What is ADHD?

Is ADHD een ziekte of aandoening?

Gevraagd door: mr. Joey Buijs B  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (59 stemmen)

ADHD is een veelvoorkomende psychiatrische aandoening die gekenmerkt wordt door een overmatige beweeglijkheid (hyperactiviteit), concentratiestoornissen, impulsief gedrag en onoplettendheid.

Is ADHD een stoornis?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een stoornis waarbij je vaak erg druk en snel afgeleid bent. Dat kan op verschillende manieren voor problemen zorgen.

Wat voor soort aandoening is ADHD?

ADHD staat voor 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder'. In het Nederlands spreekt men wel van 'aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit'. In de DSM-5 valt ADHD onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

Welke 3 soorten ADHD zijn er?

In de DSM5 wordt onderscheid gemaakt tussen 3 soorten ADHD. De onoplettende vorm (aandachtsdeficiëntie) ADD, de hyperactieve vorm (hyperactiviteitsstoornis) ADHD en het gecombineerde beeld.

Welke 3 kenmerken heeft ADHD?

Mensen met ADHD ervaren vooral last van organisatie-, planning- en concentratieproblemen. Daarnaast vertonen mensen met ADHD vaak hyperactief en impulsief gedrag. Voordat de behandeling start is het belangrijk te onderzoeken of er meer met je aan de hand is.

16 gerelateerde vragen gevonden

Wat moet je niet doen bij iemand met ADHD?

Bedenk dat iemand met ADHD niet expres erg druk of impulsief is. Simpel gezegd: iemand met ADHD heeft last van een erg vol hoofd. Daardoor is het lastiger om op te letten. Ook gedraagt iemand zich drukker en doet vaker dan anderen dingen zonder erbij na te denken.

Welk stofje mis je bij ADHD?

De hersenen functioneren iets anders bij ADHD. Er lijkt een tekort aan zogeheten neurotransmitters (dopamine en noradrenaline), want de medicijnen die voor ADHD effectief zijn die verhogen deze stoffen in de hersenen.

Is ADHD een handicap?

Als er sprake is van de stoornis ADHD, moet de impact op het participeren in het maatschappelijk leven aangetoond worden volgens de basisdefinitie van een handicap (langdurige en belangrijke beperking van de kansen tot sociale integratie). Die impact kan zeer wisselend zijn.

Wat kan iemand met ADHD goed?

Mensen met ADHD hebben een groot empathisch vermogen. Omdat ze 'verder' denken kunnen ze zichzelf makkelijk in de schoenen van de ander verplaatsen. Problemen oplossen is iets wat iemand met ADHD goed kan. Hij of zij kan van verschillende kanten het probleem bekijken en daardoor sneller tot een goede oplossing komen.

Wat verergert ADHD?

Uit onderzoek van Woo et. Al (2015) blijkt dat met name suiker, kunstmatige kleurstoffen en conserveermiddelen de kans op ADHD vergroten. Ook is het deze onderzoekers opgevallen dat kinderen met ADHD vaak tekorten hebben aan zink, magnesium, ijzer, koper en omega-3 vetten.

Is ADHD altijd erfelijk?

Onderzoekers gaan ervan uit dat erfelijkheid de grootste rol speelt bij ADHD. Er is nog geen specifiek gen voor ADHD ontdekt. Het lijkt erop dat meerdere genen er samen voor zorgen dat je aanleg hebt voor ADHD. Dit houdt in dat ADHD kan ontstaan wanneer verschillende genen en omgevingsfactoren op elkaar reageren.

Hoe in slaap vallen met ADHD?

Dit kunnen we aan twee kanten beïnvloeden: 's avonds met melatonine en 's morgens met lichttherapie. Want licht 's ochtends is nodig om wakker te worden en de melatonineproductie te stoppen. Beide behandelingen zijn bewezen effectief.”

Waar worden mensen met ADHD rustig van?

Ingrid Balkenende, senior behandelaar bij NK: “We zien bij mensen met ADHD vaak dat ze middelen gaan gebruiken als een soort 'zelfmedicatie'. Ze gaan bijvoorbeeld blowen of drinken om wat rustiger te worden. Dat hoeven niet altijd dempende middelen te zijn.

Heeft ADHD invloed op IQ?

Uit de resultaten bleek een samenhang tussen de intelligentie en het werkgeheugen (r =. 37). In tegenstelling tot voorgaand onderzoek is er geen samenhang gevonden tussen de intelligentie en ADHD en tussen het werkgeheugen en ADHD.

Kan autisme en ADHD samen?

Autisme en ADHD komen vaak gezamenlijk voor, hoe vaak precies is nog onbekend. Wat betreft gedrag kennen de twee diagnoses opvallend veel overlap. Dit maakt het stellen van de juiste diagnose vaak lastig. De oorzaken van het gedrag kunnen totaal verschillend zijn.

Hoe lang is ADHD diagnose geldig?

De uitslag van een diagnostisch onderzoek helpt jou en de hulpverlening om de juiste therapie of begeleiding in te zetten. Een onderzoek is zo'n 2 tot 3 jaar geldig en relevant.

Wat vinden mensen met ADHD moeilijk?

Volwassenen met ADHD vinden het vaak lastig om sociale contacten en relaties aan te gaan en te onderhouden. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om sociale regels toe te passen, of je verbreekt een vriendschap of relatie (te) snel door je impulsiviteit.

Is ADHD psychische stoornis?

ADHD is een psychische stoornis die begint in de jeugd en die vaak persisteert tot in de volwassenheid. De kernsymptomen van ADHD zijn: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Waar heb je recht op als je ADHD hebt?

Voor jeugdhulp kunt terecht bij het wijkteam van uw gemeente of het Centrum voor Jeugd en Gezin in uw gemeente. Jeugdhulp is bijvoorbeeld therapie voor uw kind, opvoedondersteuning of hulp voor uw gezin. Voor psychische behandeling en/of medicijnen kunt u ook terecht bij uw huisarts of bij de jeugdpsychiater.

Kun je met ADHD werken?

Iemand met ADHD functioneert het beste met heldere afspraken, gezette tijden en regelmatige contactmomenten. Ook positieve aandacht is erg belangrijk. Ze hebben namelijk al vaak genoeg gehoord dat ze moeten stilzitten, opletten en de regels moeten volgen. Saai werk is voor iemand met ADHD echt verschrikkelijk.

Kan je ADHD zien op een hersenscan?

Er zijn geen duidelijke/eenduidige 'afwijkingen' in de anatomie of het functioneren van de hersenen als je ADHD of autisme hebt. Bijvoorbeeld, dankzij hersenonderzoek weten we welke hersengebieden te maken hebben met aandacht.

Heb je ADHD vanaf je geboorte?

ADHD is meestal aangeboren. Dit wil niet zeggen dat een kind geboren wordt met ADHD, maar wel met de aanleg voor ADHD. De aandoening is voor deel erfelijk. Als je ouders of eventuele broers of zussen ook ADHD hebben is er een grote kans dat je zelf ook ADHD hebt.

Wat gebeurd er in je hoofd als je ADHD hebt?

Als je ADHD hebt worden de prikkels die binnenkomen in de hippocampus en de opdrachtcentra – zoals de prefrontale cortex – minder goed verwerkt. De samenwerking met andere gebieden in de hersenen raakt hierdoor verstoord.

Kan iemand met ADHD veranderen?

ADHD is een stoornis in de ontwikkeling van het zenuwstelsel die zich openbaart in de kindertijd en zich vaak verderzet tijdens het volwassen leven. De manier waarop de symptomen tot uiting komen in de overgang van kind naar volwassene kan wel veranderen.

Kan iemand met ADHD van iemand houden?

Als partner van iemand met ADHD kan de neiging soms groot zijn om dingen uit handen te willen nemen van de ander. Hoewel het vaak goedbedoeld is, kan dit frustraties opleveren en bij de ander voelen alsof er verantwoordelijkheid ontnomen wordt. Bovendien kan dit 'ontzorgen' bij jou resulteren in vermoeidheid en stress.