Wat is betaald ouderschapsverlof?

Hoeveel weken van te voren mag je met zwangerschapsverlof?

Gevraagd door: mr. Maxim van Dijk LLM  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (10 stemmen)

U kunt met zwangerschapsverlof vanaf 10 weken voordat u bent uitgerekend. U moet uiterlijk 8 weken voordat u bent uitgerekend met verlof. Uw zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling. Het begin van uw verlof berekent u door vanaf de dag na uw uitgerekende datum 8 tot 10 weken terug te tellen.

Kan ik eerder met zwangerschapsverlof?

Bent u ziek geworden door uw zwangerschap voordat uw zwangerschapsverlof begint? En is dit nog voor de periode van 6 tot 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum (de flexibiliseringsperiode)? Dan heeft u in deze periode recht op een Ziektewet-uitkering. De hoogte van deze Ziektewet-uitkering is 100% van uw dagloon.

Hoeveel weken voor uitgerekende datum met verlof?

Uw zwangerschapsverlof is ingegaan 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Maar u bevalt 1 week later dan deze datum. Dan duurt het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof 17 weken: 7 weken voor en 10 weken na uw bevalling.

Hoeveel weken zwangerschapsverlof 2023?

Als u zwanger bent, heeft u recht op samen minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum.

Wat als je te vroeg bevalt zwangerschapsverlof?

Een vroege of late bevalling

Beval je vroeger dan verwacht, vóór de start van je zwangerschapsverlof, dan verlies je de verplichte week prenataal verlof. De overige 5 weken prenataal verlof (7 weken bij een meerling) kan je dan na de bevalling opnemen.

16 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel weken zwanger stoppen met werken?

Eén week voor de vermoedelijke bevallingsdatum mag u niet meer gaan werken. De overige weken (prenataal) zwangerschapsverlof (maximaal 5 weken dus) mag u overdragen naar de (postnatale) bevallingsrust. Daardoor kan het postnatale verlof maximaal 14 weken bedragen.

Hoeveel geld krijg je tijdens zwangerschapsverlof?

82 % van het brutoloon tijdens de eerste 30 dagen. 75 % van je tot de loongrens begrensde brutoloon gedurende de rest van je moederschapsverlof. 78.24 % van je loon als je moet stoppen met werken omwille van een hoger risico op beroepsziekten.

Wat als zwangerschapsverlof in vakantie valt?

Zwangerschapsverlof wat samenvalt met gepland vakantieverlof, kan op een later moment – in overleg met de werkgever– alsnog worden opgenomen (artikel 8.6 cao po en artikel 14.1 lid 7 cao vo). Het vakantieverlof wordt dus niet afgeschreven, maar kan op een later moment worden genoten.

Heb je altijd recht op 16 weken zwangerschapsverlof?

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof.

Heeft zwangerschapsverlof invloed op vakantiedagen?

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Hoeveel uur gaan werken na zwangerschap?

Deze rechten zijn vastgelegd in artikel 4.5 van de Arbeidstijdenwet. Zij heeft tot zes maanden na de bevalling recht op: stabiele en regelmatige arbeids - en rusttijden; maximaal 10 uur arbeid per dienst en maximaal 45 uren per 16 weken (of maximaal 50 uur per vier weken);

Heb je minder verlof als je eerder bevalt?

Als de baby eerder wordt geboren

Je bevalt 2 weken voor de uitgerekende datum. En je bent 6 weken voor deze datum gestopt met werken. Dan heb je dus 4 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof. Je mag de dagen dat het verlof korter duurde namelijk optellen bij het bevallingsverlof.

Hoeveel geld krijg je bij ouderschapsverlof?

Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij: Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.

Wat als je niet meer kan werken tijdens zwangerschap?

Een arbeidsgeneesheer of bedrijfsarts moet vaststellen of er een gevaar is. Als dat zo is, moet de werkgever een andere invulling geven aan je functie of de werkomgeving aanpassen, met eventueel loonverlies tot gevolg. Dan spreken we van een gedeeltelijke werkverwijdering.

Wat als je niet meer kan werken door zwangerschap?

Ziekte tijdens zwangerschapsverlof

Kan uw werkneemster na haar zwangerschapsverlof nog niet aan het werk? Als de ziekte het gevolg is van de zwangerschap of bevalling, kan zij een Ziektewetuitkering krijgen. Zij moet zich wel ziek melden bij u. Als werkgever vraagt u voor haar de Ziektewetuitkering aan.

Hoe lang verlof als je eerder bevalt?

Uw zwangerschapsverlof is ingegaan 6 weken voor de uitgerekende datum. Maar u bevalt 1 week eerder dan deze datum. Dan duurt het zwangerschaps- en bevallingsverlof in totaal 16 weken: 5 weken voor en 11 weken na uw bevalling. Uw zwangerschaps- en bevallingsuitkering duurt net zo lang als uw verlof.

Kan je ontslag nemen tijdens je zwangerschapsverlof?

Je kunt altijd zelf ontslag nemen. Als je 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof wilt, let dan goed op je ontslagdatum. Let op: Je hebt alleen recht op 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof, als je uitgerekende bevallingsdatum binnen 10 weken na je ontslagdatum valt.

Hoeveel weken zwanger is 6 maanden?

21 weken zwanger: jouw lichaam

Als je 21 weken zwanger bent, op hoeveel maanden zit je dan? Je gaat nu maand 6 van de zwangerschap in.

Hoe lang blijf je thuis na bevalling?

Een werkneemster die gaat bevallen, heeft recht op een moederschapsverlof van vijftien weken. Indien de geboorte van een meerling wordt verwacht, bedraagt het moederschapsverlof in principe zeventien weken, maar kan het worden verlengd tot negentien weken (zie verder).

Kan een man met zwangerschapsverlof?

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Waar heb je recht op als je zwanger bent?

Als u zwanger bent en een WW-, Ziektewet- of loongerelateerde uitkering (WGA) van UWV krijgt, dan heeft u recht op zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering (WAZO). De uitkering duurt minimaal 16 weken. De uitkering is 100% van uw dagloon.

Wat gebeurt er met feestdagen tijdens zwangerschapsverlof?

Feestdag tijdens afwezigheid van je werknemer (schorsingen)

Bij ziekte- of zwangerschapsverlof wordt bijvoorbeeld een termijn van 30 kalenderdagen toegepast waarin je als werkgever feestdagen moet betalen, bij tijdelijke werkloosheid overmacht gaat het bijvoorbeeld over een termijn van 14 kalenderdagen.

Is zwangerschapsverlof volledig betaald?

Uw werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV. Meestal ontvangt uw werkgever de uitkering. Hij betaalt dan uw loon gewoon door tijdens uw verlof. De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient).

Hoeveel verlies je met ouderschapsverlof?

Wanneer je ouderschapsverlof neemt, ontvang je geen loon van je werkgever. Wel krijg je een maandelijkse tegemoetkoming van de RVA: bij een voltijdse onderbreking is dat 707,08 euro netto per maand. Werk je deeltijds, dan wordt de uitkering proportioneel berekend.

Wat kost een zwangere werknemer?

Uitkering zwangerschap

De uitkering wordt berekend op basis van het loon van je werknemer en is maximaal 100 procent van het zogeheten maximum dagloon. Als het loon van je zwangere werknemer hoger is dan dit bedrag, betaal je als werkgever het resterende deel zelf.

Vorige artikel
Hoeveel maanden zit baby?
Volgende artikel
Hoe snel stijgt het HCG-hormoon?