Snuiven prima, eigen bijdrage ho maar!

Kan ik eigen bijdrage terug krijgen?

Gevraagd door: Noëlle Bosch  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (60 stemmen)

Met een laag inkomen en weinig spaargeld kun je eigen risico over 2021, 2022 of 2023 terugkrijgen. Wel moet al je eigen risico van de laatste 3 jaar betaald zijn. Je kunt € 265,- per verzekeringsjaar van ons krijgen.

Hoe krijg je geld terug van zorgverzekering?

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie van uw zorgverzekering, en het verplicht eigen risico. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van onder andere uw inkomen en het inkomen van een mogelijke toeslagpartner. Die heeft u bij een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Welke maand krijg je eigen risico terug?

We betalen u eind april terug, omdat de meeste zorgverleners hun rekeningen dan naar ons hebben opgestuurd. Heeft u niet het hele eigen risico opgemaakt? Dan krijgt u dat eind april van het volgende jaar terug.

Wat betekent 100% vergoeding eigen bijdrage?

Dat betekent dat u een deel van de kosten zelf betaalt totdat uw eigen risico op is. Pas daarna gaat uw zorgverzekeraar alle kosten vergoeden. Er is geen verplicht eigen risico in de aanvullende verzekering.

Wat als ik mijn eigen risico niet verbruik?

Als aan het einde van het jaar blijkt dat het eigen risico niet is opgemaakt, krijg je het bedrag dat overblijft teruggestort.

33 gerelateerde vragen gevonden

Waarom krijg je eigen risico terug?

Wanneer krijg ik het verplicht eigen risico van de collectieve zorgverzekering terug? U hebt geen of weinig gebruik gemaakt van zorg en daardoor het eigen risico niet 'opgebruikt'. Dan krijgt u dit geld een jaar later aan het eind van het jaar terug.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

De eigen bijdrage betaalt u alleen voor de zorgkosten uit de tabel hierboven. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt op bijna alle zorgkosten uit de basisverzekering. De resterende kosten worden vergoed uit de basisverzekering.

Wie bepaalt de eigen bijdrage?

De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. De hoogte van de eigen bijdrage kan per jaar verschillen.

Wat is de maximale eigen bijdrage?

Maximum hoge eigen bijdrage

De overheid heeft besloten dat er een maximumbedrag is voor de hoge eigen bijdrage. U betaalt in 2023 nooit meer dan € 2.652,40 hoge eigen bijdrage per maand. In 2022 was dit maximum € 2.506.

Is een eigen bijdrage verplicht?

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag om te betalen. In 2023 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de eerste € 385.

Wat is het nadeel van een hoog eigen risico?

De nadelen

Verhoog je eigen risico dus alleen als je genoeg spaargeld achter de hand hebt om onverwachte zorgkosten op te vangen. Houd er daarnaast rekening mee dat wanneer je het eigen risico hebt verhoogd en onverhoopt zorgkosten maakt, je een fors bedrag in 1 keer op moet hoesten.

Hoe lang is eigen risico geldig?

Voor de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico van €385. Tot en met 2025 blijft dit bedrag hetzelfde. Het betekent dat je jaarlijks de eerste €385 aan zorgkosten zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten.

Wat wordt vergoed vanuit de basisverzekering?

De basisverzekering, of het basispakket, vergoedt de belangrijkste zorg. Dit is onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). In Nederland bepaalt de overheid welke vergoedingen in de basisverzekering opgenomen worden. Bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, ambulancevervoer, ziekenhuiszorg en medicijnen.

Kan je zorgkosten declareren?

Wanneer declareer je zorgkosten? Je declareert wanneer je de zorgkosten zelf hebt moeten betalen aan je zorgaanbieder of wanneer je zorgaanbieder jou een nota (een rekening van je zorgkosten) heeft gegeven of toegestuurd. Het kan ook zijn dat je zorgaanbieder de rekening direct naar je zorgverzekeraar heeft gestuurd.

Hoeveel mag je per maand verdienen voor zorgtoeslag?

U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Waar heb ik recht op geld?

Check op welke toeslagen je recht hebt

Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of het kindgebonden budget. Of jij recht hebt op deze toeslagen hangt af van je persoonlijke omstandigheden. Bekijk of je recht hebt op één van de toeslagen.

Hoeveel eigen geld mag je hebben als je naar een verzorgingshuis gaat?

Goed om te weten: niet al uw spaargeld telt mee. Er is in 2021 een vrijstelling van 31.340 euro per persoon. Heeft u dus een vermogen dat lager is dan de vrijstelling, dan heeft dat geen invloed op de eigen bijdrage. De hoogte van de vrijstelling kan per jaar verschillen.

Wat betekent vergoeding eigen bijdrage?

In sommige gevallen betaal je zowel je eigen risico als je eigen bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een gehoorapparaat. De basisverzekering vergoedt 75 procent, de overige kosten moet je zelf betalen. Dit is je eigen bijdrage.

Wat is de minimale eigen bijdrage?

Minimum en maximum eigen bijdrage. Er geldt een minimum en een maximum voor de lage eigen bijdrage. U betaalt in 2023 minimaal € 184,00 per maand. En maximaal € 966,60 per maand.

Is eigen bijdrage voordelig?

De eigen bijdrage voor een auto van de zaak is aftrekbaar van de fiscale bijtelling. Als voor een duurdere auto wordt gekozen, moet een hogere bijdrage worden betaald. Deze is echter sinds kort niet meer volledig aftrekbaar.

Hoeveel mensen kunnen de eigen bijdrage niet meer betalen?

Het aantal Nederlanders wat kampt met een betalingsprobleem voor het eigen risico van de zorgverzekering is de afgelopen maanden explosief gestegen. Zorgverzekeraars melden dat er maar liefst 800.000 mensen op dit moment aankloppen bij hen voor een betalingsregeling.

Wat is mijn eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp?

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp aanpassen. Voor de meeste huishoudens heeft het voorstel geen gevolgen en blijft de eigen bijdrage € 19 per maand. Voor huishoudens met een inkomen boven de 185% van het sociaal minimum gaat de eigen bijdrage geleidelijk omhoog.

Hoeveel eigen bijdrage per jaar?

Een vast grensbedrag van 385 euro per jaar dat je betaalt voor gemaakte zorgkosten uit de basisverzekering. Is een wisselend bedrag dat je, afhankelijk van de zorgvorm, uit eigen zak betaalt. De eigen bijdrage stapelt zich niet op, maar betaal je iedere keer opnieuw.

Is fysiotherapie eigen risico?

Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed en krijg je te maken met een verplicht eigen risico. In 2023 is dat € 385. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering die (een deel van) de kosten voor fysiotherapie dekt. Voor een aanvullende verzekering geldt nooit een eigen risico.

Welke kosten vallen niet onder eigen risico?

Het eigen risico geldt niet voor: Kosten van de huisarts. Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.