The Narcissistic Father in Law

Hoe noem je schoonvader?

Gevraagd door: Romy van den Heuvel  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 4.3/5 (45 stemmen)

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is (of was) getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap. In het geval van de moeder spreekt men van schoonmoeder, in het geval van de vader spreekt men van schoonvader.

Hoe noem je je schoonfamilie?

Er zijn nog enkele andere termen voor bepaalde verwanten: Schoonouders/schoonvader/schoonmoeder: de ouders van man of vrouw (= aanverwant). Schoonzoon/schoondochter: de man of vrouw van zoon of dochter (= aanverwant). Zwager/schoonzus: de man of vrouw van broer of zus en de broer of zus van man of vrouw (= aanverwant).

Hoe spreek je je schoonouders aan?

Wanneer schoonkinderen hun schoonouders met 'u' aanspreken hoort daar een beleefde aanspreekvorm bij: 'meneer, mevrouw'. De combinatie 'u' en 'Hans' bekt niet lekker. Als de schoonkinderen u tutoyeren, dan past 'meneer, mevrouw' daar niet bij. Mensen die elkaar tutoyeren gebruiken doorgaans ook elkaars voornaam.

Hoe noem je de schoonvader van je broer?

In de middeleeuwen was zwager de gewone Nederlandse benaming. De betekenis van het woord was toen ruimer dan tegenwoordig: men duidde er iedere aangetrouwde verwant mee aan, dus niet alleen een schoonzoon maar ook een schoonbroer en een schoonvader. De vrouwelijke pendant was zwagerin.

Hoe noem je de vader van je schoonzoon?

Aangetrouwde familie, of schoonfamilie is: Schoonvader en schoonmoeder (schoonouders) – ouders van de partner. Schoonbroer of zwager en schoonzus – partner van broer of zus.

44 gerelateerde vragen gevonden

Kan je schoonbroer zeggen?

Ja, dat kan. In België en het zuiden van Nederland komt schoonbroer zelfs geregeld voor. In de rest van het taalgebied is zwager verreweg het gebruikelijkst.

Wie noem je schoonbroer?

Zowel schoonbroer als zwager is correct. Schoonbroer wordt hoofdzakelijk in België gebruikt, zwager vooral in Nederland. De woorden hebben allebei dezelfde betekenis, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zus of broer'.

Hoe noem je familieleden?

Je familie bestaat meestal uit: opa's, oma's, tantes, ooms, neven, nichten, papa, mama, broers en zussen. Bij je familie hoort ook een achternaam of familienaam, maar die is niet altijd hetzelfde. Deze volgt meestal de mannelijke lijn. Dus van opa op vader en vervolgens op de zoon.

Hoe noem je de zus van je man?

(De zus van mijn partner is mijn schoonzus.) Het kan de vrouwelijke partner zijn van de broer of zus van iemands partner.

Hoe noem je iemand die getrouwd is met je nicht?

In Nederland is 'zwager' het meest gangbare woord als je het over de mannelijke partner van je broer of zus, óf de broer van je partner hebt. Belgen gebruiken juist vaker 'schoonbroer' om diezelfde persoon mee aan te duiden.

Hoe noem je de ouders van je schoondochter?

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is (of was) getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap. In het geval van de moeder spreekt men van schoonmoeder, in het geval van de vader spreekt men van schoonvader.

Wat zeg je tegen je schoonouders?

Bied bijvoorbeeld je hulp aan met het eten en spreek je kersverse schoonouders eerst aan met 'u' voordat ze tegen je zeggen dat je ze ook gewoon bij hun voornaam mag aanspreken. Wees beleefd, gebruik 'alstublieft' en 'dankjewel' en probeer een proactieve houding aan te nemen. Hulp wordt altijd gewaardeerd!

Hoe bedank je je schoonouders?

De 10 beste Dank-je quotes voor je schoonvader
  • Je hebt een geweldige familie opgevoed. ...
  • Bedankt dat ik me altijd welkom voel in je huis.
  • Je hebt me als je eigen kind behandeld en daar ben ik je heel dankbaar voor.
  • Slechts weinig mensen hebben het geluk dat ze niet één maar twee vaderfiguren in hun leven hebben.

Is je schoonmoeder familie?

Eerstegraads familieleden: partner (met wie je samenwoont en die staat ingeschreven op hetzelfde adres in Nederland), ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters en -zonen.

Hoe noem je de dochter van je schoonzus?

[familie] een dochter van iemands broer of zus. [familie] een dochter van iemands schoonbroer of schoonzus.

Hoe noem je de familie van je vriend?

Volgens de woordenboeken hebben schoonbroer en zwager dezelfde betekenissen, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zuster of broer'. (1) De zwager van de beste vriendin van mijn zus is ook op vakantie in Benidorm.

Is schoonzus familie?

Dit zijn: broers en zussen (inclusief stiefbroers en stiefzussen) zwagers en schoonzussen.

Wat is een zwageres?

1. de echtgenote van iemands broer of zus, of de zus van iemands echtgenoot of echtgenote.

Hoe noem ik de man van mijn tante?

De echtgenoot van een oom of tante wordt een aangetrouwde oom genoemd. Degene van wie iemand een oom is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Hoe noem je een kind van je neef?

Het kind van een neef of nicht is een achterneef/achternicht. Hier is opnieuw onderscheid tussen een kozijnskind van een kozijn en een achterneef/achternicht van een oom- of tantezeg(st)er.

Hoe heet de zoon van je broer?

In het Engels onderscheiden ze dit wel in dochter van een tante/oom (cousin) en dochter van een zus/broer (niece), maar in de Nederlandse taal is dit niet aan de orde. Hetzelfde geldt voor neef (zoon van een tante/oom en zoon van een zus/broer).

Hoe noem je de zus van mijn opa?

Dat wordt een oud-tante genoemd.

Hoe noem je een schoonzus?

Schoonzus = Een schoonzus (of zwagerin) is een familielid, waarbij de verwantschap is ontstaan door een partnerschap: begint je broer-zus een relatie met een vrouw dan wordt zij je schoonzus. Een schoonzus is echter ook een zus van je ei... tante = • [familie] zus of schoonzus van iemands vader of moeder.

Waarom heet het schoonouders?

Die laatste betekenis neemt ook het Middelnederlandse woord schone over: een schoonmoeder is dan een 'aangetrouwde moeder van degelijk, fatsoenlijk allooi', een geachte en eerbiedwaardige vrouw.

Volgende artikel
Is AH mozzarella gepasteuriseerd?