Ouderschapsverlof - Heb ik daar recht op?

Hoe lang moet je in dienst zijn voor ouderschapsverlof?

Gevraagd door: bc. Evi Coenen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.1/5 (5 stemmen)

U mag altijd ouderschapsverlof aanvragen. Het maakt niet uit hoelang u in dienst bent bij uw werkgever. Het maakt ook niet uit of u een tijdelijk of vast contract heeft. Wonen er meer kinderen in uw gezin?

Heb je altijd recht op ouderschapsverlof?

Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.

Hoe lang moet je voltijds werken voor ouderschapsverlof?

Een werknemer heeft maar recht op ouderschapsverlof wanneer hij in de periode van 15 maanden die voorafgaan aan die schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, gedurende 12 maanden verbonden is geweest met een arbeidsovereenkomst met de werkgever die hem tewerkstelt.

Wat zijn de regels voor ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week.
  • Een werknemer die 40 uur per week werkt, heeft dus recht op 26 x 40 = 1040 uur verlof. Dat is omgerekend 130 dagen. ...
  • Je werknemers mogen in principe zelf bepalen hoe zij dit verlof willen opnemen.

Kan je ouderschapsverlof opnemen bij nieuwe werkgever?

Ja, u kunt uw resterende ouderschapsverlof meenemen naar uw nieuwe werkgever. Uw (nieuwe) werkgever kan u vragen of u al ouderschapsverlof heeft opgenomen bij een vorige werkgever.

31 gerelateerde vragen gevonden

Is een werkgever verplicht ouderschapsverlof te geven?

Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. De werkgever mag alleen de verdeling van uw werkuren weigeren. Hij mag dat alleen als uw verlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt. In dat geval overlegt uw werkgever met u over een andere verdeling van de verlofuren.

Welke regels gelden er voor het opnemen van ouderschapsverlof?

Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen.

Wie heeft recht op betaald ouderschapsverlof?

Alleen ouders die in loondienst werken hebben recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Als 2 ouders in loondienst werken, hebben beide ouders recht op het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Hoeveel vakantiedagen verlies je bij ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is inderdaad niet gelijkgesteld voor het verwerven van vakantiedagen het jaar erna. Als je het hele jaar voltijds zou werken in een vijfdagenstelsel, dan heb je volgend jaar recht op twintig vakantiedagen. Dan kan je dus vier weken verlof nemen.

Hoe werkt ouderschapsverlof 2023?

Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof.

Hoe lang moet je werken om een volledige uitkering te krijgen?

ofwel 312 dagen tijdens de 42 maanden die uw aanvraag voorafgaan en 1560 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan; ofwel 416 dagen tijdens de 42 maanden + voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen, 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan.

Kan je ouderschapsverlof weigeren als werkgever?

Ontslagbescherming. Uw werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel met maximaal 6 maanden uitstellen, op voorwaarde dat hij daarvoor gegronde redenen kan geven. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

De maximumduur wordt teruggebracht naar 51 maanden, en naar 48 maanden voor het motief 'zorg voor een kind'. De hogere uitkeringen voor 50-plussers en de anciënniteitstoeslag voor 5 jaar dienstverband vallen weg.

Hoeveel geld krijg je bij ouderschapsverlof?

U krijgt een uitkering van 70% van uw dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. Uw werkgever vraagt dit voor u aan bij UWV. Dit kan pas nadat u met verlof bent. Uw werkgever kan ervoor kiezen om uw loon tijdens het verlof door te betalen.

Kan je 1 maand ouderschapsverlof opnemen?

Welke vormen van ouderschapsverlof zijn mogelijk ? Een volledige onderbreking van de arbeidsprestaties ongeacht het arbeidsregime (voltijds of deeltijds) gedurende 4 maanden, of opgesplitst per maand of een veelvoud daarvan. Een aanvraag kan dus betrekking hebben op 1 maand, 2 maanden, 3 maanden of 4 maanden.

Is ouderschapsverlof betaald of onbetaald?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Wat verlies ik bij ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 828,45 euro netto per maand (sinds 1 mei 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 381,87 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 129,55 euro netto per maand.

Wat met ouderschapsverlof bij ontslag?

Tijdens je ouderschapsverlof ben je beschermd tegen ontslag. Dit betekent dat de werkgever je niet mag ontslaan omwille van je ouderschapsverlof. Doet hij dit wel dan heb je recht op een beschermingsvergoeding van 6 maanden loon, bovenop je opzeggingsvergoeding.

Wat bouw je op tijdens ouderschapsverlof?

Over maximaal 9 van de 26 weken ouderschapsverlof kunt u recht hebben op een uitkering van UWV. Als u dit opneemt bouwt u daarover ook vakantie op. De rest van het wettelijke ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover bouwt u dan ook geen vakantie op.

Waarom zou je ouderschapsverlof opnemen?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waarvan je gebruik kan maken als je kinderen hebt onder de 8 jaar. Sinds augustus 2022 wordt je salaris voor deze uren deels doorbetaald. Dit verlof geeft je de kans om meer tijd met je gezin door te brengen.

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Wat is het verschil tussen deze vormen van verlof? Geboorteverlof is bedoeld voor de werkende partner van de moeder van het kind. Ouderschapsverlof geldt daarentegen voor beide werkende ouders. Andere belangrijke verschillen zijn de duur van het verlof en de doorbetaling van het loon.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2023?

Sinds 1 januari 2023 heb je te maken met nieuwe wetten en regels. Zo betaal je meer vennootschapsbelasting en is het minimumloon met ruim 10% verhoogd. In 2023 ontvang je een lagere energierekening voor je bedrijf vanwege een prijsplafond. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers.

Wat veranderd per 1 januari 2023?

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15%. Een werknemer van 21 jaar en ouder ontvangt bij een volledig dienstverband nu € 1934,40 per maand, tegenover € 1756,20 het jaar ervoor. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Wat verandert er op 1 januari 2023 tijdskrediet?

Vanaf 01/01/2023 moeten werknemers die voltijds of deeltijds tijdskrediet mét uitkering aanvragen gedurende 12 maanden voor de aanvraag voltijds hebben gewerkt (incl. gelijkgestelde/ geneutraliseerde periodes), en dit voor alle motieven van tijdskrediet. Deze nieuwe regel is niet van toepassing op landingsbanen.