Medicijnen aan baby geven

Hoe geef je baby medicijnen?

Gevraagd door: Timo Spiegelmaker Spanjaard BA  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (60 stemmen)

Leg je baby op zijn rug en houd zijn benen gebogen tegen zijn buik. De pillen glijden gemakkelijker als je ze nat maakt of insmeert met vaseline. Breng eerst het platte of rechte deel naar binnen zodat je baby het er niet meteen weer uit kan persen.

Hoe bereken je Kinderdosering?

Kinderdoseringen worden idealiter berekend op basis van lichaamsgewicht. Dat kan betekenen dat je soms niet uitkomt met de beschikbare toedieningsvormen. Dan zal de dosis afgerond moeten worden. Hierbij wordt over het algemeen een afrondingsmarge van 10% gehanteerd.

Hoe geef ik mijn baby antibiotica?

Bij heel jonge kinderen kan het goed werken om iets lekkers (een speen, fles melk of hapje banaan) naar de mond te brengen, waardoor het zijn mond zal openen. Vervolgens duw je snel de lepel met het medicijn naar binnen.

Wat zijn de specifieke aandachtspunten mbt het verstrekken van medicatie bij neonaten?

Bij het voorschrijven van geneesmiddelen aan kinderen moet men zich bewust zijn van een mogelijk effect op de groei en ontwikkeling van het kind. Hierbij moet het effect van de onderliggende ziekte op de groei worden meegenomen. Van corticosteroïden is de invloed op de groei uitgebreid bestudeerd.

Hoe ORS toedienen baby?

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?
 1. Het is belangrijk het poeder of de bruistablet in voldoende water op te lossen. In de bijsluiter staat hoeveel dat is. ...
 2. Baby's. Geef de ORS-oplossing vóór elke borst- of flesvoeding. ...
 3. Bij overgeven: gebruik de ORS-oplossing zolang uw kind moet overgeven.

28 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel ORS mag een baby?

U moet 10-25 ml ORS-oplossing per kilogram lichaamsgewicht per uur geven aan uw kind. Dit blijft u 6 uur lang doen, om zo de uitdroging op te heffen. Daarna kunt u elke keer als uw kind diarree heeft 10 ml ORS per kilogram lichaamsgewicht (ongeveer 2 theelepels per kg lichaamsgewicht) extra geven.

Waarom ORS niet mengen met flesvoeding?

Volg precies de gebruiksaanwijzing op het pak, want ORS heeft een specifieke samenstelling. Nooit ORS door de flesvoeding mengen. De fles- of borstvoeding een half uur na de ORS-drank geven. Blijft diarree bestaan, heeft uw kind koorts, plast het minder en wordt het suf, raadpleeg dan een arts.

Wat zijn de verpleegkundige aandachtspunten bij het toedienen van medicatie?

Als je als zorgmedewerker de verantwoordelijkheid hebt voor het toedienen van de medicatie aan de cliënt, zijn de volgende punten van belang:
 • Gereed maken van medicatie (en eventueel: malen)
 • Klaarzetten, aanreiken, toedienen.
 • Wijzigingen in medicatie.
 • Controleren, toedienen en registreren.

Waarin verschillen merkloze medicijnen van merk medicijnen?

Waarin verschilt een merkloos medicijn van een merkmedicijn? Een merkloos medicijn bevat dezelfde werkzame stof als het originele merkmedicijn in dezelfde hoeveelheid. Wel kunnen vorm, kleur of smaak verschillen en bevat het soms andere hulpstoffen. Een belangrijk verschil met het merkmedicijn is de prijs.

Waar moet je op letten bij het uitzetten van de medicatie?

Controleer na het uitzetten de voorraad en bestel zo nodig nieuwe medicijnen. Er zitten nog medicijnen in het geneesmiddel distributiesysteem. Controleer welke medicijnen niet zijn ingenomen. Stel vast welke gevolgen het niet innemen heeft.

Hoeveel tijd tussen amoxicilline baby?

3 dd 500 mg

Het meest recente advies is 50 mg/kg/24 uur voor kinderen van 1-18 jaar verdeeld over 3 doses (max 1.5 g per dag). In het verleden was het 30 mg/kg/24 uur. Bij ernstige infecties vanaf 40 kg 3 dd 1000 mg en < 40 kg 40-90 mg/kg in 3 doses (max 3 g per dag).

Hoe weet je wanneer antibiotica aanslaat bij baby?

Na een paar dagen merkt uw kind dat de klachten van de infectie minder worden.

Hoe amoxicilline innemen?

Neem de volgende dosis niet te snel in, maar wacht ongeveer 4 uur voordat u een volgende dosis inneemt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Blijf amoxicilline/clavulaanzuur innemen totdat de kuur is afgemaakt, zelfs als u zich beter voelt. U hebt elke dosis nodig om de infectie te bestrijden.

Hoeveel ml amoxicilline kind?

Oraal: volgens het Kinderformularium van het NKFK ( amoxicilline): bij kinderen vanaf 1 maand tot 18 jaar: 50 mg/kg/dag (range 40–60 mg/kg/dag) verdeeld over 3 doses, max. 1,5 g/dag.

Wat betekent mg kg?

Een megagram is 1000 kilogram. Het SI-symbool van de megagram is Mg.

Wat is het verschil tussen generieke middelen en merkmiddelen?

Er zijn ook merkmedicijnen, ook wel spécialité-geneesmiddelen genaamd. Op deze middelen rust, in tegenstelling tot generieke geneesmiddelen, (vaak nog) patent. Zodoende zijn deze middelen duurder.

Waarom je bij de apotheek vaak een merkloos generiek medicijn krijgt?

Waarom krijgt u een generiek medicijn? De zorgverzekeraar of apotheker kiest meestal voor een merkloos medicijn, omdat het goedkoper is dan het merkmedicijn. Het kan ook dat u een ander merkloos medicijn krijgt omdat het nog goedkoper is dan het merkloze medicijn dat u eerst kreeg.

Wat is de generieke naam van een geneesmiddel?

Waar het originele geneesmiddel onder een merknaam wordt geleverd, komt het generieke geneesmiddel meestal onder de internationaal vastgestelde stofnaam op de markt. Zo is fluoxetine de stofnaam van Prozac® en ranitidine van Zantac®. De prijs van generieke geneesmiddelen is gemiddeld 20%-90% lager.

Wat is een belangrijk aandachtspunt bij sublinguale toediening?

Tong tegen verhemelte brengen en medicijn (tablet of spray) onder de tong aanbrengen (sublinguaal). Dien de medicijnen volgens voorschrift toe. Ga na hoeveel doses de cliënt toegediend krijgt en of de handeling na 5 minuten herhaald moet worden, bij onvoldoende effect na de eerste toediening.

Welke wetgeving is van toepassing rondom de verstrekking van medicatie?

De Geneesmiddelenwet regelt in Nederland zaken rondom de productie, de handel, het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. De wet bevat voorschriften om een veilig gebruik van geneesmiddelen te stimuleren.

Welke 5 punten moet je controleren voor je iemand medicijnen toedient?

De 5 factoren die bij elke cliënt nagelopen moeten worden zijn:
 • Juiste medicijn.
 • Juiste cliënt.
 • Juiste tijdstip.
 • Juiste manier van toedienen.
 • Juiste dosis.

Waarom moet je een ORS met voldoende water mengen?

ORS wordt gebruikt bij diarree om het verlies aan water, suikers en zouten aan te vullen. Alleen water is vaak niet voldoende. De darmen hebben namelijk suikers en zouten nodig om voldoende vocht in het lichaam op te nemen. Het is belangrijk dat u niet alleen de ORS-oplossing gebruikt, maar ook nog extra drinkt.

Kan ORS kwaad?

Vocht, suikers en zouten aanvullen met O.R.S.

wordt gebruikt bij uitdroging om het verlies aan water, suikers en zouten aan te vullen. Alleen water is vaak niet voldoende. De darmen hebben namelijk suikers en zouten nodig om voldoende vocht in het lichaam op te nemen.

Hoeveel ORS per keer?

Volwassenen en kinderen: ORS 15-25 ml/kg per uur gedurende 4 uur.

Hoe weet je of een baby uitdroogt?

Symptomen van uitdroging bij je baby of kind

Niet of weinig plassen (na een halve dag geen natte luier) De helft minder drinken dan normaal. Hoge hartslag. Droge mond en lippen.

Vorige artikel
Wat mooi zo n pasgeboren kind?