Kinderen voor Kinderen 15 - Zusje van mijn zus

Hoe noemt men de zoon van mijn zus?

Gevraagd door: Arie de Jonge  |  Laatste update: 21 november 2023
Score: 4.9/5 (35 stemmen)

Neef (m.) en nicht (v.) zijn twee verschillende familierelaties: Een zoon respectievelijk dochter van iemands broer/zus, ook wel oomzegger of tantezegger.

Hoe noem je familieleden?

Je familie bestaat meestal uit: opa's, oma's, tantes, ooms, neven, nichten, papa, mama, broers en zussen. Bij je familie hoort ook een achternaam of familienaam, maar die is niet altijd hetzelfde. Deze volgt meestal de mannelijke lijn. Dus van opa op vader en vervolgens op de zoon.

Wat is de achterneef?

achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen); neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders); oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders).

Hoe heet de zoon van mijn tante?

Het correcte woord is neef. Veel dialecten maken een onderscheid tussen de termen kozijn en neef.

Hoe heet de broer van mijn zus?

Een zwager of schoonbroer is een mannelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

18 gerelateerde vragen gevonden

Heb je hetzelfde DNA als je broer of zus?

Als je dezelfde vader of moeder hebt, zijn je broers en zussen je biologische familie. Een groot deel van het DNA is bij iedereen hetzelfde. Maar sommige stukken DNA verschillen per persoon. Iedereen heeft zijn of haar eigen varianten in het DNA en daardoor een eigen 'DNA-profiel'.

Hoe noem je de broer van mijn vrouw?

Volgens de woordenboeken hebben schoonbroer en zwager dezelfde betekenissen, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zuster of broer'.

Wat is het verschil tussen Nephew en Cousin?

"Cousin" is vrij vertaald neef of nicht, let wel hier hebben we het over de zoon of dochter van je oom en/of tante. Jij bent voor hen ook neef of nicht (cousin). "Nephew" of "Niece" is ook vrij vertaald neef of nicht, echter hebben we het hier over de zoon of dochter van je broer of zus.

Hoe noem je het kind van de nicht van je moeder?

De nicht van haar moeder? Een achtertante? Of heet dat gewoon ook een achternicht, net zoals dat mijn nichtje voor mijn moeder ook een nichtje is.

Wat is de neef?

In de standaardtaal gebruiken we neef zowel voor 'de zoon van iemands oom of tante' als voor 'de zoon van iemands broer of zus'. In veel dialecten wordt voor 'de zoon van iemands oom of tante' kozijn gebruikt.

Hoe noem je de dochter van je schoonzus?

[familie] een dochter van iemands broer of zus. [familie] een dochter van iemands schoonbroer of schoonzus.

Hoe noem je de broer van je vader?

Een oom is de broer van iemands vader of moeder. De echtgenoot van een oom of tante wordt een aangetrouwde oom genoemd.

Kun je met je achterneef trouwen?

Het verbod kwam er niet. Maar sinds 2015 mogen huwelijken tussen nichten en neven in Nederland alleen als er een beëdigde verklaring is van beide partners dat zij uit vrije wil willen trouwen.

Wat is een naast familielid?

Mijn rol als naastbetrokkene

Denk aan ouders, broers en zussen, andere familieleden, vrienden en buren. We vinden het belangrijk om je zo goed mogelijk te informeren. Daarom willen we jou bij het herstelproces van jouw naaste te betrekken.

Wie zijn 2e graads familie?

Dit zijn: broers en zussen (inclusief stiefbroers en stiefzussen)

Wat valt er onder 1e graad familieleden?

Dit zijn: partner (via huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract) ouders (inclusief stiefouders en adoptieouders)

Hoe noem je de vrouw van je oom?

betovergrootouders van uw partner; achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van uw partner; neven en nichten (kinderen van broers of zussen van ouders) van uw partner; oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) van uw partner.

Hoe noem je de man van de zus van je moeder?

Schoonouders/schoonvader/schoonmoeder: de ouders van man of vrouw (= aanverwant). Schoonzoon/schoondochter: de man of vrouw van zoon of dochter (= aanverwant). Zwager/schoonzus: de man of vrouw van broer of zus en de broer of zus van man of vrouw (= aanverwant).

Hoe noem je de ouders van je schoondochter?

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is (of was) getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap. In het geval van de moeder spreekt men van schoonmoeder, in het geval van de vader spreekt men van schoonvader.

Hoe noem je de kinderen van je neef?

Het kind van een neef/nicht word een achternicht genoemd het maakt hierin geen verschil of dat de genoemde neef/nicht in deze vraag een kind is van een broer/zus of de generatie erboven de term achter…

Hoe heet de zus van mijn oma?

Dat is je oudtante. Ik denk dat gewoon tante en dan haar naam best wel een nette manier is van je oudtante aanspreken… gewoon effe vragen. Groottante.

Wat ben ik van mijn tante?

Een tante is een derdegraads bloedverwantschap. Degene van wie iemand een tante is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Hoe noem ik de zus van mijn vrouw?

(De zus van mijn partner is mijn schoonzus.) Het kan de vrouwelijke partner zijn van de broer of zus van iemands partner. (De vrouwelijke partner van de broer/zus van mijn partner is mijn schoonzus.)

Hoe noem je iemand die getrouwd is met je nicht?

In Nederland is 'zwager' het meest gangbare woord als je het over de mannelijke partner van je broer of zus, óf de broer van je partner hebt. Belgen gebruiken juist vaker 'schoonbroer' om diezelfde persoon mee aan te duiden.

Wat is de vriend van je zus van je?

Een zwager is dan 'de man van je eigen zus' of 'de man van je eigen broer'. Een schoonbroer is dan 'de broer van je man' of 'de broer van je vrouw', of 'de man van de zus of broer van je man of vrouw'.