VAN BEVRUCHTING TOT BABY

Hoe ontwikkelt een baby zich?

Gevraagd door: prof. Yassin van der Velden BA  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (51 stemmen)

Jouw baby ontwikkelt zich in het eerste levensjaar op verschillende ontwikkelingsgebieden ontzettend snel. De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn: de lichamelijke-, motorische- en cognitieve ontwikkeling. En de sociaal-emotionele- en de spraak- en taalontwikkeling.

Hoe wordt een baby ontwikkeld?

Je baby wordt een embryo genoemd vanaf het moment dat zich organen gaan ontwikkelen tot de 11e week van je zwangerschap. Als de bevruchting van de eicel heeft plaatsgevonden, smelten het DNA van jou en je partner samen en starten de eerste celdelingen. Het klompje cellen reist door van je eileider naar je baarmoeder.

Hoe ontwikkelt een baby zich lichamelijk?

In het eerste jaar groeit je baby ongeveer 24 centimeter. Je baby kan ook steeds meer. Je baby kan bijvoorbeeld steeds beter ruiken, zien, horen, voelen en bewegen. Daardoor kan je baby de omgeving steeds beter waarnemen en reageren op wat er gebeurt.

Kan een baby zich aanstellen?

Je baby kan zich ook gaan "aanstellen". Bijvoorbeeld: als de ouders aandacht geven aan het hoesten, dan hoest hij lachend nog een keer. Hij begint ongeduld te vertonen door te gaan gillen als iets niet lukt.

Welke ontwikkelingen zijn er?

Er zijn vijf gebieden:
 • De fysieke en motorische ontwikkeling. Dit is de lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. ...
 • De cognitieve ontwikkeling. ...
 • De spraak- en taalontwikkeling. ...
 • De psychosociale ontwikkeling. ...
 • De morele ontwikkeling.

16 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de ontwikkelingsfases?

Ontwikkelingsfases van kind

Die ontwikkeling is in te delen in 11 fases. Bij elke ontwikkelingsfase van je kind horen veranderingen in gedrag en nieuwe vaardigheden die je kind gaat leren. En voor ouders horen bij elke fase dus nieuwe uitdagingen in de opvoeding.

Wat zijn de 5 ontwikkelingsaspecten?

In het schema ontwikkelingsaspecten en om- gevingsinteractie worden de volgende ontwik- kelingsgebieden onderscheiden: lichamelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cogni- tieve ontwikkeling, seksuele ontwikkeling, per- soonlijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat is de eerste zintuig van een baby?

Voelen: eerste zintuig dat zich ontwikkelt.

Kan het kwaad om een baby te laten huilen?

Zolang je laat merken dat je in de buurt bent, kan het dan geen kwaad om je kindje even te laten huilen. Let wel goed op dat je kleine niet overstuur raakt. Hierdoor kan hij juist minder goed in slaap komen. Zodra het huilen intensiever wordt, is het verstandig om je kindje wel te troosten.

Hoe corrigeer je een baby?

Reageer enthousiast en aanmoedigend als je kleine iets goed doet, en reageer met een duidelijke 'nee, dat mag niet' als hij iets fout doet. Leg hem ook kort en simpel uit waarom je iets niet goed vindt. Nu snapt hij dat nog niet, maar dat komt vanzelf.

Wat valt onder lichamelijke ontwikkeling?

Met de lichamelijke ontwikkeling van je peuter wordt vooral de groei van zijn lichaam, de ontwikkeling van zijn hersenen en de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel bedoeld.

Wat zijn de belangrijkste mijlpalen van een baby?

DE MIJLPALEN IN HET EERSTE JAAR MET JE BABY OP EEN RIJ!
 • Het eerste lachje. Een moment waarop je hart een sprongetje maakt, is het moment dat je baby je voor de eerste keer bewust toelacht. ...
 • Brabbelen. ...
 • Het eerste hapje. ...
 • Het eerste tandje. ...
 • De eerste keer omrollen. ...
 • Je baby kan zitten. ...
 • Zwaai- en klapkunsten. ...
 • Kruipen.

Wat zijn de 4 ontwikkelingsgebieden?

Er zijn vier gebieden:
 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. ...
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. ...
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 • Motorische ontwikkeling.

Wat groeit er als eerste bij een baby?

De baby heeft nu een boven- en een onderkaak, waarin al twintig kleine knobbeltjes zitten die na de geboorte de melktandjes worden. En boven op het bolletje groeit het eerste haar! Hij houdt meestal de beentjes voor zich gevouwen en meet nu zo'n viereneenhalve centimeter.

Hoe groeit een baby in je buik?

Baby's groeien in de baarmoeder. Hier zitten ze met de navelstreng vast aan de placenta. Zo komen voedingsstoffen en zuurstof van hun moeder in hun lichaam. Ze kunnen nog niet zelf ademen want hun longetjes zitten nog vol met vruchtwater.

Hoe lang kun je een baby laten huilen?

Je kunt je baby een paar minuutjes laten huilen, in de hoop dat de baby zichzelf in slaap 'jengelt', maar als de baby na een paar minuten nog niet slaapt, ga dan naar je baby toe om hem te troosten.

Kan een baby dood gaan door huilen?

Waarom wordt er bij een baby gezegd: nou, laat hem maar even huilen hoor, van huilen is nog nooit een baby dood gegaan.

Hoe lang baby laten huilen slapen?

Dat is de welbekende '5-10 minuten regel', ook wel de gradual extinction of de gecontroleerde uitdoving genoemd.. Hierbij ga je elke 5 minuten terug om je baby of kind te troosten en het aantal minuten voer je stapsgewijs op.

Waar valt zintuiglijke ontwikkeling onder?

Kinderen moeten de ruimte krijgen om de omgeving te ontdekken en hun motoriek en zintuigen te ontwikkelen. Het ontdekken van de omgeving gebeurt door bewegen, voelen, zien, ruiken, horen en proeven.

Wat is de zintuiglijke ontwikkeling?

De zintuiglijke ontwikkeling gaat over de toenemende mogelijkheden van het gebruik van de zintuigen. Het gaat over zien, horen, voelen, proeven, ruiken en aanvoelen.

Welk zintuig is bij een baby nog niet goed ontwikkeld?

In de eerste dagen na de geboorte kan een baby nog niet veel zien. Zijn gezichtsvermogen moet zich nog ontwikkelen. In het begin ziet hij alleen verschil tussen licht en donker. Tijdens de 1e maand kijkt een baby aandachtig naar het gezicht van degene die tegen hem praat en na ongeveer 2 maanden lacht hij zelfs terug.

Wat is de morele ontwikkeling?

De morele ontwikkeling is de ontwikkeling van het verschil tussen goed en kwaad. Het wordt ook wel de gewetensontwikkeling genoemd. De morele ontwikkeling verschilt per leeftijdsfase. Bij de morele ontwikkeling speelt de interactie tussen de opvoeder en het kind een grote rol.

Hoeveel ontwikkelingsgebieden zijn er?

De ontwikkeling wordt beschreven aan de hand van 5 verschillende gebieden: de sensorische, motorische, cognitieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling.

Wat is de ontwikkeling van een kind?

Elk kind ontwikkelt op zijn of haar eigen tempo . Niet enkel de aanleg van je kind speelt hierin een rol, maar ook de kansen en de aanmoediging die hij of zij krijgt. Een liefdevol nest, zowel thuis als waar je kind opgevangen wordt, bevordert de ontwikkeling en groei. Maar je kind opvoeden is niet altijd gemakkelijk.

Wat is het belang van ontwikkelingspsychologie?

De ontwikkelingspsychologie bestudeert de psychologische veranderingen vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. De periode waarin de veranderingen elkaar het snelst opvolgen, is die van de geboorte tot aan de vroege volwassenheid.

Vorige artikel
Hoe daag ik mijn baby uit?