Wat vinden Franse kinderen van het mobieltjesverbod op school?

Is Frans verplicht op school?

Gevraagd door: Jayda van de Velden  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 5/5 (40 stemmen)

Verplichte vreemde talen in onderbouw havo en vwo In de onderbouw van de havo en het vwo moet je naast Engels nog 2 moderne vreemde talen volgen. De school is verplicht om je Frans én Duits aan te bieden.

Is Frans verplicht op vwo?

De wet verplicht VWO-leerlingen om examen te doen in Engels en daarnaast nog minimaal één andere vreemde taal: op het atheneum een 2e moderne vreemde taal (MVT) zoals bijvoorbeeld Frans of Duits, of op het gymnasium Grieks of Latijn.

Waarom is Frans een verplicht vak?

Omdat het in veel landen een officiële taal is. België, Frankrijk… en in Zuid-Amerika praten ze ook wel Frans.

Hoeveel jaar Frans op havo?

In de eerste drie leerjaren van havo en vwo zijn zowel Frans als Duits verplicht.

Waarom Frans op middelbare school?

Doordat Frans eeuwenlang de cultuurtaal was geweest van een sociale elite, bleef het prestige van die taal lang bestaan. Nog tot in de jaren zeventig bestond er een sterke politieke en publieke wens om Frans als verplicht vak in de onderbouw van het algemeen voortgezet onderwijs te behouden.

19 gerelateerde vragen gevonden

Heb je Frans op de mavo?

In de eerste en de tweede klas van de mavo krijg je een breed, algemeen vakkenpakket met onder meer de vakken: Nederlands. Engels. Frans.

Hoe belangrijk is Frans?

Frans is een taal waarmee er een wereld voor u opengaat

Met kennis van het Frans krijgt u een andere blik op de wereld omdat u kunt communiceren met Franssprekenden op alle continenten en u de belangrijkste internationale Franstalige media (TV5 Monde en France Médias Monde) kunt gebruiken als informatiebron.

Welk niveau Frans heb je na havo?

Die lopen van 1F (einde van de basisschool), via 2F (einde vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3) en 3F (mbo-4 en havo) tot 4F (einde van het vwo). De letter F staat voor 'fundamenteel niveau'.

Kan je havo doen zonder wiskunde?

Veel havo- en vwo-scholieren kiezen wiskunde A, B of C en dit vak hoort altijd bij de kernvakken. Sommige scholieren hebben echter ook wiskunde D. Wiskunde D is altijd een keuzevak en hoort daarom NIET bij de kernvakken. Op de havo is wiskunde geen verplicht vak wanneer je het profiel C&M kiest.

Wat doe je in 5 havo?

In het vijfde leerjaar doen havo-leerlingen eindexamen. Leerlingen sluiten de vakken maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding af met schoolexamens. Daarnaast maken zij een profielwerkstuk, dat zij vóór de de start van de centraal examens moeten afronden met een voldoende of goed.

Is Frans verplicht in Nederland?

Verplichte vreemde talen in onderbouw havo en vwo

De school is verplicht om je Frans én Duits aan te bieden.

Is Frans een moeilijke taal?

Zoals Franse leraren of een meertaligen je echter zullen vertellen, is Frans een wereldtaal die een van de gemakkelijkste is om te leren. Volgens een studie van het Amerikaanse Foreign Service Institute (FSI), is de Romaanse taal een van de toegankelijkste levende talen ter wereld om te leren.

Welke taal leren Italianen op school?

Naast Grieks en Latijn worden op de middelbare scholen ook vreemde talen onderwezen, zoals Frans, Spaans en Duits. Zelfs op de middelbare scholen voor wetenschappelijk-wiskundig onderwijs worden deze vakken niet verwaarloosd, omdat de meeste vakken, zoals een vreemde taal, voor alle leerlingen verplicht zijn.

Welke vakken zijn verplicht op vwo?

Verplichte vakken bovenbouw vwo
 • Nederlandse taal en literatuur;
 • Engelse taal en literatuur;
 • rekenen;
 • maatschappijleer;
 • culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bij het gymnasium is dit klassieke culturele vorming;
 • lichamelijke opvoeding;
 • 2e vreemde taal bij vwo. Bij het gymnasium is dit Latijn of Grieks.

Kan je vwo doen zonder vreemde taal?

In de bovenbouw van havo en vwo heb je verplicht Engels. Je doet ook eindexamen in Engels. Op het atheneum moet je eindexamen doen in een 2e moderne vreemde taal.

Waarom Frans en Duits op school?

Voordelen voor leerlingen

Ze zijn eerder over de drempel heen die je kunt voelen als je een vreemde taal moet spreken. Kinderen die al vroeg Duits of Frans leren maken makkelijker contact met mensen die over de grens wonen. Ook kijken ze later vaak gemakkelijker over de grens voor studie of werk.

Wat is moeilijker wiskunde A of B?

Wiskunde B is wat moeilijker. Het is vooral bedoeld voor wie graag wiskunde deed in de onderbouw en het ook goed kon. Het is een keuzevak, behalve voor scholieren die het profiel Natuur en Techniek kiezen.

Welke vakken zijn verplicht havo?

In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) van de havo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:
 • Nederlands;
 • Engels;
 • rekenen;
 • wiskunde;
 • mens en natuur;
 • mens en maatschappij;
 • kunst en cultuur;
 • bewegen en sport;

Wat is de makkelijkste wiskunde?

Wiskunde C is een "makkelijkere" versie van A. Dezelfde onderwerpen als bij wiskunde A worden behandeld, maar de intensiteit en de moeilijkheidsgraad ligt lager.

Is havo de hoogste?

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat veelal afgekort wordt als havo, is het op een na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname.

Welk niveau is Frans vwo?

Vrijstelling voor de schoolexamens Frans in vwo-5 lees-, luister-, schrijf- en spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid in vwo-6 (niveau B1). Vrijstelling voor de taaltoets van Franse universiteiten, wanneer je er een minor of studie wilt doen (niveau B2).

Is havo een hoog niveau?

Laag: Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).

Is Frans makkelijk?

De Franse taal wordt op alle continenten gesproken, in 28 verschillende landen. Dit betekent dat je Frans bijna overal kunt oefenen, en dat zou ook moeten. Het Frans behoort namelijk tot de familie van de Romaanse talen, wat inhoudt dat voor mensen die Engels spreken de vocabulaire makkelijk op te pikken is.

Waarom is Frans leren zo moeilijk?

Wat maakt Frans zo moeilijk.

De meeste leerlingen hebben moeite met de uitspraak van het Frans. Daarnaast wordt Frans op een hele andere manier geschreven dan de Nederlandse taal. Net als het Spaans wordt niet alles uitgesproken wat geschreven staat.

Hoe kan je het snelst Frans leren?

Hier is onze lijst met tien handige tips om snel Frans te leren.
 1. Stel prioriteiten. Begin met na te denken over de woordenschat die je het meest nodig hebt. ...
 2. Lezen, lezen, lezen. ...
 3. Luister naar podcasts. ...
 4. Vertalen. ...
 5. Studeer in het buitenland. ...
 6. Volg influencers. ...
 7. Kijk tv. ...
 8. Accepteer je fouten.

Vorige artikel
Hoe warm je vlees op?