Hoe herken je een hoogbegaafd kind?

Hoe ga je om met een hoogbegaafd kind?

Gevraagd door: Victor Koster MPhil  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (3 stemmen)

5 tips om een hoogbegaafd kind op te voeden
 1. Kinderen met hoogbegaafdheid.
 2. 5 “opvoedtips” Tip 1: Communiceer altijd naar je kind. Tip 2: Prikkel de hersenen. Tip 3: Stimuleer je kind in plaats van afstraffen. Tip 4: Werk samen met de school. Tip 5: Vraag professionele hulp.
 3. Tot slot.

Hoe daag ik mijn hoogbegaafde kind uit?

Een ontwikkelingsvoorsprong: tips voor thuis
 • Helpen bij het maken van keuzes. Veel hoogbegaafde kinderen hebben een grote autonomie en willen al heel jong alles zo veel mogelijk zelf bepalen. ...
 • Emoties en gevoelens leren begrijpen. Emo dobbelstenen. ...
 • Duidelijkheid en structuur bieden. ...
 • Leerhonger voeden.

Hoe kom je erachter dat je kind hoogbegaafd is?

Hoogbegaafde kinderen hebben een IQ van 130 of hoger. Ook zijn ze creatief in de manier waarop ze denken en hebben ze veel doorzettingsvermogen. In de praktijk wordt alleen het IQ gebruikt om te 'meten' of een kind hoogbegaafd is. Dat komt doordat doorzettingsvermogen en creatief denken moeilijker te meten zijn.

Hoe ga ik om met mijn hoogbegaafdheid?

Wat kun je doen? Investeer tijd, energie en geld in het proces van zelfonderzoek. Zoek steeds weer de verdieping op en wees nieuwsgierig naar alle dingen die je nog over jezelf te ontdekken hebt. En hoe beter jij jezelf kent, des te meer je ook weer het contact kunt maken met niet-gelijkgestemden.

Hoe leer je een hoogbegaafd kind leren?

Hoogbegaafde kinderen leren leren
 1. Maak aan leerlingen duidelijk dat iets weten een kennisniveau veronderstelt, waardoor je in staat zou moeten zijn het uit te leggen aan anderen. ...
 2. Eis van leerlingen dat ze datgene wat ze weten opschrijven of vertellen, waardoor hen duidelijk wordt wat ze wel en niet weten.

36 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kan je je kind leren leren?

Leren leren – tips voor ouders
 1. Toon vertrouwen in je kind, neemt het serieus.
 2. Maak samen een mindmap van de te leren stof. ...
 3. Maak met je kind een huiswerkplanning: wat ga je leren, hoe lang heb je ervoor nodig en wat doe je daarna.
 4. Laat je kind een vriend(in) mee naar huis nemen om samen huiswerk te maken.

Wat zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid?

Algemene kenmerken
 • Ongewone alertheid al op zeer jonge leeftijd.
 • Lange aandachtspanne/concentratie.
 • Sterke verbale begaafdheid: snel leren en goed verbanden kunnen leggen.
 • Ongebruikelijk goed geheugen: onthouden van veel informatie.
 • Ongebruikelijk grote woordenschat en complexe zinsbouw op jonge leeftijd.

Wat vinden hoogbegaafden leuk?

Bij hoogbegaafde kinderen houdt dit langer aan, want ze zijn vaak ontzettend nieuwsgierig en willen het liefst de hele dag nieuwe dingen uittesten. Je kind heeft dan ook een brede interesses en vindt zowel auto's, als vulkanen, als …. ga zo maar door, het einde.

Hoe test je of je hoogbegaafd bent?

De meest eenvoudige manier om hoogbegaafdheid te testen is middels het meten van het IQ. Dit kan gedaan worden door een IQ test te maken. Uit een IQ test komt een IQ score naar voren. Op het moment dat de IQ score hoger dan 130 is, kunnen we spreken van hoogbegaafdheid.

Waar lopen hoogbegaafden tegenaan?

Moeite zichzelf te verwoorden

Ondanks de vaak sterke verbale vaardigheden haken hoogbegaafden veelal af wanneer gevraagd wordt om uit te leggen waar ze aan denken of waar ze mee zitten. Dit komt onder andere doordat hetgeen dat in hun hoofd speelt complex is, met allerlei zijtakken en associaties eraan vast.

Hoe voelt een hoogbegaafd kind zich?

Ze zijn sterk overtuigd van wat ze geloven en kunnen zeer gedreven overkomen. Hoogbegaafde kinderen maken zich vaak eerder druk om regels en gedragingen en vinden het moeilijk om om te gaan met de tegenstrijdigheden en oneerlijke zaken die ze signaleren in de wereld om hen heen.

Waar kan ik mijn kind laten testen op hoogbegaafdheid?

Het Centrum voor Begaafdheids Onderzoek is gespecialiseerd in het testen van hoogbegaafde kinderen. Zij kunnen je vertellen welke orthopedagoog/psycholoog bij jou in de buurt gespecialiseerd is in het testen van hoogbegaafde kinderen.

Hoe daag je een peuter uit?

Bijvoorbeeld materialen uit een kleutergroep en puzzels tot en met 100 stukjes. Gebruik de dagelijkse routine om deze kinderen uit te dagen. In de kring kun je andere vragen stellen of andere talen gebruiken. Zing de dagen van de week eens in het Engels, Duits of Frans!

Hoe daag ik mijn kind uit?

Voeg materialen toe aan het spel om het te verrijken

Stel, je kind is een fantasiespeler en speelt graag een rollenspel, bijvoorbeeld dokter. Het kan dan heel interessant om eens boek of puzzel van het menselijk lichaam te bekijken en dit te bespreken. Daag je kind uit om de juiste benaming van organen te benoemen.

Hoe herkennen hoogbegaafden elkaar?

Maar ook als ze van elkaar niet weten hoe intelligent ze zijn, kunnen ze elkaar herkennen, worden ze tot elkaar aangetrokken. Ze stralen iets uit, een energie die herkend wordt. Er moet dus meer zijn dan alleen intelligentie dat een rol speelt in het kunnen herkennen van hoogbegaafden.

Wat zijn de nadelen van hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid: de nadelen

Je verveelt je snel als je in een groep zit die langzamer denkt en leert dan jij. Mensen begrijpen je gedachtensprongen en gevoel voor humor vaak niet. Soms voel je je daardoor eenzaam en 'anders' dan je klasgenoten. Je kunt problemen krijgen in het maken van contact met anderen.

Kan je hoogbegaafd zijn zonder hoog IQ?

Kortom, er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind geen totaal IQ van 130 scoort, maar wel hoogbegaafd kan zijn. Het is altijd belangrijk om ook breder onderzoek bij het kind te doen. Verder is het belangrijk te kijken naar ontwikkelingsverloop en het functioneren door de jaren heen.

Hoe denken mensen die hoogbegaafd zijn?

Hoogbegaafden denken simultaan, op meerdere niveau's tegelijk, en kunnen daarom complexe zaken makkelijk ontleden. Ze denken lateraal en nevenschikkend, in beelden, en zijn daarbij zowel analytisch als creatief ingesteld - en daar hoeven ze weinig voor te doen.

Welke leerstrategieën zijn er?

Onderzoek en leren

Als we kijken naar onderzoeken en leren, zijn er vier effectieve leerstrategieën: Retrieval Practice: actief ophalen van de informatie uit je geheugen. Spaced Practice: leermomenten verspreiden in de tijd. Dual Coding: woord en beeld combineren.

Hoe leer je een kind vragen stellen?

Jonge kinderen stellen voortdurend vragen.
...
Leren vragenstellen
 1. Noem of toon de startfocus.
 2. Een tijdslimiet af en laat de leerlingen daarbinnen zoveel mogelijk vragen stellen.
 3. Laat de leerlingen hun vragen ordenen onder twee kopjes: open vragen en gesloten vragen.

Hoe leren kinderen op school?

Laat leerlingen spelen, zelf dingen uitzoeken en ontdekken, dingen maken en vooral zelf doelen stellen en ideeën bedenken. Allemaal mooi klinkende romantische, grenzend aan filosofische, ideeën voor hoe jonge kinderen het beste leren maar ook allemaal zonder empirisch wetenschappelijke ondersteuning.

Wat kun je doen met een hoogbegaafde peuter?

Advies: 'Je kunt zoeken naar scholen waar het kind dingen leert die hij of zij nog niet weet. Op andere gebieden, bijvoorbeeld: bewegen, sport, creatief dingen maken, muziek. Het zogeheten versnellen is ook een optie, al noem ik het liever de stof aanpassen aan de leerbehoefte van het kind.

Hoe herken je een slimme peuter?

Slimme peuters/kleuters zijn nieuwsgierig, onderzoekend, kunnen goed onthouden, kunnen lastige denkproblemen aan. Ze zijn snel van begrip en stellen veel vragen. Slimme peuters houden van uitdagingen, kunnen reflecteren, hebben creatieve oplossingen en hebben leiderschapskwaliteiten.

Kan mijn kind eerder naar school?

Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan het bevoegd gezag kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten.

Wat kost een hoogbegaafdheid test?

Naast een grondige analyse wordt er een uitgebreid (en een zo concreet mogelijk) advies gegeven over de verdere begeleiding van het kind. Resultaten en advies komen in een schriftelijk rapport te staan. De kosten voor een hoogbegaafdheidonderzoek bedragen €1.215.