Ex-spouse Refusing to Pay the Court Ordered Alimony

Kan je weigeren partneralimentatie te betalen?

Gevraagd door: Selena van de Brink  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.1/5 (70 stemmen)

Het klopt dat (ex-)partners kunnen afspreken niet aan partneralimentatie te doen. Je zet dan in je echtscheidingsconvenant dat je afziet van partneralimentatie. Dit gebeurt als beide (ex-)partners voldoende inkomsten hebben na de scheiding en niet financieel afhankelijk van elkaar willen zijn.

Is het verplicht om partneralimentatie te betalen?

Wanneer je een samenlevingscontract hebt ben je niet verplicht om partneralimentatie te betalen. Alleen wanneer je dit expliciet in het samenlevingscontract hebt staan, is dit voor jou belangrijk. Hoe regel ik partneralimentatie na geregistreerd partnerschap, vraag je? Dat regel je net zoals bij een huwelijk.

Kun je partneralimentatie uitsluiten?

Nee, het is niet mogelijk om met behulp van huwelijkse voorwaarden verplichtingen tot partneralimentatie te voorkomen of in een clausule uit te sluiten. De wet staat dat simpelweg niet toe. Het zou er namelijk op neerkomen dat hiermee andere regels overtreden worden.

Hoe voorkom je partneralimentatie?

Hoe voorkom ik dat ik (teveel) partneralimentatie betaal? Uw ex-partner en u kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie, eventueel met hulp van een advocaat of mediator. Daarbij kunt u er rekening mee houden dat u niet te veel partneralimentatie gaat betalen.

Kan je zomaar stoppen met alimentatie betalen?

De kinderalimentatie kan worden verminderd of gestopt wanneer het kind zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Dit kan ook wanneer het kind nog geen achttien jaar of ouder is. De wijziging in de betaling van de alimentatie moet worden overlegd met het kind als hij of zij meerderjarig is.

36 gerelateerde vragen gevonden

Kan je alimentatie weigeren?

Nee, dat is in Nederland expliciet verboden. Je kan niet afzien van partneralimentatie, ook niet in huwelijks voorwaarden. Je kan er wel afspraken over maken in het zicht van een echtscheiding. Ook dan moet die afspraak wel redelijk zijn.

Wat als ik geen alimentatie wil?

Soms betaalt uw ex-partner de alimentatie niet, of alleen een deel. Het LBIO of een deurwaarder kan u dan helpen. Meestal heeft u hiervoor een uitspraak van de rechter over de alimentatie nodig. Het LBIO kan ook helpen als uw ex-partner in het buitenland woont.

Wat is een normaal bedrag voor partneralimentatie?

De partner die behoefte heeft aan alimentatie heeft in principe recht op 60% van het netto gezinsinkomen zoals dat gold tijdens het huwelijk. Er wordt dus gekeken naar de financiële welstand van partijen tijdens het huwelijk.

Kun je partneralimentatie herzien?

Ontvangt je alimentatie en wil de ex een verlaging, dan mag hij/zij het bedrag niet zomaar uit zichzelf aanpassen. Dit mag nooit zonder overleg. Wanneer je ex toch opeens minder alimentatie overmaakt, kun je het achterstallige bedrag meestal gaan vorderen.

Heeft mijn ex recht op partneralimentatie?

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die geen of nauwelijks inkomen heeft, kan partneralimentatie vragen. Dit kan alleen als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Waarom moet ik partneralimentatie betalen?

Je bent verplicht om partneralimentatie te betalen als je ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met de levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Waarom 60% partneralimentatie?

60% van het netto gezinsinkomen, het inkomen ten tijde van jullie huwelijks/geregistreerd partnerschap, minus de kosten van jullie kinderen. De behoefte wordt voor zover er voldoende draagkracht is voldaan door de alimentatiebetaler.

Wie betaalt wie partneralimentatie?

Eigenlijk is de regel voor alimentatie (zowel voor de ex-partner als de kinderen) heel simpel: degene met het hogere inkomen zal de ander de alimentatie betalen, zodat diegene in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien en de kinderen kan onderhouden. Hierbij wordt gekeken naar wie de kostwinnaar is in het gezin.

Is vader verplicht om alimentatie te betalen?

Is de vader alimentatieplichtig voor uw kind als u nooit getrouwd bent geweest? Als u nooit getrouwd bent geweest maar de vader heeft het kind wel erkend dan is hij wettelijk de vader en dus alimentatieplichtig. U moet de alimentatie nog wel door de rechter laten vaststellen.

Hoeveel alimentatie 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Heb je altijd recht op alimentatie?

In de praktijk is er voor een van beide partners vrijwel altijd recht op alimentatie. Ook als je wel enige inkomsten hebt waarmee je enigszins kunt rondkomen, is de kans groot dat je daarnaast toch nog recht hebt op partneralimentatie. De rechter weegt de mate van welstand waarin beide partners hebben geleefd mee.

Waar kijkt een rechter naar bij alimentatie?

Hoogte kinderalimentatie

1: Het gezinsinkomen wordt vastgesteld. 2: De rechter bepaalt de behoefte van het kind. 3: De draagkracht van beide ouders wordt berekend. 4: Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Hoeveel hou ik netto over van partneralimentatie?

De ontvanger houdt dan 50,5% van het brutobedrag aan partneralimentatie netto aan partneralimentatie over.

Kan ik mijn ex verplichten meer te gaan werken?

Als er geen aantoonbare en/of gegronde reden is waarom een ex-partner na de scheiding niet zelf in het eigen levensonderhoud kan voorzien, kan de rechter met een afbouw in partneralimentatie in feite ook een verplichting opleggen om (meer) te werken.

Wat is een redelijke alimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Kan je partner alimentatie afkopen?

Om verhogingen van de partneralimentatie te voorkomen, ongestraft te kunnen samenwonen of om voor eens en voor altijd los van elkaar te zijn kun je ervoor kiezen de partneralimentatie af te kopen. In dat geval wordt de partneralimentatie in één keer betaald en zijn jullie elkaar niets meer verschuldigd.

Hoe lang ben je verantwoordelijk voor je ex?

Onderhoudsplicht na scheiding

Heeft uw ex geen of niet genoeg geld om van te leven, maar u wel? Dan moet u partneralimentatie betalen. De rechtbank bepaalt hoeveel dit is. Deze verplichting stopt na maximaal 12 jaar.

Kan je alimentatie zelf bepalen?

Dat mag! Veel mensen denken dat het de rechter is die de hoogte van de alimentatie bepaalt. Dat is niet altijd zo. Zo lang je samen tot overeenstemming kunt komen over een redelijk alimentatiebedrag, mogen jullie het zélf bepalen.

Hoe vraag ik Nihilstelling alimentatie aan?

Een verzoek tot nihilstelling van de alimentatie verloopt altijd via de rechtbank. U heeft daar een advocaat voor nodig. Neem direct voor gratis advies contact op met onze Alimenatiedesk. De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

Wat als ex buitengewone kosten niet betaald?

Bij niet-betaling van de buitengewone kosten kan er worden ingevorderd via de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal het vonnis dan betekenen aan de tegenpartij en het nodige doen om de gelden in te vorderen. Dit kan via loonbeslag, beslag op de inboedel en dergelijke meer.

Vorige artikel
Welke leeftijd doorslapen?