Vader laat 13-jarige zoon roken en drinken - DAT IS TOCH NIET NORMAAL? #01

Kan je als 13 jarige een strafblad krijgen?

Gevraagd door: dr. Maarten Koning MPhil  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.3/5 (2 stemmen)

Ook minderjarigen, dat wil zeggen jongeren in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar, kunnen een strafblad krijgen. Voor de registratie van strafbare feiten gelden dezelfde regels als voor meerderjarigen.

Hoe oud moet je zijn voor strafblad?

Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad als u op dat moment 12 jaar of ouder bent. Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf. De wet bepaalt of een strafbaar feit een misdrijf of een overtreding is. Als u een strafblad heeft staat u geregistreerd bij Justitie.

Hoe lang strafblad jeugd?

Dus bijvoorbeeld als je op je 14e een diefstal hebt gepleegd en je op je 17e een VOG aanvraagt, krijg je die gewoon. Het blijft wel op je strafblad staan totdat je 34 jaar bent (leeftijd 14 + 20 jaar bewaartermijn + eventueel de tijd dat je in de gevangenis zat).

Is strafblad voor altijd?

Alle relevante gegevens, veroordelingen (ook overtredingen), strafbeschikkingen, transacties, openstaande zaken, sepots (behalve als iemand ten onrechte als verdachte was aangemerkt) staan vermeld in iemands justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Deze aantekeningen blijven daar in principe altijd op staan.

Welke straf kan een 11 jarige krijgen?

Straffen voor kinderen jonger dan 12 jaar

Jongeren onder de 12 jaar kunnen dus niet door een rechter of officier van justitie worden gestraft. De politie kan wel gewoon 'optreden', zoals aanhouden en verhoren. Bij '12-minners' die een misdrijf plegen wordt altijd een zorgmelding gedaan.

24 gerelateerde vragen gevonden

Hoe straf je een 13 jarige?

Hoe geef je straf?
 1. Leg uit welk gedrag je niet accepteert en waarom. ...
 2. Je puber vindt de straf niet leuk. ...
 3. Geef straffen van beperkte duur. ...
 4. Je woede mag de straf niet erger maken dan nodig. ...
 5. Straf meteen na de overtreding. ...
 6. Richt je op het gedrag en niet op de persoon. ...
 7. Het is belangrijk om zuinig te zijn met straffen.

Kan een 12 jarige een strafblad krijgen?

Ook minderjarigen, dat wil zeggen jongeren in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar, kunnen een strafblad krijgen. Voor de registratie van strafbare feiten gelden dezelfde regels als voor meerderjarigen. Justitiële gegevens van jongeren met een strafblad worden altijd verstrekt aan de rechter en de officier van justitie.

Hoe weet ik of ik een strafblad heb?

U kunt het Overzicht Justitiële Gegevens opvragen bij de Justitiële Informatiedienst. U krijgt dan een uitnodiging om het overzicht op te halen. Dit doet u bij de rechtbank in het gebied waar u woont.

Kan ik online zien of ik een strafblad hebt?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.

Kan iedereen je strafblad zien?

Kan iedereen mijn strafblad opvragen, bijvoorbeeld mijn werkgever? De gegevens kunnen niet aan iedereen worden gegeven. Een “gewone” werkgever kan de gegevens niet opvragen. In het “Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens” wordt geregeld wie de gegevens kan opvragen.

Hoe erg is een strafblad?

Zolang u een strafblad heeft, mag u sommige beroepen niet uitoefenen. Zoals advocaat, leraar of deurwaarder. Voor sommige beroepen heeft u een VOG (Verklaring omtrent gedrag) nodig. Een strafblad kan betekenen dat u geen VOG krijgt.

Wat verjaard niet?

Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel. Misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaar.

Hoeveel jaar kijkt een VOG terug?

De terugkijktermijn voor een VOG NP is 4 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten.

Hoeveel euro boete strafblad?

Wanneer u wordt veroordeeld voor een overtreding krijgt u pas een strafblad als er sprake is van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of een opgelegde boete van minimaal 100 euro. De meeste lichte strafbare feiten vallen niet onder het strafrecht.

Hoe kan ik mijn strafblad verwijderen?

Je kan de jeugdrechter vragen om de straf uit het strafregister te schrappen, als je de straf intussen vijf jaar geleden uitvoerde. Je kan dat gewoon per brief vragen aan de jeugdrechter. Onderteken je brief en zet de datum erop. Zeg duidelijk in je brief wat je wil laten schrappen.

Kan je bij de politie als je een strafblad hebt?

organen. strafblad hebt – met een strafblad heeft solliciteren bij de politie eigenlijk geen zin.

Wat komt er op je strafblad te staan?

Alle misdrijven worden geregistreerd. Overtredingen worden in de meeste gevallen opgenomen op het strafblad, maar er zijn belangrijke uitzonderingen. Het moet gaan om strafbare feiten die zijn gepleegd door personen die de leeftijd hebben van 12 jaar of ouder.

Kan je een VOG krijgen met een strafblad?

Ja, je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen als je strafbare feiten hebt gepleegd. Als het strafbare feit niet belangrijk is voor de stage of de functie die je gaat uitoefenen, krijg je alsnog een VOG.

Welke landen mag je niet in als je een strafblad hebt?

Een strafblad kan in de toekomst problemen geven bij het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waardoor je niet overal meer stage kan lopen of kan werken. Daarnaast kun je niet meer op vakantie naar landen die mensen met een strafblad het land niet binnen laten, denk aan de Verenigde Staten en Australië.

Wat gebeurd er als je een strafblad krijgt?

Het hebben van een strafblad kan gevolgen hebben voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Bij de aanvraag van een VOG wordt het strafblad van de aanvrager geraadpleegd. Als blijkt dat iemand een relevant strafbaar feit heeft gepleegd, kan dit leiden tot een afwijzing van de aanvraag.

Wat is er allemaal strafbaar?

Strafbare feiten
 • Verkeersdelicten. Rijbewijs ingevorderd door politie. Rijden onder invloed. Rijbewijs ingevorderd door CBR. ...
 • Geweldsdelicten. Mishandeling. Dood door schuld – doodslag – moord. Bedreiging. ...
 • Drugsdelicten. Drugssmokkel. Flessentrekkerij. ...
 • Diefstal. Winkeldiefstal. Ontslag wegens diefstal – fraude – mishandeling.

Is stelen een misdrijf?

Diefstal, mishandeling en rijden onder invloed zijn voorbeelden van misdrijven. Openbare dronkenschap en onverzekerd rijden zijn voorbeelden van overtredingen.

Kun je met een strafblad op vakantie naar Amerika?

Net zoals andere landen kan Amerika in de meeste gevallen niet bij de Nederlandse overheid controleren of een reiziger een strafblad heeft.

Hoe laat moet een 13 jarige binnen zijn?

De ideale bedtijd voor pubers zijn de volgende: 12-15 jaar: tussen 21.00 uur en 21.30 uur. 15-17 jaar: tussen 21.30 uur en 22.00 uur. 17-18 jaar: tussen 22.00 uur en 23.00 uur.

Wat mag je allemaal vanaf 13 jaar?

Als je 13 of 14 jaar bent, mag je het volgende werk doen:
 • Je mag klusjes doen rond het huis en in de buurt. ...
 • Je mag op vrije dagen helpen bij ander licht, niet-industrieel werk. ...
 • Je mag meehelpen in de winkel of het landbouwbedrijf van je ouders. ...
 • Je mag meewerken aan een uitvoering.

Vorige artikel
Hoe lang moe na keizersnede?
Volgende artikel
Hoe formuleer ik een goede visie?