Hoe kan het dat ouders van een 'zorgintensief' kind niet goed worden geholpen?

Hoe oud moet je zijn voor jeugdzorg?

Gevraagd door: Hannah van Veen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.1/5 (12 stemmen)

Leeftijd. Jeugdzorg wordt in principe geboden aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Jeugdhulp en jeugdreclassering kunnen doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, maar dan moet daartoe expliciet besloten worden door de gemeente (jeugdhulp) of de rechter (jeugdreclassering).

Welke leeftijd valt onder jeugdzorg?

Jeugdhulp stopt meestal als uw kind 18 jaar wordt. Soms wordt de jeugdhulp verlengd. Dan blijft de zorg voor uw kind onder de Jeugdwet vallen. Dit duurt maximaal 5 jaar, tot uw kind 23 jaar is.

Hoe kom je in aanmerking voor jeugdzorg?

Via de huisarts of jeugdarts

De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan uw kind een verwijzing geven voor bepaalde vormen van jeugdhulp. Met die verwijzing kunt u direct bij een jeugdhulp-aanbieder terecht.

Is jeugdzorg gratis?

Hulp om juiste zorg te vinden

Vraag de gemeente dan naar een cliëntondersteuner. Deze persoon is onafhankelijk en heeft kennis van zorg, jeugdhulp, wonen en onderwijs. Deze hulp is gratis.

Welk diploma heb je nodig voor jeugdzorg?

Voor veel functies in jeugdzorg is een SKJ-registratie vereist. Om direct SKJ-geregistreerd te kunnen worden, heb je een diploma bachelor Sociaal Werk profiel Jeugd, óf een diploma bachelor Pedagogiek met profiel Jeugd, óf een getuigschrift Master Jeugdzorg nodig.

45 gerelateerde vragen gevonden

Wat verdien je in de jeugdzorg?

Als jeugdzorgwerker a kan je in schaal 9 of 10 vallen van de cao Jeugdzorgwerker. Als je in schaal 9 valt, verdien je €2.735,- tot €4.085,-. Als je in schaal 10 valt is jouw salaris €2.976,- tot €4.471,-.

Hoe lang duurt opleiding jeugdzorg?

Deze opleiding is de erkende beroepsopleiding voor medewerkers in de jeugdzorg. U wordt in 2 jaar opgeleid naar het officiële diploma. U leert alles wat u nodig heeft om in dit uitdagende werk succesvol te zijn.

Is jeugdzorg verplicht?

Dit is niet verplicht. Besluit de kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen? Dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

Is jeugdzorg veilig thuis?

Iedereen kan (anoniem) advies vragen of melding doen bij Veilig Thuis. De hulpverlener van Veilig Thuis kijkt vervolgens of, en welke professionele hulp er nodig is. Dat kan jeugdhulp zijn, maar ook jeugdbescherming.

Wat doe je in de jeugdzorg?

Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Kun je jeugdzorg weigeren?

Is de gemeente verplicht om jeugdhulp te bieden? Ja, gemeenten hebben een jeugdhulpplicht. Dat betekent dat alle kinderen, jongeren (ook zonder verblijfstatus) en hun ouders hulp moeten krijgen als ze dat nodig hebben.

Wat kost een kind in de jeugdzorg?

De toename van 3.400 jeugdigen met verblijf vormen maar een klein aandeel in deze toename. Uit het AEF-rapport blijkt ook dat de jaarlijkse kosten per kind zijn toegenomen van 8.118 euro in 2015 naar 10.354 euro in 2019, een stijging van 16 procent.

Wie betaalt de jeugdzorg?

De gemeente waar een jongere staat ingeschreven, wordt verantwoordelijk voor de jeugdzorg die deze jongere krijgt. En betaalt de rekening. Het nieuwe woonplaatsbeginsel maakt een einde aan de onduidelijkheid die er nu soms toe leidt dat jongeren lang op zorg moeten wachten.

Welk niveau voor jeugdzorg?

Welk opleidingsniveau heb je nodig? Werken in jeugdzorg kan op verschillende opleidingsniveaus. Er zijn functies op mbo-, hbo- en wo-niveau. De functie die je het meeste voorbij ziet komen is die van jeugdzorgwerker.

Hoe word je jeugdzorg?

Heb je een hbo-bachelor, dan kun je aan de slag als jeugdzorgwerker A, B of C. Heb je een mbo-diploma (niveau 4), dan kun je aan de slag als jeugdzorgwerker D. Vaak werk je met jongeren binnen de gezinssituatie.

Wat is verschil tussen Jeugdhulp en jeugdzorg?

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 spreken we over jeugdhulp. Hierbinnen vallen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ggz- en verslavingszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, thuisbegeleiding, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel).

Kan jeugdzorg kind uit huis plaatsen?

Een uithuisplaatsing kan alleen als de doelen van de ondertoezichtstelling (OTS) niet bereikt kunnen worden als uw kind thuis blijft wonen. Alleen de kinderrechter kan toestemming voor een uithuisplaatsing geven, een jeugdbeschermingsorganisatie kan dat niet.

Wat gaat er niet goed in de jeugdzorg?

Dit kan gaan om hulp bij relatief kleine problemen, zoals faalangst of verlegenheid, maar ook grote complexe problemen, zoals psychiatrische stoornissen of kinderen die gebukt gaan onder nare vechtscheidingen. Het spectrum is enorm. Met jeugdzorg wordt vaak jeugdbescherming bedoeld.

Kun je veilig thuis weigeren?

Kan ik een gesprek weigeren? Wij kunnen niemand dwingen om met ons in gesprek te gaan, maar we hebben wel de wettelijke taak om te onderzoeken of het veilig is in jouw gezin. Dat kunnen we niet doen zonder jou.

Wie controleert jeugdzorg?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (inspectie) houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Wat zijn redenen om een kind uit huis te plaatsen?

Gedwongen uithuisplaatsing

En als er bijvoorbeeld sprake is van: verwaarlozing of mishandeling. ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen. veel ruzie is tussen ouder(s).

Hoe beland je in jeugdzorg?

Waar kan je precies terecht? Voor jeugdzorg, jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van je kinderen, kan je terecht bij je gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met het kind welke hulp het beste is.

Welke mbo opleiding jeugdzorg?

Lijkt het je leuk om te werken als jeugdzorgwerker? Dan heb je een opleiding in deze richting nodig. Je kunt een mbo-opleiding voor pedagogisch medewerker volgen, waarna je je kunt specialiseren met een mbo niveau 4 opleiding. Op hbo-niveau kun je kiezen voor de opleiding pedagogiek of social work.

Welke mbo opleiding voor jeugdzorg?

Opleiding jeugdzorg op MBO-niveau

Dan kun je bijvoorbeeld de opleiding MBO Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 volgen. In deze opleiding leer je leer- en gedragsproblemen herkennen en kinderen en jongeren begeleiden.

Waarom wil ik in de jeugdzorg werken?

Waarom werken in de jeugdzorg: doorgroeimogelijkheden

Afhankelijk van je functie in de jeugdzorg heb je bijna altijd de kans om door te groeien in je baan. Om je carrière een boost te geven, kun je onder meer een training of opleiding volgen.

Volgende artikel
Wie is de oude mens ter wereld?