AFAS Open 2021 - Ouderschap- & geboorteverlof

Hoe mag je ouderschapsverlof inzetten?

Gevraagd door: Amira Spiker  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (38 stemmen)

U vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij uw werkgever. U doet dit ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat. Als het ouderschapsverlof afhankelijk is van de bevallingsdatum kunt u dat aangeven. In uw verzoek geeft u ook aan hoe u het ouderschapsverlof wilt opnemen.

Wat zijn de regels voor ouderschapsverlof?

Regels ouderschapsverlof
  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. ...
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.

Kun je ouderschapsverlof ook flexibel opnemen?

Uw werkgever kan ervoor kiezen om uw loon tijdens het verlof door te betalen. Of te wachten tot UWV de uitkering aan uw werkgever heeft uitbetaald. Dit duurt ongeveer 4 weken vanaf het moment dat de werkgever de uitkering voor u heeft aangevraagd. U kunt het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel.

Hoe gebruik je ouderschapsverlof?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Kan ik ouderschapsverlof in uren opnemen?

Ouderschapsverlof geeft je als ouder het recht om een bepaalde periode minder of niet te werken, voor ieder kind onder de twaalf van wie je de biologische of adoptieouder bent, en dat tegen een beperkte vergoeding. Je kunt het erg flexibel opnemen: voltijds, halftijds, 1 dag of zelfs een halve dag in de week.

26 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kun je het beste ouderschapsverlof opnemen?

U vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij uw werkgever. U doet dit ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat. Als het ouderschapsverlof afhankelijk is van de bevallingsdatum kunt u dat aangeven. In uw verzoek geeft u ook aan hoe u het ouderschapsverlof wilt opnemen.

Hoeveel vakantiedagen verlies je bij ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is inderdaad niet gelijkgesteld voor het verwerven van vakantiedagen het jaar erna. Als je het hele jaar voltijds zou werken in een vijfdagenstelsel, dan heb je volgend jaar recht op twintig vakantiedagen. Dan kan je dus vier weken verlof nemen.

Hoe zet je ouderschapsverlof slim in?

Verlof inzetten

Je mag zelf bepalen hoe je het ouderschapsverlof inzet, dit kan je op verschillende manieren doen. Je kunt bijvoorbeeld alles in één keer inzetten of je kunt een periode één dag per week opnemen, waardoor je een dag minder werkt per week. Alle mogelijkheden zijn mogelijk.

Hoe werkt ouderschapsverlof 2023?

Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof.

Welke tabel toepassen bij ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof. De medewerker krijgt hierdoor een gebroken tijdvak wat inhoudt dat de dagtabel toegepast wordt.

Hoe vaak mag je ouderschapsverlof opnemen?

Je mag in totaal 26 keer het aantal uren per week dat je werkt opnemen. Voor elk kind heb je recht op het verlof, dat je gespreid mag opnemen, zolang het maar voor de achtste verjaardag van het kind gebeurt. In sommige cao's staan daar andere afspraken over.

Kan je ouderschapsverlof in halve dagen nemen?

In tegenstelling tot voltijds, halftijds en 1/5 ouderschapsverlof heb je als werknemer niet automatisch recht op ouderschapsverlof in halve dagen. Dit moet je bespreken met je werkgever en hij moet je de toestemming geven.

Kan je 2 weken ouderschapsverlof opnemen?

Een aanvraag kan dus betrekking hebben op 1 maand, 2 maanden, 3 maanden of 4 maanden. Mits akkoord van de werkgever, kan de werknemer zijn ouderschapsverlof ook opnemen in weken, al dan niet opeenvolgend, en dit over een periode van maximum 3 maanden.

Heb je altijd recht op ouderschapsverlof?

Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof? U heeft recht op onbetaald ouderschapsverlof tot uw kind 8 jaar is. Dit geldt voor ouders en verzorgers. Vanaf 2 augustus 2022 krijgt u de eerste 9 weken betaald ouderschapsverlof.

Hoe werkt ouderschapsverlof voor werkgever?

Sinds augustus 2022 hebben werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 70 procent van het dagloon. Als werkgever hoef je dus zelf geen loon door te betalen tijdens het verlof.

Waarom zou je ouderschapsverlof opnemen?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waarvan je gebruik kan maken als je kinderen hebt onder de 8 jaar. Sinds augustus 2022 wordt je salaris voor deze uren deels doorbetaald. Dit verlof geeft je de kans om meer tijd met je gezin door te brengen.

Hoe vraag je aanvullend ouderschapsverlof aan?

Werkgever vraagt UWV-uitkering aan

Uw werkgever kan namens u de uitkering voor het aanvullende geboorteverlof aanvragen bij het UWV. Dit kan vanaf 4 weken voor het aanvullend geboorteverlof tot 4 weken na de laatste verlofdag. Uw werkgever heeft daar de geboortedatum van het kind voor nodig.

Wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?

Wat is het verschil tussen deze vormen van verlof? Geboorteverlof is bedoeld voor de werkende partner van de moeder van het kind. Ouderschapsverlof geldt daarentegen voor beide werkende ouders. Andere belangrijke verschillen zijn de duur van het verlof en de doorbetaling van het loon.

Heb ik recht op 9 weken ouderschapsverlof?

Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Hoe verdeel je ouderschapsverlof?

Verdeel het verlof in twee of drie delen: elke periode moet dan minstens één maand duren. Voorwaarde hiervoor is dat de werkgever hier geen bezwaar tegen heeft, bijvoorbeeld omdat het bedrijf of de organisatie waarin je werkt, wordt beïnvloed door jouw verlof.

Wat als je ouderschapsverlof te laat aanvraagt?

Als je de gevraagde periode niet respecteert, verlies je het saldo van het verplichte deel van één maand (volledig ouderschapsverlof), 2 maanden (halftijds ouderschapsverlof) of 5 maanden (1/5 ouderschapsverlof).

Hoe lang op voorhand moet je ouderschapsverlof aanvragen?

De werknemer moet de werkgever ten minste twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand verwittigen per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief (waarvan een afschrift door de werkgever wordt ondertekend als ontvangstbewijs) waarin de gewenste aanvangsdatum en de einddatum van het ...

Hoeveel geld krijg je bij ouderschapsverlof?

Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld.

Wat als je ouderschapsverlof op een feestdag valt?

Wettelijk is er niets geregeld over het opnemen van ouderschapsverlof, als dit op een feestdag valt. Als de werknemer op een vaste dag in de week ouderschapsverlof opneemt en dit een feestdag betreft, dan schuift het ouderschapsverlof in beginsel niet op.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

De maximumduur wordt teruggebracht naar 51 maanden, en naar 48 maanden voor het motief 'zorg voor een kind'. De hogere uitkeringen voor 50-plussers en de anciënniteitstoeslag voor 5 jaar dienstverband vallen weg.

Vorige artikel
Kun je met een kruik slapen?
Volgende artikel
Wat ziet een baby van?