WANNEER JE KINDERBIJSLAG ONTDEKT!

Hoeveel krijg je bij dubbele kinderbijslag?

Gevraagd door: Ivy Aktaş  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (13 stemmen)

Hoe hoog is het extra bedrag
De extra kinderbijslag is een vast bedrag. Voor 2021 is dit € 2.225,29. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Wie heeft recht op dubbel kindergeld?

U komt in aanmerking voor dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind als u voldoet aan de volgende voorwaarden: Uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18 jaar. Uw kind woont bij u voor ten minste 4 dagen per week en staat ook bij u ingeschreven. Uw kind heeft intensieve zorg nodig.

Hoeveel punten dubbele kinderbijslag?

Bij kinderen van drie tot vijf jaar moet u op vijf of meer van de tien punten een vinkje scoren om een positief advies voor dubbele kinderbijslag in aanmerking te komen. Bij kinderen van zes tot negen jaar gaat het om een score van vier of meer punten.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Hoeveel kinderbijslag bij 8ste kind?

Kinderbijslag per leeftijd:

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

27 gerelateerde vragen gevonden

Kan je dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht?

Helaas wordt de dubbele kinderbijslag niet met terugwerkende kracht toegekend. Onder bepaalde voorwaarden kan naast de dubbele kinderbijslag nog een éxtra bedrag aan kinderbijslag worden toegekend.

Hoe te krijgen met terugwerkende kracht op kinderbijslag?

Als uw aanvraag te laat is ingediend bij de SVB, dan kan kinderbijslag met terugwerkende kracht worden toegekend. De maximaal terugwerkende kracht bedraagt één jaar. Alleen bij zeer uitzonderlijke omstandigheden zal een langere terugwerkende kracht worden gehanteerd. De kinderbijslag wordt betaald per kwartaal.

Wie heeft geen recht op kinderbijslag?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering. Wanneer ben ik verzekerd voor de AKW? U betaalt voor kinderbijslag geen (verzekerings)premie.

Heb ik recht op verhoogd kindergeld?

Naast de bedragen van het Groeipakket en Kinderbijslag waar elk kind recht op heeft, kan je als gezin ook recht hebben op verhoogde kinderbijslag. Zo kunnen kleuters in Vlaanderen recht hebben op de Kleutertoeslag en gezinnen met een laag inkomen in België op een sociale toeslag.

Waarom krijg ik geen kinderbijslag?

Hoe laat het geld op uw rekening staat weten wij helaas niet. Dit is namelijk afhankelijk van uw bank. Het kan dus zijn dat iemand anders de kinderbijslag al heeft gehad maar u nog niet. Wacht dan even rustig af en check later op de dag uw bankrekening.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Wat zijn de voorwaarden voor kinderbijslag?

U heeft al kinderbijslag
  • U krijgt nog een kind.
  • Uw kind wordt 18 jaar.
  • U en uw partner gaan uit elkaar.
  • U gaat buiten Nederland wonen of werken.
  • Wijzigingen doorgeven.

Welke data kinderbijslag 2022?

3 januari 2022: kinderbijslag over het vierde kwartaal 2021. 1 april 2022: kinderbijslag over het eerste kwartaal 2022. 1 juli 2022: kinderbijslag over het tweede kwartaal 2022. 1 oktober 2022: kinderbijslag over het derde kwartaal 2022.

Hoe lang duurt aanvraag dubbele kinderbijslag?

Door een vertraging bij het CIZ duurt het helaas langer dan 8 weken voordat u een besluit krijgt. Over dit uitstel krijgt u na 8 weken een brief van de SVB. In deze brief staat wanneer u uiterlijk een besluit krijgt.

Waar dubbele kinderbijslag aanvragen?

Ouders die thuis een kind verzorgen met een intensieve zorgvraag kunnen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dubbele kinderbijslag aanvragen. Het CIZ beoordeelt namens de SVB de zorgbehoefte en geeft advies aan de SVB.

Hoeveel kindergeld krijg je als alleenstaande?

Je krijgt een Groeipakket met het nieuwe basisbedrag van 169,79 euro.

Heeft iedereen recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt uitgekeerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Iedereen die in Nederland woont of werkt en kinderen tot 18 jaar heeft, krijgt kinderbijslag. Je krijgt de bijslag elke drie maanden op je rekening gestort.

Wie krijgt kinderbijslag bij uithuisplaatsing?

Uw kind verblijft bij de andere ouder

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan kunnen u en de andere ouder ieder een deel van de kinderbijslag betaald krijgen.

Wie is de aanvrager van kinderbijslag?

Wie heeft er recht op kinderbijslag? In principe hebt je recht op kinderbijslag voor kinderen tot en met 17 jaar, als je in Nederland woont of werkt. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van je kind. Ook de situatie van het kind is van invloed op het bedrag dat u ontvangt.

Welke ouder heeft recht op kindergeld?

In principe is het de moeder die de kinderbijslag ontvangt. Wanneer de (al dan niet gehuwde) ouders uit elkaar gaan, gaan we nog steeds uit van gedeeld ouderlijk gezag over het minderjarig kind. En dus blijft de moeder de kinderbijslag ontvangen.

Wie krijgt kindgebonden budget vader of moeder?

Wanneer recht op kindgebonden budget

Je hebt alleen recht op kindgebonden budget als je aanvrager voor de kinderbijslag bent. Als je na scheiding uit elkaar gaat, krijgt voortaan de verzorgende ouder de kinderbijslag en wordt deze ouder automatisch de aanvrager.

Hoe oud moet je zijn voor kinderbijslag?

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt.