HOEVEEL BELASTING OP ERFENIS? Zo werkt het Erfrecht en Erfbelasting!

Hoeveel belasting betaal ik over de erfenis van mijn ouders?

Gevraagd door: Chris van der Berg  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.9/5 (63 stemmen)

Hoeveel belasting je over een erfenis betaalt, hangt dus af van je relatie met de overledene en de waarde van de erfenis. Over een erfenis tot € 130.425 betaal je 10, 18 of 30%. En over alles daarboven 20, 36 of 40%.

Hoeveel belasting betalen kinderen over erfenis ouders?

Vanaf € 23.000 kindvrijstelling, gaat een kind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 161.000, 10% en over het meerdere (ongelimiteerd) 20%. Vanaf € 23.000 kindvrijstelling, gaat een kleinkind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 161.000, 18% en over het meerdere (ongelimiteerd) 36%.

Hoeveel procent van het erfdeel moet je aan erfbelasting betalen?

Hoeveel erfbelasting zij betaalt is afhankelijk van de familierelatie en de hoogte van de erfenis. Uw petekind (ongeacht of zij familie van u is) betaalt geen erfbelasting over de eerste 2.418 euro (tarief 2023). Daarna betaalt zij 30% en afhankelijk van de grootte van de erfenis zelfs 40%.

Hoe voorkom je belasting op erfenis?

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?
  1. Schenken.
  2. Schenken op papier.
  3. Gebruik maken van de WOZ-waarde.
  4. Check jouw huwelijkse voorwaarden.
  5. Stel een goed testament op.
  6. Denk na over wie er erven.
  7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen.
  8. Geef aan een goed doel.

Wat moet een kind aan erfbelasting betalen?

Ieder kind mag € 22.918 belastingvrij van u erven. Erven de kinderen meer dan dit bedrag, dan betalen zij hier erfbelasting over. Zij betalen 10% erfbelasting op bedragen tot € 138.642 en 20% op het deel dat meer is dan € 138.642.

23 gerelateerde vragen gevonden

Hoe voorkom ik dat mijn kinderen erfbelasting moeten betalen?

Je kinderen hebben recht op een vrijstelling. Is de uiteindelijke erfenis van je kind(eren) meer waard dan €22.918 per kind (€21.559 in 2022)? Dan moeten zij erfbelasting betalen over het meerdere. De grens van €22.918 geldt trouwens alleen voor de erfenis van iemand die overlijdt in 2023.

Kan je een huis erven zonder belasting te betalen?

Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de overledene. En van het bedrag dat u erft. Als de waarde lager of gelijk is aan een bepaald bedrag, betaalt u geen erfbelasting (een vrijstelling).

Hoe lang na overlijden moet je erfbelasting betalen?

Uw aangifte erfbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze datum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum. Lukt dit niet? Dan kunt u uitstel aanvragen.

Hoe zit het met erfbelasting als er een ouder overlijdt?

Als een ouder komt te overlijden, gaat het totale vermogen naar de langstlevende ouder en hoeft deze geen erfbelasting voor de kinderen te betalen. Pas als de langstlevende ouder overlijdt, erven de kinderen en betalen ze belasting.

Wat kan je erven van je ouders?

De ouders erven elk 1/4de van de nalatenschap. Leven ze beiden nog, dan gaat de helft van de erfenis dus naar hen. Vaak erven zij in samenloop met een langstlevende partner. Woonde de overledene wettelijk samen met iemand, dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad.

Hoeveel mag je in 2023 belastingvrij schenken aan je kind?

In 2023 in elk geval € 6.035.

Hoeveel word je belast op erfenis?

35 procent op de schijf tot 50.000 euro. 50 procent op de schijf tussen 50.000,01 en 100.000 euro. 60 procent op de schijf tussen 100.000,01 euro en 175.000 euro. 70 procent op alles in de schijf boven 175.000 euro.

Waar betaal je geen erfbelasting?

U betaalt geen erfbelasting in Nederland als 1 van de volgende situaties van toepassing is: de waarde van uw erfenis lager is of gelijk aan uw vrijstelling. de overledene was geen Nederlander. de overledene was wel Nederlander en woonde langer dan 10 jaar buiten Nederland.

Hoeveel mag een notaris aanrekenen voor een aangifte van nalatenschap?

Het tarief wordt berekend op het bruto actief en volgens een degressief barema. In de rechte lijn is dit: 1% als het bruto actief minder bedraagt dan euro 32.000, dus maximaal euro 320 voor deze schijf. 0,75% op het bruto actief van euro 32.000,01 tot euro 120.000, dus maximaal euro 660 voor deze schijf.

Wat als je een afbetaald huis erft?

Wat als je een afbetaald huis erft? Als je een afbetaald huis erft, hoef je geen rekening te houden met hypotheekschulden. De waarde van het huis is dan namelijk hoger dan de schulden, waardoor er geen negatief saldo is. Wel moet je nog steeds erfbelasting betalen over de waarde van het huis.

Is WOZ-waarde bepalend voor erfbelasting?

Sinds 2010 is WOZ-waarde van een woning niet alleen belangrijk voor de OZB (onroerende zaakbelasting) maar ook voor de erfbelasting.

Wie betaald erfbelasting over kindsdeel?

Wie betaalt de erfbelasting? De langstlevende ouder betaalt meestal de erfbelasting voor de kinderen. Dat vermindert dan de schuld van die ouder aan de kinderen.

Wie erft het spaargeld?

De overledene was gehuwd en had kinderen

De weduwe of weduwnaar krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Concreet krijgt de langstlevende het eigen vermogen van zijn overleden partner en de helft van het gemeenschappelijk vermogen in vruchtgebruik. De kinderen erven de blote eigendom.

Hoeveel erft een kind?

Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

Hoe bereken je erfdeel kind?

Hoe kan ik het kindsdeel berekenen? U kunt het kindsdeel (grofweg) berekenen door, als sprake is van een algehele gemeenschap van goederen, de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende ouder of stiefouder) en het overgebleven bedrag over de kinderen en de langstlevende te verdelen.

Hoeveel successierechten op 300000 euro?

Hoe werd dit berekend? Van de 300 000 euro wordt de eerste 50 000 belast tegen 35 % (17 500 euro). Er wordt nog eens 50 000 euro belast tegen 50 % (25 000 euro). De volgende 75 000 euro wordt belast tegen 60 % (45 000 euro), de overige 125 000 euro tegen 70 % (87 500 euro).

Wat als een van de ouders sterft?

Zoals gezegd kun je het kindsdeel niet meteen opeisen als een van je ouders overlijdt en de ander nog leeft. Maar dit wordt wel als erven gezien en dus moet er erfbelasting worden betaald. De langstlevende ouder draagt de erfbelasting af. Dit bedrag wordt dan afgetrokken van de vordering voor het kind.

Vorige artikel
Hoeveel graden geen jas aan?
Volgende artikel
Kan ik stiefkind erkennen?