NIPT TEST | Voor & nadelen | Hoe werkt het | Afwijkende uitslag | Nevenbevindingen | Combinatietest

Hoe vaak negatieve uitslag NIPT?

Gevraagd door: Josephine Koning  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 5/5 (41 stemmen)

Bij 0,4% (dus 4 op de 1.000) NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )-uitslagen wordt een nevenbevinding gezien. De kans op een nevenbevinding is ongeveer gelijk aan de kans op een aanwijzing voor downsyndroom.

Hoeveel procent kans op negatieve nipt test?

Uitslag NIPT

NIPT: voor down- en edwardssyndroom geldt dat ongeveer 90% van de vrouwen met een afwijkende uitslag daadwerkelijk zwanger is van een kind met de aandoening. Voor patausyndroom geldt dit voor ongeveer 50% van de vrouwen met een afwijkende uitslag.

Hoe vaak mislukt NIPT?

Ongeveer 2% van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) mislukt, met name door een te laag percentage placentair DNA (deoxyribonucleic acid) (lage foetale fractie) in het bloed van de zwangere.

Hoe betrouwbaar uitslag NIPT?

Zekerheid kunt u alleen krijgen door vervolgonderzoek te laten doen. Ongeveer 90 van de 100 vrouwen met deze uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.

Hoeveel procent zwangeren doet nipt test?

De NIPT-test, waarmee kan worden getest of een ongeboren baby bijvoorbeeld het syndroom van Down heeft, is populair onder zwangere vrouwen. De test wordt sinds vorig jaar april aangeboden in Nederland, en in het eerste jaar lieten zo'n 73.000 vrouwen de test doen.

34 gerelateerde vragen gevonden

Hoe vaak komt er iets uit de nipt test?

Hoe groot is de kans op een nevenbevinding? Meer informatie. Bij 0,4% (dus 4 op de 1.000) NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )-uitslagen wordt een nevenbevinding gezien. De kans op een nevenbevinding is ongeveer gelijk aan de kans op een aanwijzing voor downsyndroom.

Kan nipt test verkeerd zijn?

In zeldzame gevallen is het NIPT-resultaat vals positief. In dat geval geeft de test aan dat de baby trisomie 21, 18 of 13 heeft, terwijl dit niet zo is. Een afwijkende NIPT wordt daarom altijd gevolgd door een invasieve test (bij voorkeur een vruchtwaterpunctie).

Hoe zeker is het geslacht bij NIPT?

NIPT is een niet-invasieve test waarvoor je alleen een eenvoudige en risicoloze bloedafname moet ondergaan. In tegenstelling tot de invasieve testen (vruchtwaterpunctie), loopt de foetus dus geen risico. De geslachtsbepaling van de foetus gebeurt met een juistheid van meer dan 99%.

Is een nipt test noodzakelijk?

Het is niet verplicht om de NIPT of een vervolgonderzoek uit te voeren. De NIPT kan zorgen voor onzekerheid, maar ook voor een betere voorbereiding als het kindje een afwijking heeft. De NPV maakt zich zorgen over zwangerschapsafbreking na de NIPT.

Kun je syndroom van Down zien op echo?

Je kunt de baby in je buik laten onderzoeken met een bloedtest (de NIPT) en een echo. Deze onderzoeken laten zien of de kans groter is dat je baby downsyndroom, een open rug of een andere afwijking heeft.

Hoeveel procent kans op syndroom?

Als er 10.000 vrouwen van 20 jaar zwanger zijn, dan zijn 11 van hen zwanger van een kind met downsyndroom. De andere 9.989 vrouwen zijn dan zwanger van een kind zonder downsyndroom. Als er 10.000 vrouwen van 45 jaar zwanger zijn, dan zijn 615 van hen zwanger van een kind met downsyndroom.

Waarom vruchtwaterpunctie na NIPT?

Een vruchtwaterpunctie is een onderzoek dat tijdens de zwangerschap kan worden uitgevoerd om meer zekerheid te krijgen na bijvoorbeeld een afwijkende uitslag van de 20 wekenecho of de NIPT. Bij een afwijkende uitslag word je geconfronteerd met de vraag of je je zwangerschap wel of niet wilt laten afbreken.

Hoe groot is de kans op een afwijking?

Naar schatting 3 op de 100 kinderen heeft een afwijking bij de geboorte. De kans daarop neemt toe als de ouders al een kind met een afwijking hebben of de vrouw ouder is dan 35 jaar.

Hoeveel procent Nevenbevindingen?

Zo'n nevenbevinding komt in 0,4 procent van de gevallen voor. Dat is ongeveer even vaak als een aanwijzing voor down, maar het is dan wel vaker loos alarm. Het gebeurt bij nevenbevindingen geregeld dat ze alleen in de placenta zitten en niet in het kind.

Hoe lang gemiddeld uitslag NIPT?

Je krijgt de uitslag binnen 10 kalenderdagen. De NIPT geeft geen zekerheid. Soms zijn er wel aandoeningen, maar deze worden niet met de NIPT opgespoord. Maar als je een niet-afwijkende uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek.

Kun je met 13 weken echo het geslacht zien?

De geslachtsorganen zijn bij de 13 wekenecho nog te klein om betrouwbaar te kunnen beoordelen op afwijkingen.

Wat als je nipt test positief is?

Als je na een positieve uitslag absolute zekerheid wilt hebben of je kindje Down, Edwards of Patau heeft is vervolgonderzoek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie noodzakelijk.

Waarom zien ze in de nipt test geen geslacht?

Omdat de NIPT een DNA onderzoek is, kan het geslacht van de baby ook vastgesteld worden. In Nederland is dit echter niet toegestaan dus deze gegevens worden dan ook niet niet aangegeven in de uitslagen van de test. In België kan je wel aangeven of je het geslacht wil weten of niet.

Kan iedereen een kind met Down krijgen?

Iedereen kan een kindje met Downsyndroom krijgen. Wel neemt de kans toe met de leeftijd van de moeder. Vanaf 35 jaar stijgt deze kans snel. Als je een kind met trisomie 21 hebt gekregen, dan is de kans dat een volgend kind ook weer Downsyndroom heeft licht verhoogd.

Hoe groot is de kans op een gezonde baby?

Maandelijks is de kans op een geslaagde bevruchting 20%. Op je 35e is dat met de helft verminderd. Later - bijvoorbeeld op je 38e - is de kans op zwangerschap nog kleiner: 5%. Dat betekent dus dat het vaak lang kan duren voor je in verwachting bent.

Hoe groot is de kans op een chromosoomafwijking?

De kans op een miskraam of een kind met een aangeboren aandoening hangt af van het type chromosoomafwijking. Van alle pasgeborenen heeft 1 op de 200 (0,5%) een bepaald type chromosoomafwijking. De groep aandoeningen die door chromosoomafwijkingen ontstaat, is erg groot en gevarieerd.

Waarom geen NIPT bij verdikte nekplooi?

Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans op het syndroom van Down. Door de nekplooimeting te combineren met een bloedonderzoek, de zogenaamde combinatietest, krijg je een betere inschatting van het risico, maar nog steeds geen zekerheid.

Welke drie dingen kunnen worden onderzocht tijdens de zwangerschap?

Bent u zwanger? Dan wordt uw bloed op drie infectieziekten onderzocht: hepatitis B, hiv en syfilis. Ook worden de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c bepaald. Verder wordt onderzocht of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft.

Hoeveel kans op miskraam bij vruchtwaterpunctie?

Het bijkomende risico op een miskraam als gevolg van een vruchtwaterpunctie wordt geschat op 0,3%. Dit risico verkleint naarmate de zwangerschap verder gevorderd is.

Volgende artikel
Hoeveel weken draait baby?