"Hoe oud denk je dat ik ben?" | Komt een man bij de dokter 2016

Hoe heet een dokter voor oudere mensen?

Gevraagd door: Bastiaan Cornelisz  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 5/5 (1 stemmen)

Het specialisme geriatrie richt zich op de diagnostiek en behandeling van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen.

Hoe noem je een arts voor ouderen?

Het beroep. Als specialist ouderengeneeskunde kun je veel betekenen in het leven van chronisch zieke patiënten met een complexe zorgvraag. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere patiënten. De patiënten wonen in een verpleeghuis of thuis.

Hoe heet ouderenzorg?

Sociale geriatrie was een specialisme dat zich richtte op medische zorg voor veelal thuiswonende ouderen. Sociaal geriaters waren vaak verbonden aan een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Sinds 25 november 2006 is de sociale geriatrie gefuseerd met de verpleeghuisgeneeskunde.

Wat is een senior arts?

Een specialist ouderengeneeskunde in de ouderenzorg is een gespecialiseerd arts voor ouderen die multidisciplinaire, integrale medische zorg aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe aandoeningen biedt. In deze functie: Houd je je kennis continu op peil. Werk je zelfstandig, maar ook graag samen.

Wat doet een specialist ouderenzorg?

De specialist ouderengeneeskunde behandelt en begeleidt patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten.

28 gerelateerde vragen gevonden

Hoe noem je een specialist in de ouderengeneeskunde?

Artsen die met ouderen werken, beperken zich allang niet meer tot het verpleeghuis. Daarom heet de verpleeghuisarts tegenwoordig 'specialist ouderengeneeskunde' of 'seniorenarts'.

Wat is het verschil tussen geriater en specialist ouderengeneeskunde?

De klinisch geriater is een medisch specialist en werkzaam in (of vanuit) een algemeen, academisch of psychiatrisch ziekenhuis (GGZ). Specialisten ouderengeneeskunde werken meestal vanuit een verpleeghuiszorg-organisatie. Ze werken met ouderen die revalideren of chronische verpleeghuiszorg nodig hebben.

Wat is het salaris van een huisarts?

De meerderheid van Huisartsen verdient een salaris tussen € 2.926 en € 10.538 per maand in 2023. Een maandloon voor beginnende Huisartsen varieert van € 2.926 tot € 6.559. Na 5 jaar werkervaring zal hun inkomen tussen € 3.618 en € 8.374 per maand liggen.

Wat is een semi arts?

De semi-arts is een student geneeskunde die in het laatste (zesde) studiejaar zit. De semi-arts stage wordt soms ook 'oudste co-schap' genoemd. Deze stage is ervoor bedoeld dat een geneeskundestudent zich in een vakgebied naar keuze kan verdiepen en alvast onder directe supervisie kan wennen aan het werk als dokter.

Wat is de titel van arts?

Een arts, dokter/dokteres of medicus/medica is een persoon die gerechtigd is de geneeskunde te beoefenen. Een geneesheer is meestal een verouderd synoniem voor arts, maar kan ook van toepassing zijn op een geneeskundige die zonder doctorstitel geneeskunde uitvoert.

Welke leeftijd geriatrie?

De afdeling Geriatrie, ook wel Ouderengeneeskunde genoemd, richt zich op ouderen vanaf 70 jaar die meerdere aandoeningen tegelijk hebben. Vaak is er bij onze patiënten sprake van een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied.

Wie beslist opname bij dementie?

Als iemand met dementie echt niet langer thuis kan wonen, maar niet naar een verpleeghuis wil. Zo'n onvrijwillige opname kan via een rechterlijke machtiging (rm) van de rechter.

Welke soorten zorg zijn er voor ouderen?

Die ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld:
 • dagbesteding;
 • hulp in huis;
 • aanpassingen in de woning;
 • boodschappendienst;
 • ondersteuning van de mantelzorger;
 • hulp bij dagelijkse handelingen zoals eten en drinken;
 • niet-medische hulpmiddelen zoals een rolstoel of een scootmobiel.

Wat verdient een SOG?

Als specialist ouderengeneeskunde kun je rekenen op een salaris tussen 5.900 en 8.815 euro bruto per maand. Het precieze salaris hangt af van de ervaring, leeftijd en de werkgever. Het kan zijn dat je een arbeidsmarkttoeslag of managementtoeslag ontvangt.

Wat is de Ouderenpoli?

Gespecialiseerde ouderenzorg

De Florence Ouderenpoli is, zoals de naam al aangeeft, gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. Onze behandelaren werken dagelijks met de (tijdelijke) bewoners van onze verpleeghuizen aan hun gezondheid en welbevinden.

Waar staat Verenso voor?

Verenso is de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Dit jaar viert de vereniging haar 50-jarig bestaan.

Wat is het verschil tussen een basisarts en een huisarts?

Een arts die nog geen vervolgopleiding tot geneeskundig specialist heeft gevolgd wordt een basisarts genoemd. Een basisarts werkt in de patiëntenzorg meestal onder supervisie van een geneeskundig specialist (bijvoorbeeld een huisarts, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of ziekenhuisspecialist).

Wat doe je als ANIOS?

Wat doe je als ANIOS?
 • Het verrichten van anamnese en lichamelijk onderzoek;
 • Gespreksvoering, waaronder slecht-nieuwsgesprekken;
 • Het doen van psychiatrische onderzoek;
 • Diagnoses stellen en interpreteren van aanvullend onderzoek;
 • Het opstellen van behandelplannen;

Wat is een senior coassistent?

Het senior coassistentschap heeft als doel de eerder opgedane kennis en vaardigheden uit te breiden, te intensiveren en hierop te reflecteren. De coassistent dient na een inwerkperiode in staat te zijn te functioneren op het niveau van een beginnend arts-assistent.

Wat zijn de best betaalde artsen?

De best betaalde specialismen zijn anesthesiologie, gynaecologie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde en psychiatrie, met meer dan een ton per jaar.

Hoeveel verdien je als chirurg per uur?

Hoeveel verdient een Chirurg in Nederland? Het gemiddelde chirurg salaris in Nederland is € 85.260 per jaar of € 43,72 per uur. De aanvangsposities beginnen vanaf € 64.062 per jaar, maar meer ervaren werknemers verdienen tot € 108.710 per jaar.

Hoe lang duurt een geriatrisch onderzoek?

Als u de eerste keer bij een klinisch geriater komt, dan vindt er een zogenaamd uitgebreid geriatrisch onderzoek plaats. Dit onderzoek duurt ongeveer 2 uur en bestaat uit meerdere onderdelen. Eerst vindt een gesprek met de arts plaats.

Wat vraagt een geriater?

Hierbij doet de klinisch geriater een onderzoek naar het psychisch functioneren. Hij stelt vragen om het geheugen van de patiënt te testen. Ook onderzoekt hij of de patiënt een depressie/somberte heeft. Hierbij worden vragen gesteld om erachter te komen wat de patiënt zelf kan.

Waarom moet je naar een geriater?

Geriatrie is een medisch specialisme voor kwetsbare oudere patiënten in het ziekenhuis. De klinisch geriater legt zich toe op oudere patiënten met verschillende aandoeningen. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Volgende artikel
Hoe verdeel je 5 voedingen?