat word je als je zus een kind krijgt?

Neef (m.) en nicht (v.) zijn twee verschillende familierelaties: Een zoon respectievelijk dochter van iemands broer/zus, ook wel oomzegger of tantezegger.

Wat bepaalt of je een zoon of dochter krijgt?

De zaadcel bevat een X-chromosoom of een Y-chromosoom. Dat chromosoom bepaalt het geslacht van het kind. De vrouw kan in de eicel alleen een X-chromosoom kwijt, omdat vrouwen alleen maar X-chromosomen hebben. Afhankelijk van welke zaadcel de eicel bevrucht, wordt het dus een jongen (XY) of een meisje (XX).”

Wie krijgt de kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag.

Hoeveel krijgt een draag moeder betaald?

Dat is inclusief het salaris voor de draagmoeder, ongeveer 3500 euro, en alle medische en juridische kosten. Voor een paar honderd euro meer kan een blanke eiceldonor uit Oekraïne geregeld worden, en wie de keuze tussen een jongen en meisje wil maken, kan dat voor ruim 10.000 euro via Mexico doen.

Hoe hoog wordt kindgebonden budget in 2023?

Het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 468 per jaar.

Wat moet vader regelen na bevalling?

Dan moet je als partner het kind erkennen bij de gemeente. Dit kan al voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. Je hebt door de erkenning ook automatisch ouderlijk gezag over je kind, samen met de moeder. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de opvoeding en verzorging.

Wie moet ik bellen na de bevalling?

Als er een probleem is, belt ze met de verloskundige of met de huisarts. In de dagen na de bevalling komt je verloskundige een keer bij je thuis. Dit is om te kijken hoe het met jou en je baby gaat. Na ongeveer 6 weken heb je nog een controle bij je verloskundige of gynaecoloog.

Heeft iedereen recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar.

Hoeveel geld krijg je als je zwanger bent?

Werk je in de privésector? Dan ontvang je: 82 % van het brutoloon tijdens de eerste 30 dagen. 75 % van je tot de loongrens begrensde brutoloon gedurende de rest van je moederschapsverlof.

Hoelang na de bevalling mag je naar buiten?

U mag na de bevalling meestal vanaf dag 7 of 8 naar buiten met uw baby. Tenzij de verloskundige of kinderarts u een ander advies geeft. Uw baby heeft dan de eerste dagen de tijd gehad een stabiele temperatuur aan te nemen en kan zich nu goed op temperatuur houden.

Hoe lang van te voren kraamzorg aanvragen?

Je kunt je al aanmelden zodra je weet dat je zwanger bent, het beste is om de termijnecho af te wachten zodat de exacte à terme datum bekend is. Zorg dat je op tijd kraamzorg hebt aangevraagd, liefst vóór de zestiende week van je zwangerschap.

Hoeveel krijg je om draagmoeder te zijn?

Praktische aspecten. Een kind krijgen via hoogtechnologisch draagmoederschap is sinds 1997 toegestaan in Nederland onder strikte voorwaarden en uitsluitend op ideële basis. De draagmoeder mag hier geen geld voor krijgen. De wensouders moeten zelf een draagmoeder zoeken.

Kan je als draagmoeder het kind houden?

Volgens de Nederlandse wet is de draagmoeder de juridische moeder van het kind en heeft zij automatisch het ouderlijk gezag. Na de geboorte kunnen de wensouders het kind adopteren en draagt de draagmoeder het juridisch ouderschap en ouderlijk gezag over op de wensouders.

Kan iedereen draagmoeder worden?

Draagmoederschap is helaas niet voor iedereen mogelijk. Er zitten strikte regels aan vast voor mensen die een draagmoeder willen inschakelen. Wensouders die in aanmerking komen voor draagmoederschap zijn: Wensmoeders met een ernstige aandoening, waardoor een zwangerschap levensbedreigend en/of ongewenst is.

Heeft de vader net zoveel rechten als de moeder?

Veel mensen denken onterecht dat de moeder altijd de meeste rechten heeft als het om de kinderen gaat. Tegenwoordig is het echter zo dat de vader in de meeste gevallen evenveel rechten heeft als de moeder.

Kunnen beide ouders kindgebonden budget krijgen?

Kindgebonden budget

Het geld kan worden verdeeld over beide ouders. Dit kan alleen als er twee of meer kinderen zijn én als er sprake is van co-ouderschap. Je krijgt dan dus allebei een deel van het kindgebonden budget uitbetaald van de Belastingdienst.

Is alimentatie verplicht bij co-ouderschap?

Ook bij co-ouderschap is er sprake van kinderalimentatie. Degene met het hoogste inkomen zal nog altijd een bijdrage moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. Dit om de financiële situaties bij beide ouders zo min mogelijk te laten verschillen.

Welke mannen krijgen dochters?

Volgens onderzoekers is het erfelijk bepaald hoeveel X- en Y-chromosomen mannen aanmaken, en dus hoe groot de kans is op een bepaald geslacht. Mannen die dus meer X-chromosomen aanmaken, hebben meer kans op een dochter. Heeft je man dus alleen maar zussen? Dan is de kans wat groter dat jullie een dochter krijgen!

Kun je het geslacht al zien op 12 weken?

Vanaf de 14de week van je zwangerschap is het mogelijk het geslacht van je baby te zien op een echografie, maar meestal zal je het pas zeker weten bij de tweede echo (tussen de 20ste en 24ste week van je zwangerschap).

Welk geslacht wordt het meest geboren?

Op 1 januari 2022 telde Nederland 8 745 468 mannen en 8 845 204 vrouwen. Dat betekent dat er 99 mannen op elke 100 vrouwen zijn. Op jongere leeftijden zijn mannen licht in de meerderheid, op hogere leeftijden vrouwen.

Vorige artikel
Hoe toont een autist liefde?