Mijn Leven met ADD | Aflevering 2 | Tijmen de Vries

Hoe weet je of je kind ADD heeft?

Gevraagd door: Fay Kathagen LLB  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (12 stemmen)

Een kind met ADD in de klas valt meestal niet zo snel op. Ze vertonen gedrag dat je ook bij andere kinderen ziet, zoals dagdromen of een korte aandachtsspanne. Als je regelmatig in het rapport ziet staan dat het kind moeite heeft met concentreren, dan zou het kunnen dat het kind ADD heeft.

Wat is dromerig gedrag?

Alle Dagen Dromerig

In het bekende psychiatrische handboek de DSM-5 wordt ADD het 'overwegend onoplettende beeld' van ADHD genoemd. “ADD wordt ook wel met een knipoog Alle Dagen Dromerig genoemd”, zegt Ehrlich. “Iemand met ADD kan moeilijk de aandacht erbij houden als iets ze niet heel erg interesseert.

Hoe voelen mensen met ADD zich?

Mensen met ADD blijven hangen in het overdenken van alles wat binnenkomt. Zij reageren niet impulsief, maar eerder wat langzaam. Ze voelen zich anders dan anderen. Mensen met ADD presteren vaak onder hun niveau terwijl ze wel dingen goed snappen en aanvoelen.

Waarom is mijn kind zo dromerig?

Het zijn aanwijsbare en doorgaans eenmalige oorzaken. Is een kind structureel niet in staat langere tijd zijn aandacht vast te houden, dan kan er sprake zijn van concentratieproblemen. Sommige 'ongeconcentreerde' kinderen gaan heel druk doen. Andere doen bijna het tegenovergestelde: zij dromen weg.

Heeft mijn tiener ADD?

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een aandachtstekort- en concentratiestoornis/probleem (ADD, Attention Deficit Disorder) bij kinderen en jongeren (pubers): Moeite hebben om zich lang te concentreren. Vaak wegdromen. Spullen worden vaak vergeten of zijn kwijtgeraakt, chaotisch zijn.

37 gerelateerde vragen gevonden

Hoe omgaan met dromerig kind?

Geef je kind duidelijke taken en instructies en maar een per keer. Maak gebruik van humor als je kind weer eens iets vergeet. Boos worden heeft geen zin. Realiseer je: het is vervelend dat je kind vaak dingen vergeet, maar we hebben allemaal wel iets waar we niet zo goed in zijn.

Hoe kan ik mijn kind laten testen op ADD?

Je kind laten testen op ADD, ADHD of autisme

Wil jij weten of een van je kinderen autisme, ADHD of ADD heeft, vraag dan de huisarts om een verwijzing naar een kinderpsychiater. Hij of zij verricht het onderzoek. Meestal komt je kind op een wachtlijst.

Hoe wordt je minder dromerig?

Leer te lachen om jezelf en anderen, met betrekking tot je symptomen, aangaande je dromerigheid, je onvermogen om op tijd te letten, je impulsiviteit, of wat dan ook. Als je namelijk ontspannen genoeg bent om de lol van dit alles in te zien, dan zullen anderen je veel meer erkennen.

Waar zijn mensen met ADD goed in?

Out of the box: ADD'ers zijn vaak goed in het oplossen van raadsels. Hierbij komen ze vaak met niet voor de hand liggende, vindingrijke oplossingen. Ze zijn vaak goede brainstormers en beelddenkers. Hyperfocus: Mensen met ADD kunnen zich enorm focussen op een project.

Wat is typisch ADD?

Mensen met ADD zijn vaak gevoelig en betrokken maar hebben moeite met het tonen van hun gevoelens. Je bent dromerig vanwege een constante gedachten stroom. Hierdoor is concentreren lastig en kom je vaak ongeïnteresseerd of afwezig over.

Wat heeft iemand met ADD nodig?

Zorg er voor dat je genoeg tijd en ruimte hebt om jezelf weer op te laden. Zorg er voor dat je voldoende sport of dagelijks voldoende beweging krijgt. En last but not least, zoek hulp! Je moet het zelf doen maar je hoeft het niet alleen te doen.

Waar staat ADD voor Nederlands?

De afkorting staat voor Attention Deficit Disorder. Het werd gezien als een stoornis waarbij mensen problemen hadden met aandacht en concentratie. Je kunt de naam ADD nog wel regelmatig tegenkomen. Tegenwoordig is deze stoornis officieel een soort binnen de diagnose ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Kun je ADD testen?

Denk je dat je ADHD of ADD hebt? Ga dan naar de jeugdarts. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een psycholoog die gesprekken met je voert en soms testen afneemt. Zo onderzoekt de psycholoog of je ADD of ADHD hebt.

Wat is ADD bij volwassenen?

ADD bij volwassenen

Officieel wordt ADD aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheidtype genoemd. Er is sprake van een verminderde concentratie. ADD bij volwassenen komt regelmatig voor. ADD'ers komen dromerig over maar hebben een hoofd vol gedachten.

Is er goede medicatie voor ADD?

De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD/ADD
  • (dex-)methylfenidaat kort of langwerkend.
  • dexamfetamine, dexamfetamine retard.
  • atomoxetine.
  • guanfacine.
  • en andere middelen.

Wat zijn de gevolgen van ADD?

Gevolgen van ADD

Bij ADD kan je het gevoel hebben dat je anders bent dan anderen. Huiswerk, opruimen en een klein taakje kosten jou veel moeite, terwijl het anderen makkelijk lijkt af te gaan. Ook kunnen mensen denken dat niets je interesseert, doordat je vaak moeite hebt met luisteren.

Wat is hyperfocus ADD?

Adhd. Hyperfocus wordt vaak in verband gebracht met adhd/add. Mensen met adhd/add hebben moeite hun aandacht te reguleren, maar kunnen wel degelijk een langere periode zeer geconcentreerd met een taak bezig zijn, als deze taak hun belangstelling heeft.

Hoe kom ik uit hyperfocus?

Tips om met hyperfocus om te gaan:
  1. Schrijf op bij welke bezigheden je tot hyperfocus komt: a) taken waarbij hyperfocus wenselijk is en b) taken waarbij hyperfocus juist niet wenselijk is.
  2. Plan de taken van type a) ruim in.
  3. Limiteer de tijd die beschikbaar is voor taken van type b).

Welke medicijnen voor ADD?

Daarnaast wordt er vaak bij ADHD en ADD vaak medicatie voorgeschreven waarmee de concentratie verbetert. In de meeste gevallen zijn dit medicijnen als Ritalin, Concerta of Dexamfetamine.

Hoe ziet een ADD test eruit?

De eerste afspraak is een intakegesprek (90min), waarin we je allerlei vragen stellen over jezelf, je omgeving, je verleden en hoe je in het leven staat. De tweede en soms derde afspraak bestaan uit psychodiagnostische vragenlijsten (120-180min) of ander testmateriaal.

Wat doen bij vermoeden ADD?

Van je huisarts kun je een verwijzing krijgen naar een erkende organisatie die gespecialiseerd is in ADHD/ADD. Bij het eerste gesprek krijg je vragenformulieren, in te vullen door jezelf, een ouder of partner en in het geval van kinderen/tieners ook door een leerkracht. Dan volgen er gesprekken met een psycholoog.

Wat is ADD kind?

Kinderen met ADD kunnen hun aandacht niet genoeg inzetten bij het leren of gedrag. De grootste problemen doen zich voor met taakgericht werken op school, thuis bij het maken van huiswerk en in de omgang met leeftijdgenoten. Op jonge leeftijd kan ook het aanleren van dagelijkse routines trager verlopen.

Hoe ontwikkel je ADD?

Oorzaken ADD

Bij mensen met AD(H)D is een verstoring in de balans van neurotransmitters (nefrine en dopamine) aangetoond. Neurotransmitters zorgen voor informatieoverdracht naar bepaalde hersengebieden, een disbalans maakt dat de informatie niet goed wordt doorgegeven.

Wat is ADD bij een kind?

ADD Attention Deficit Disorder

of aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit, overwegend onoplettend type. Kinderen met ADD hebben in veel mindere mate last van overbeweeglijkheid. Bij hen is dit meestal beperkt tot een bepaalde onrust. Ook zijn deze kinderen vaak wat traag en hebben startproblemen.

Volgende artikel
Hoe oud is de jongste vader ooit?