Niet alle kinderen zijn welkom

Hoeveel kinderen sterven er per dag wereldwijd?

Gevraagd door: bacc. Lotte Akin Bsc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (29 stemmen)

Iedere dag sterven er wereldwijd 15 duizend kinderen jonger dan 5 jaar. Bijna de helft is jonger dan 28 dagen oud. Dat schrijft Wereldgezondheidsorganisatie WHO op basis van een rapport van de Verenigde Naties.

Hoeveel kinderen per 1000 sterven er?

In 2019 bedroeg het zuigelingensterftecijfer 3,6 per duizend levendgeborenen. De zuigelingensterftecijfer is met 32% gedaald tussen 1998 (5,3%) en 2019. Het zuigelingensterftecijfer in 2019 was 3,1 per duizend levendgeborenen bij meisjes en 4,1‰ bij jongens, een absolute kloof van 0,9‰ en een geslachtsratio van 1,3.

Waar sterven de meeste kinderen?

In Afrika beneden de Sahara is de kindersterfte het hoogst. Daar sterft 1 op de 6 kinderen voor hun vijfde verjaardag. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in deze regio. De sterfte is het hoogst bij kinderen op het platteland, in arme gezinnen en gezinnen met laagopgeleide moeders.

Hoeveel kinderen sterven er dagelijks in Afrika?

Wereldwijd sterft elke drie seconden een kind van de honger. Dat zijn 10.000 kinderen per dag.

Hoeveel kindersterfte per jaar?

Ten opzichte van 2019 is het totaal aantal overleden kinderen en jongeren in de leeftijd 0 tot 20 jaar iets gestegen, van 1.046 in 2019 naar 1.063 in 2020. De grootste toename is te zien bij de pasgeborenen (van 617 in 2019 naar 648 in 2020) gevolgd door de 10- 15 jarigen (van 66 in 2019 naar 90 in 2020).

20 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kinderen sterven er elk jaar aan ondervoeding?

Maar helaas overlijden elk jaar ruim 3 miljoen kinderen aan de gevolgen van ondervoeding. Een kwart van de kinderen jonger dan 5 jaar is ondervoed; bijna de helft van alle sterfgevallen in die leeftijdscategorie komt door ondervoeding. Dat zijn 3,1 miljoen kinderen per jaar.

Wat is de levensverwachting in Nederland?

De levensverwachting zonder beperkingen neemt in die periode toe van 72,0 naar 77,0 jaar voor mannen (een toename van 5 jaar) en van 69,9 naar 75,0 jaar voor vrouwen (een toename van 5,1 jaar).

Wat is foetale sterfte?

Foeto-infantiele sterfte betreft elk sterfgeval van een kind tijdens het eerste levensjaar, levend- of doodgeboren, en is dus in feite de som van mortinataliteit en infantiele sterfte.

Hoe groot is de wereldbevolking in 2021?

Het aantal mensen op aarde groeide in die periode van ongeveer 2,5 miljard naar ruim 7,7 miljard. De bevolking van Europa piekt volgens Pew in het jaar 2021. Dan zijn er naar schatting zo'n 748 miljoen Europeanen.

Hoeveel mensen overleden in 2020?

In heel 2020 overleden bijna 169 duizend mensen. Gemiddeld zijn dat ruim 3 200 sterfgevallen per week en dat zijn 10 procent meer mensen dan normaal gesproken sterven.

Wat gebeurt er als je baby dood gaat in je buik?

Doodgeboorte is de geboorte van een kind dat is overleden tijdens de zwangerschap (intrauteriene vruchtdood) of kort na de geboorte is overleden. Als blijkt dat het kind in de baarmoeder niet meer leeft, kunt u een spontane bevalling afwachten of kan de bevalling worden ingeleid, zodat het kind wordt geboren.

Wat is de meest voorkomende oorzaak van sterfte bij pasgeborene?

De meest voorkomende oorzaken van het overlijden van baby's voor of rondom de geboorte zijn: Een (veel) te vroeg geboren kindje (prematuur). Een (veel) te licht geboren kindje (dysmatuur). Ernstig zuurstofgebrek kort voor of tijdens de bevalling.

Wat te doen bij Hellp syndroom?

Doordat de oorzaak niet bekend is, bestaat er nog geen goede behandelmethode voor het HELLP-syndroom. Artsen kiezen voor symptoombestrijding of het beëindigen van de zwangerschap. U wordt opgenomen op de OHC (intensive care voor zwangere vrouwen) en er vinden regelmatig controles plaats.

Hoe groot is de kans dat je 100 wordt?

In 1956 werden gemiddeld 4 van elke 1000 mannen honderd jaar oud. 12 vrouwen wisten toen die leeftijd al te halen. Nu, in 2016 worden 30 van de 1000 mannen honderd jaar. Bij de vrouwen mogen er zelfs 60 per 1000 honderd kaarsjes uitblazen op de verjaardagstaart.

Hoe oud worden mensen over 100 jaar?

Dat heeft het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) berekend. Nu leeft nog maar 1 procent van de Nederlanders die honderd jaar geleden geboren werden. Het Nidi berekende dat de meisjes van nu gemiddeld 96 en de jongens 92 jaar zullen worden.

Hoeveel mensen sterven er per jaar aan hongersnood?

Oxfam heeft de IPC-grenswaarden voor het ruwe sterftecijfer voor fase 3 toegepast op het Global Report on Food Crises (GRFC) 2021 wereldwijde aantal van 155 miljoen mensen in IPC3+ om het aantal mensen te berekenen dat elke minuut van de honger zou kunnen sterven. Dit komt neer op 7.750 tot15.

Hoeveel mensen sterven door armoede?

Elke jaar sterven 10 miljoen kinderen jonger dan vijf jaar. Ondervoeding is verantwoordelijk voor 55 procent van deze sterfgevallen: naar schatting 5,6 miljoen kinderen sterven elk jaar als gevolg van ondervoeding.

Hoeveel hongersnood?

Naar schatting hebben tussen de 720 en 811 miljoen mensen in de wereld chronische honger: gemiddeld 768 miljoen mensen. Dat is 10% van de wereldbevolking en dus 1 op de 10 mensen. Het afgelopen jaar (2020) zijn er 161 miljoen mensen met honger bijgekomen; een groei van 8% naar 10% van alle mensen.

Hoe hoog is de kindersterfte in Nederland?

In 2018 was de zuigelingensterfte in Nederland met 3,5 per duizend levendgeborenen gelijk aan het gemiddelde van de Europese Unie.

Hoeveel kinderen sterven er per jaar in Nederland?

In Nederland worden ongeveer 180000 baby's per jaar geboren. Daarvan sterft 1 procent, een laag cijfer lijkt het, maar het gaat daarbij om 1800 overleden baby's per jaar.In het onderzoek zijn 26 Europese landen betrokken. De laagste babysterfte is in Luxemburg, Slowakije en Spanje.

Hoeveel kinderen sterven wiegendood?

Sinds 1984 is de incidentie van wiegendood in Nederland gedaald van 120 per 100.000 levend geborenen naar 9 / 100.000 in 2004. Inmiddels is door epidemiologisch onderzoek een groot aantal risicofactoren onderkend.

Wie is er dood?

Zij overleden in 2021: van prins Philip tot François Boulangé en Peter R. de Vries. Twee haalden de honderd jaar, de jongste overleed al op 29-jarige leeftijd. De prominenten hieronder verdienen allemaal om verschillende redenen een plek op deze pagina.