Klein meisje SCHELD juf uit GAAT FOUT + Lyrics

Is het strafbaar om iemand uit te schelden?

Gevraagd door: ds. Jort van de Coterlet LLM  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (73 stemmen)

Scheldwoorden of denigrerende termen gebruiken mag, ook al is dat van bedenkelijke aard. Wat wettelijk niet mag, is publiekelijk andere personen “aanzetten tot” (oproepen tot) discriminatie, haat of geweld tegenover bepaalde personen of groepen.

Welke beledigingen zijn strafbaar?

Voorbeelden van eenvoudige belediging zijn het grof uitschelden van iemand, het opsteken van een middelvinger of het spugen in het gezicht. Eenvoudige belediging is strafbaar gesteld in artikel 266 Sr. Een bijzonder vorm van belediging is smaad/smaadschrift.

Kan je aangifte doen als iemand je uitscheld?

U wordt niet direct vervolgd bij een belediging, het is een klachtdelict. Dit betekent dat iemand eerst aangifte moet doen, voordat wordt overgegaan tot vervolging. In veel gevallen zal degene tegen wie u de belediging geuit heeft dit niet doen.

Kan je een boete krijgen voor het uitschelden van iemand?

Belediging wordt normaal gesproken enkel bestraft indien er aangifte is gedaan. De maximumstraf die de rechter kan opleggen is drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van de tweede categorie (3.900 euro). De uiteindelijke gevangenisstraf of geldboete zal afhangen van de ernst van het gepleegde delict.

Is kwaadsprekerij strafbaar?

Kwaadsprekerij wordt ook wel laster genoemd. Laster is een strafbaar feit.

27 gerelateerde vragen gevonden

Is roddelen strafbaar?

Maar kan je voor pesten en roddelen op een andere manier gestraft worden? Ja, dat kan als het (online) pesten bedreigend of discriminerend wordt. Ook smaad en laster zijn strafbaar. De politie neemt aangiften zeer serieus, omdat je iemand levenslang kunt beschadigen.

Doet de politie altijd iets met aangifte?

Wanneer en hoe kan ik aangifte doen bij de politie? Van ernstige misdrijven moet u aangifte doen bij de politie. Bij andere strafbare feiten bepaalt u zelf of u aangifte doet. Bent u slachtoffer van een klachtdelict, dan kan de verdachte alleen vervolgd worden als u aangifte doet.

Wat moet je doen als iemand je uitscheldt?

Laat de persoon direct op ferme toon weten dat hij of zij niet zo tegen je kan praten en dat je dit onbeleefd en respectloos vindt. Je kan die persoon ook negeren, al dan niet met de korte mededeling dat je weer bereid bent tot praten indien de ander zich normaal gedraagt.

Waar mag je de politie voor uitschelden?

Uit de rechtspraak is duidelijk geworden dat de Hoge Raad een uitlating tegenwoordig als beledigend beschouwd indien zij de strekking heeft om de ander aan te randen in zijn eer en goede naam.

Hoe moet je iemand uitschelden?

 • Laaienlichter. Het woord Laaienlichter betekent 'oplichter'.
 • Begeur. Als je iemand een begeur noemt, dan noem je hem/haar een opschepper.
 • Tietuhbek. Dit is toch wel één van onze persoonlijke favorieten. ...
 • Me vullus wijf. Met deze uitspraak noem je iemand een rotgriet.
 • Kruize duiker. ...
 • Eikelepijp. ...
 • Goorlap. ...
 • Schrikkepuit.

Kan de politie een aangifte weigeren?

De politie mag een aangifte niet weigeren

De politie is op basis van de wet verplicht om aangiftes op te nemen. In de praktijk wordt een aangifte wel eens geweigerd om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is of omdat het te druk is.

Wat gebeurt er als er aangifte tegen je is gedaan?

In de aangifte staat zoveel mogelijk over de mishandeling vermeld. Alles wat de politie tijdens zo'n onderzoek doet, bijvoorbeeld een buurtonderzoek, komt op papier. Wanneer je weet wie de mishandeling gepleegd heeft, kan de politie deze persoon aanhouden of uitnodigen op het politiebureau voor een verhoor.

Wat is een grove belediging?

Een “grove belediging” is iedere gedraging van de begunstigde die een beledigend of kwetsend karakter heeft en de morele integriteit, eer, aanzien en waardigheid van de schenker aantast.

Kan je iemand aanklagen voor smaad?

Wat kan ik doen tegen smaad of laster? Als iemand negatieve berichten over u verspreidt, vraag dan of hij hiermee stopt en de berichten verwijdert. Als de persoon weigert, kunt u aangifte doen bij de politie. U kunt de rechter vragen de dader te dwingen de berichten te verwijderen.

Is uitdagen strafbaar?

Verschil uitlokking en doen plegen

Het verschil tussen uitlokking en doen plegen is dat bij uitlokking de uitgelokte (dus de pleger van het feit, de medeverdachte) zelf ook strafbaar is. Bij doen plegen is de echte pleger van het feit niet strafbaar.

Hoe bewijs je laster?

U kunt alleen worden veroordeeld voor smaad en/of laster als met voldoende bewijs kan worden aangetoond dat u opzettelijk de eer of goede naam van een ander aanrandt met het doel daar ruchtbaarheid (bekendheid) aan te geven, zijnde smaad, of het doen van schriftelijke of mondelingen uitlatingen waarbij een ander in ...

Wat gebeurd er als je de politie uitscheld?

Voor belediging van een ambtenaar in functie wordt doorgaans een geldboete in het kader van een strafbeschikking opgelegd. Bij belediging van een ambtenaar in functie wordt de straf volgens de richtlijnen van het OM vaak verdubbeld. U moet denken aan een geldboete van ongeveer € 500,00.

Wat mag een agent niet doen?

geweld gebruiken; onderzoek verrichten in een woning met een huiszoekingsbevel; telefoon tappen; personen observeren.

Wat kost smaad aan de politie?

Smaad aan de politie wordt bestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot een maand en een geldboete van 208 tot 1 600 euro.

Hoe kan ik iemand kwetsen?

Kwetsen is iemand:
 1. Beledigen.
 2. Schaden of beschadigen.
 3. Bezeren of pijn doen.
 4. Grieven.
 5. Treffen in zijn/haar gevoel op een zwak of pijnlijk punt.
 6. Krenken of steken.
 7. Raken in zijn gevoelens of emoties.

Hoe reageren als iemand je kwetst?

Hoe reageer je op kwetsende, beledigende en neerbuigende opmerkingen?
 1. Blijf rustig en beleefd.
 2. Stel jezelf de vraag: 'Wat probeert deze persoon te verdedigen? ...
 3. Pas de regels van geweldloze of verbindende communicatie toe. ...
 4. Nodig de ander uit de opmerking te verduidelijken of nodig de ander uit tot kwetsbaarheid.

Hoe kan je iemand op zijn plek zetten?

Leer hoe je een ander op zijn plaats zet.
 1. Gesprekstechnieken voor omgaan met lastige mensen. ...
 2. Tip 2: Leer feedback te geven op de juiste manier. ...
 3. Tip 3: Interpreteer de reactie van anderen als positief. ...
 4. Tip 4: Vergeet niet je eigen gevoelens. ...
 5. Tip 5: Het is niet persoonlijk. ...
 6. Tip 6: Blijf rustig (in elke situatie)

Is het slim om aangifte te doen?

U bent niet altijd verplicht om aangifte te doen, maar het kan wel slim zijn. Dit geldt bijvoorbeeld als er maar een gedeelte van het jaar bij een werkgever wordt gewerkt. De werkgever houdt meestal dan te veel loonheffing in. De teveel betaalde loonheffing krijgt u terug door het doen van een aangifte.

Kan je opgepakt worden zonder aangifte?

De meeste misdrijven zijn ambtshalve vervolgbaar. Dat wil zeggen dat de verdachte ook zonder dat er aangifte is gedaan vervolgd kan worden. Bij een klein aantal delicten kan het wel nodig zijn dat er aangifte gedaan wordt.

Waarom komt de politie aan de deur?

De politie mag dit in sommige gevallen wel doen. Bijvoorbeeld als ze iets in beslag wil nemen of een verdachte wil aanhouden. Ook mag de politie een woning binnen gaan om directe hulp te verlenen. Bijvoorbeeld als iemand gereanimeerd moet worden.