Mother-in-Law Cleaning - What to Clean Before She Arrives

Waar komt schoon vandaan in schoonmoeder?

Gevraagd door: Matthias Spaan  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 5/5 (71 stemmen)

Wat het bij al die woorden zegt, is dat de familierelatie door aantrouwen tot stand is gekomen. Zo is een schoonmoeder dus een 'aangetrouwde moeder'. De woorden met schoon- komen al in het Nederlands voor vanaf de 16e eeuw en zijn leenvertalingen uit het Frans.

Waarom heet een schoonmoeder schoonmoeder?

'Zweger' betekende schoonmoeder. Uit 'zweger' ontstonden volgens Genootschap Onze Taal weer nieuwe woorden, zoals zwegerheer (schoonvader) en zwegermoeder (schoonmoeder). Voor de vrouwelijke leden van de aangetrouwde familie werd ook wel het woord 'zwagerin' gebruikt, of 'snaar'.

Waar komt schoonbroer vandaan?

Beau/belle werd vertaald als schoon, dat in de vijftiende eeuw een heel gewoon woord voor 'mooi' was. Omdat in het zuiden van ons taalgebied de invloed van het Frans groter was, werd daar ook het oude woord zwager vaker vervangen door schoonbroer.

Waar komt het woord schoondochter vandaan?

Eind vijftiende eeuw kwamen de woorden schoonbroer en schoonzus op, en ook andere aangetrouwde familieleden ging men aanduiden met schoon-: schoondochter, schoonzoon, schoonmoeder, schoonvader. Dit gebruik is afkomstig uit Frankrijk.

Wat is het verschil tussen een zwager en een schoonbroer?

Zowel schoonbroer als zwager is correct. Schoonbroer wordt hoofdzakelijk in België gebruikt, zwager vooral in Nederland. De woorden hebben allebei dezelfde betekenis, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zus of broer'.

35 gerelateerde vragen gevonden

Waar komt de naam schoonmoeder vandaan?

Vanaf 1400 is het vooral de aangetrouwde familie die op deze manier wordt aangesproken. In deze betekenis wordt schoon beschouwd als een leenvertaling van het Franse woord beau, dat in beau-frère (zwager, letterlijk schoonbroer) en belle-mère (schoonmoeder) oorspronkelijk een uiting van hoffelijkheid was.

Hoe noem je vrouw van je schoonbroer?

Een schoonzus, zwagerin of zwageres is een vrouwelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk. In praktijk betekent dit dat er drie verschillende mogelijkheden zijn om iemand schoonzus of zwagerin of zwageres te noemen.

Hoe noem je de schoonmoeder van je kind?

Er zijn nog enkele andere termen voor bepaalde verwanten: Schoonouders/schoonvader/schoonmoeder: de ouders van man of vrouw (= aanverwant). Schoonzoon/schoondochter: de man of vrouw van zoon of dochter (= aanverwant). Zwager/schoonzus: de man of vrouw van broer of zus en de broer of zus van man of vrouw (= aanverwant).

Wat is mijn schoonmoeder?

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is (of was) getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap. In het geval van de moeder spreekt men van schoonmoeder, in het geval van de vader spreekt men van schoonvader.

Waarom is het zwager en niet schoonbroer?

Volgens de woordenboeken hebben schoonbroer en zwager dezelfde betekenissen, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zuster of broer'. (1) De zwager van de beste vriendin van mijn zus is ook op vakantie in Benidorm.

Hoe noemt men de dochter van je broer?

Neef (m.) en nicht (v.) zijn twee verschillende familierelaties: Een zoon respectievelijk dochter van iemands broer/zus, ook wel oomzegger of tantezegger.

Hoe noem je de dochter van je schoonzus?

[familie] een dochter van iemands broer of zus. [familie] een dochter van iemands schoonbroer of schoonzus.

Is schoonzus familie?

Dit zijn: broers en zussen (inclusief stiefbroers en stiefzussen) zwagers en schoonzussen.

Waarom zeg je schoonmoeder?

Het voorvoegsel schoon- komt voor bij woorden die een verwantschap aangeven. Wat het bij al die woorden zegt, is dat de familierelatie door aantrouwen tot stand is gekomen. Zo is een schoonmoeder dus een 'aangetrouwde moeder'.

Kan ik erven van mijn schoonmoeder?

U bent geen erfgenaam van uw schoonouders, ook niet als uw partner al is overleden. Een weduwe of weduwnaar is geen familie en kan de plaats van de overleden partner niet innemen.

Is schoonmoeder tweede graad?

Eerstegraads familieleden: partner (met wie je samenwoont en die staat ingeschreven op hetzelfde adres in Nederland), ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters en -zonen.

Hoe omgaan met dominante schoonmoeder?

Zo ga je om met een bemoeizuchtige schoonmoeder
  1. Probeer haar te begrijpen. ...
  2. Op één lijn met je partner. ...
  3. Maak je kritiek opbouwend en helder. ...
  4. Houd het positief (doch dringend) ...
  5. Draai het om. ...
  6. Ga confrontatie uit de weg. ...
  7. Accepteer het en maak er het beste van.

Hoe bedank je je schoonmoeder?

bedankje schoonouders

Niet met lege handen arriveren. Een klein geschenk meebrengen doet het altijd goed. Het geeft een blijk van waardering dat je uitgenodigd bent, iets wat er voor zorgt dat je niet over je 'bedankt dat ik mocht komen' woorden hoeft te struikelen.

Hoe noem je de oma van je partner?

betovergrootouders van uw partner; achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van uw partner; neven en nichten (kinderen van broers of zussen van ouders) van uw partner; oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) van uw partner.

Wat neem je mee naar je schoonmoeder?

Een flesje wijn, een doosje chocola, een bosje bloemen of iets in die richting. Niet overdrijven, dan lijkt het net alsof je hun goedkeuring wil 'kopen'. Vraag ook van tevoren even aan je vriend of ze bepaalde allergieën hebben, zodat je niet iets koopt waar ze niets aan hebben.

Wat is een achter achter neef?

Achterachterneef/-nicht: hij of zij heeft dezelfde overovergrootouders. Achteroom/-tante: hij of zij is een neef/nicht van je vader of moeder. Oudoom/-tante: hij of zij is een broer of zus van je grootouders.

Hoe heet de schoonmoeder van mijn broer?

Je schoonzus. > En de vrouw van de broer van je vrouw? Je schoonzus (denk ik).

Wat is een zwageres?

1. de echtgenote van iemands broer of zus, of de zus van iemands echtgenoot of echtgenote.

Hoe noem je iemand die getrouwd is met je neef?

Een neef-nichthuwelijk is een vorm van huwelijk tussen een volle neef en nicht, twee volle neven, twee volle nichten of tussen een oom of tante en een neef of nicht. De huwelijkspartners hebben in dit geval dus een familieband van de derde of vierde graad met elkaar.

Volgende artikel
Hoe lang onwettig afwezig?