Zoveel erfbelasting betaal je bij het erven van een huis!

Is WOZ waarde bepalend voor erfbelasting?

Gevraagd door: Teun van Dijk AD  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.7/5 (67 stemmen)

Belastingen. Voor de erfbelasting over een woning gaan we uit van de WOZ-waarde (opent nieuw venster) min de hypotheekschuld. U kunt in de aangifte kiezen welke WOZ-waarde u opgeeft: of u geeft de WOZ-waarde in het jaar van overlijden op, of de WOZ-waarde in het jaar ná overlijden.

Welke WOZ-waarde is van toepassing bij erfbelasting?

Neem de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar van overlijden. Of de WOZ-waarde op 1 januari van het jaar ná overlijden, als deze bekend is. Kies de laagste waarde, dat is voor u het voordeligst. De gemeente verstuurt deze WOZ-waarde begin 2023, de peildatum is 1 januari 2022.

Hoe wordt erfbelasting verrekend?

Uitrekenen hoogte erfbelasting

Over een deel van de erfenis betaalt u geen erfbelasting. Hoe hoog dit vrijgestelde bedrag is, hangt af van uw relatie met de overledene. De Belastingdienst geeft een overzicht van de vrijgestelde bedragen bij erven. Over het bedrag boven de vrijstelling betaalt u erfbelasting.

Hoe bepaal je de waarde van de erfenis?

De waarde van de nalatenschap is de waarde van alle bezittingen min alle schulden op het moment van overlijden. Bezit is bijvoorbeeld: bankrekeningen, beleggingen, koophuis, sieraden en inboedel; Bij een gezamenlijke bankrekening telt voor de nalatenschap alleen het geld dat via de overledene op de rekening is gestort.

Hoe hoge erfbelasting vermijden?

5 manieren om successierechten te vermijden
 1. Tip 1: erfbelasting vermijden door een handgift of bankgift.
 2. Tip 2: schenking registreren om erfbelasting te vermijden.
 3. Tip 4: de impact van erfbelasting afdekken via een levensverzekering.
 4. Tip 5: sluit een huwelijkscontract af om erfbelasting te vermijden.

28 gerelateerde vragen gevonden

Is erfbelasting aftrekbaar van de belasting?

Is erfbelasting aftrekbaar? Erfbelasting is niet aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt over het geld dat u geërfd heeft vermogensbelasting in box 3. Dit gaat wel over de zogeheten netto erfenis.

Welke waarde van de woning is bepalend voor de erfbelasting?

Voor de erfbelasting over een woning gaan we uit van de WOZ-waarde (opent nieuw venster) min de hypotheekschuld.

Welk vermogen telt mee voor erfbelasting?

Hoe wordt erfbelasting berekend? De erfbelasting moet worden betaald over de waarde van de erfenis. Dit is de waarde van alle bezittingen minus de schulden van de overledene op het moment van overlijden. Als het gaat om een geldbedrag dat op een bankrekening staat, is de waarde daarvan makkelijk vast te stellen.

Hoe kom je onder erfbelasting uit?

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?
 • Schenken.
 • Schenken op papier.
 • Gebruik maken van de WOZ-waarde.
 • Check jouw huwelijkse voorwaarden.
 • Stel een goed testament op.
 • Denk na over wie er erven.
 • Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen.
 • Geef aan een goed doel.

Hoe lang na overlijden moet je erfbelasting betalen?

Uw aangifte erfbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze datum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum.

Hoe lang duurt het voor je erfbelasting moet betalen?

Wanneer krijg ik een reactie op mijn aangifte erfbelasting? Wij doen ons best om u binnen 3 tot 6 maanden een definitieve aanslag te sturen. U krijgt altijd bericht binnen de wettelijke termijn van 3 jaar.

Waarom duurt erfbelasting zo lang?

De aangifte moet gedaan worden binnen 8 maanden na het overlijden. Normaal gesproken zou u binnen 3 maanden na de aangifte een definitieve aanslag erfbelasting moeten ontvangen. Door achterstanden kan dat nu langer duren. In bepaalde situaties kunt u uitstel aanvragen of alvast een voorlopige aanslag vragen.

Hoeveel erfbelasting moet je betalen als je een huis erft?

Huis erven, hoeveel erfbelasting moet ik betalen? De WOZ-waarde van het huis bepaalt dus over welk bedrag je erfbelasting betaalt. Je relatie met de persoon van wie je de woning erft, bepaalt het belastingtarief en de vrijstelling. De vrijstelling is het bedrag van de erfenis waarover je geen erfbelasting betaalt.

Hoe zit het met erfbelasting als er een ouder overlijdt?

Als een ouder komt te overlijden, gaat het totale vermogen naar de langstlevende ouder en hoeft deze geen erfbelasting voor de kinderen te betalen. Pas als de langstlevende ouder overlijdt, erven de kinderen en betalen ze belasting.

Wat moet je betalen als je huis erft?

De partner en de kinderen betalen over de eerste 123.248 euro een heffing van 10 procent. Bij een hogere verkrijging bedraagt de heffing 20 procent. Gaat de nalatenschap naar de kleinkinderen? Dan bedraagt de heffing 18 procent en 36 procent.

Wat is voordeliger schenken of erven?

Bij schenken is dat de schenkbelasting en bij nalaten is dat de erfbelasting. De tarieven van deze belastingen zijn hetzelfde. Schenken kan wel voordeliger zijn, omdat u jaarlijks vrijstellingen en eventueel de lage tariefschijf van de schenkbelasting kunt benutten.

Kan je een huis erven zonder belasting te betalen?

De Belastingdienst heft erfbelasting over alles wat je erft. Wel is een bepaald gedeelte van het verkregen vermogen vrijgesteld van belasting. Hoe groot dit deel is, hangt hoofdzakelijk af van de relatie met de erflater. Vooral voor de langstlevende partner is de vrijstelling groot.

Hoe bepaal je waarde inboedel voor erfbelasting?

Bij de erfbelasting hoeven erfgenamen alleen de economische waarde van de inboedel aan te geven: het bedrag dat de hoogste bieder ervoor geeft. Dat is vaak niet zo veel, tenzij het gaat om een bijzonder stuk kunst, antiek of dure sieraden. Die kun je laten taxeren.

Wat als je het huis van je ouders erft?

In veel situaties erven niet één, maar meerdere kinderen de woning van de ouders. Ieder kind heeft, tenzij anders beschreven in het testament, recht op zijn erfdeel en daarmee recht op een deel van de woning. In veel situaties wordt het huis verkocht of gaat één van de kinderen het huis bewonen.

Wat erven je als een van de ouders overlijdt?

De ouders erven elk 1/4de van de nalatenschap. Leven ze beiden nog, dan gaat de helft van de erfenis dus naar hen. Vaak erven zij in samenloop met een langstlevende partner.

Hoe werkt het erven van een huis?

De waarde van het huis in de nalatenschap

Dan moet u samen met de andere erfgenamen beslissen hoe u de waarde van de woning bepaalt. Bijvoorbeeld met een taxatie. Soms staat in het testament hoe de waarde moet worden bepaald. De waarde van huis kan afwijken van de WOZ-waarde die u opgeeft bij de erfbelasting.

Welke kosten zijn aftrekbaar voor de erfbelasting?

Maar welke kosten zijn nu precies aftrekbaar voor de erfbelasting? De Successiewet is daar heel duidelijk over: alleen de schulden die op het moment van overlijden al bestonden, zijn aftrekbaar. Hierop bestaat slechts één uitzondering: de begrafeniskosten.

Vorige artikel
Wat is een veilig babybed?
Volgende artikel
Hoe pak je Potjestraining aan?