Stop Paying Child Support in (7) DAYS. "LEGALLY"

Kan ik stoppen met kinderalimentatie?

Gevraagd door: ing. Hamza Uysal PhD  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.3/5 (75 stemmen)

Is je kind 18 jaar of ouder en stopt hij/zij met studeren en gaat fulltime werken, dan kan het kind in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien en is de alimentatie ook niet meer nodig. Wil je dan stoppen met betalen, dan kan dat in overleg met het kind. Lukt dit niet, dan kun je hiervoor een advocaat in de arm nemen.

Kan je zomaar stoppen met kinderalimentatie?

U kunt naar de rechter om partneralimentatie en/of kinderalimentatie te laten vaststellen, veranderen of stopzetten. Een advocaat is hierbij verplicht.

Hoe kom ik van mijn kinderalimentatie af?

De kinderalimentatie kan worden verminderd of gestopt wanneer het kind zelf in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Dit kan ook wanneer het kind nog geen achttien jaar of ouder is. De wijziging in de betaling van de alimentatie moet worden overlegd met het kind als hij of zij meerderjarig is.

Kun je alimentatie stopzetten?

Hoe lang de partneralimentatie duurt, hangt af van wat u met uw ex-partner heeft afgesproken. Of wat de rechter heeft bepaald. Als u niets heeft afgesproken of vastgesteld, dan geldt er geen termijn. Wel kunt u in sommige gevallen aan de rechter vragen de alimentatie te beëindigen.

Is het betalen van kinderalimentatie verplicht?

Alimentatie is een wettelijke onderhoudsplicht. Zie het als een financiële bijdrage aan de kosten van levensonderhoud van je kinderen en je ex-partner na een echtscheiding.

23 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang ben je verplicht kinderalimentatie te betalen?

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is.

Wat is een normaal bedrag voor kinderalimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Is alimentatie altijd verplicht?

Na een huwelijk of geregistreerd partnerschap is er in de meeste gevallen sprake van een alimentatieplicht. Als partners heb je namelijk een onderhoudsplicht naar elkaar toe. Wanneer je ex-partner zelf niet rond kan komen, zul je waarschijnlijk dus partneralimentatie moeten betalen.

Hoe kan ik minder kinderalimentatie betalen?

Hoe kan ik de alimentatie verlagen? Als je redenen hebt om de alimentatie te verlagen, dan kan dit op twee manieren; in goed overleg met jouw ex-partner of met behulp van een advocaat. Als je in overleg met de ex probeert om nieuwe afspraken te maken, dan is het belangrijk dat er goed contact tussen jullie is.

Hoeveel is kinderalimentatie 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Wat is een redelijke kinderalimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Heeft inkomen partner invloed op kinderalimentatie?

Als een van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen heeft dat in beginsel geen gevolgen voor de kinderalimentatie. Het inkomen van de nieuwe partner gaat dus niet ineens een rol spelen. Dat inkomen is voor de berekening van de kinderalimentatie in beginsel niet van belang.

Kan mijn ex Meer kinderalimentatie eisen?

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van jouw inkomen, dat van je ex-partner en van het inkomen toen jullie samen waren. Als er iets verandert in jullie situatie kan dit leiden tot aanpassing van de kinderalimentatie. Ook veranderingen van overheidsregels kunnen gevolgen hebben.

Wat met alimentatie als kind gaat werken?

De kinderalimentatieverplichting vervalt niet automatisch als uw kind werkt. Totdat uw kind 18 jaar is, mag de ontvangstgerechtigde beslissen of u alimentatie blijft betalen voor uw werkende kind. Vanaf het moment dat uw kind 18 jaar is, kan hij of zij hierover zelf een beslissing nemen.

Heb je altijd recht op kinderalimentatie?

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft. Of als de kinderen vaker bij u zijn dan bij uw ex-partner. Want u heeft dan meer kosten. U kunt alleen kinderalimentatie vragen aan de juridisch ouder van uw kind.

Kan kinderalimentatie niet meer betalen?

Wanneer u de alimentatie niet meer kan betalen, is het wijzigen van de alimentatie wellicht mogelijk. Komen u en uw ex-partner hier niet gezamenlijk over uit, dan kan een advocaat een verzoek tot wijziging van de alimentatie indienen bij de rechter. De rechter kijkt dan naar uw draagkracht.

Is vader verplicht om alimentatie te betalen?

Is de vader alimentatieplichtig voor uw kind als u nooit getrouwd bent geweest? Als u nooit getrouwd bent geweest maar de vader heeft het kind wel erkend dan is hij wettelijk de vader en dus alimentatieplichtig. U moet de alimentatie nog wel door de rechter laten vaststellen.

Is kinderalimentatie een inkomen?

Heeft u bijstand en krijgt u partneralimentatie en/of kinderalimentatie? Dan geldt deze alimentatie als inkomen. De gemeente houdt hiermee dan rekening bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering.

Welke kosten vallen binnen kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten van jullie kinderen onder de alimentatie. De verzorgende ouder zal dus de meeste kosten voor de kinderen moeten betalen vanuit de alimentatie.

Hoe voorkom je alimentatie?

Hoe voorkom ik dat ik (teveel) partneralimentatie betaal? Uw ex-partner en u kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie, eventueel met hulp van een advocaat of mediator. Daarbij kunt u er rekening mee houden dat u niet te veel partneralimentatie gaat betalen.

Wat als vader geen alimentatie wil betalen?

Uw ex-partner betaalt de kinderalimentatie of partneralimentatie niet. Dan kunt u hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie voor u innen.

Is alimentatie verplicht na 18 jaar?

Ook als een kind 18 jaar is geworden moet uw ex alimentatie blijven betalen. De alimentatieplicht stopt pas als het kind 21 jaar is. De hoogte van het bedrag blijft hetzelfde als voordat het kind 18 jaar was.

Wat moet een vader aan alimentatie betalen?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Wat is de maximale alimentatie voor een kind?

Er is geen maximum gesteld aan de hoogte van de kinderalimentatie.

Waarom telt kinderalimentatie mee als inkomen?

De kinderalimentatie rekent de bank niet mee. Kinderalimentatie wordt namelijk nooit als inkomen gezien, want het is bedoeld voor je kinderen en niet voor je huis. De partneralimentatie die je ontvangt, ziet de bank wel als inkomen.

Vorige artikel
Van wie erf je hoogbegaafdheid?
Volgende artikel
Hoe ziet een vleesboom er uit?