Zo ga je zwanger het beste voorbereid op vakantie! - Zwanger in de zomer

Heb je recht op vakantie na zwangerschapsverlof?

Gevraagd door: drs Wesley van Riet PhD  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.4/5 (11 stemmen)

Opbouw vakantiedagen loopt door tijdens zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Tijdens uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om vakantiedagen op te nemen voor uw verlof.

Hoeveel weken vakantie na zwangerschapsverlof?

Uw werknemer is verplicht minimaal 6 weken bevallingsverlof aaneengesloten op te nemen. Na die 6 weken kan uw werknemer de rest van haar verlof gespreid opnemen.

Wat zijn je rechten na zwangerschapsverlof?

stabiele en regelmatige arbeids - en rusttijden; maximaal 10 uur arbeid per dienst en maximaal 45 uren per 16 weken (of maximaal 50 uur per vier weken); extra pauzes (een achtste van de arbeidstijd; de werkgever moet het loon doorbetalen); geen nachtdiensten.

Heeft zwangerschapsverlof invloed op vakantiedagen?

Het ouderschapsverlof heeft ook invloed op de vakantiedagen van dit jaar. Een voorbeeld: je wil in de tweede helft van het jaar halftijds ouderschapsverlof nemen en hebt op dat moment al twee weken verlof genomen. Er blijven dus nog tien vakantiedagen over.

Hoe kan ik mijn zwangerschapsverlof verlengen?

Je baby moet langer dan 7 dagen in het ziekenhuis blijven: je mag je moederschapsrust verlengen met de duur dat je kindje langer dan 7 dagen opgenomen is. Bezorg ons een attest van het ziekenhuis waarop de duurtijd vermeld staat. Je kan je moederschapsrust met maximaal 24 weken verlengen.

44 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang mag je thuis blijven na bevalling?

Als u gaat bevallen, dan hebt u recht op 15 weken moederschapsverlof. Het moederschapsverlof bestaat uit twee delen: Voor de geboorte ('zwangerschapsverlof'): maximaal 6 weken (waarvan 1 week verplicht te nemen)

Hoe lang ben je thuis als je borstvoeding geeft?

Borstvoedingspauze. Gedurende 9 maanden na de geboorte mag je je werk onderbreken om borstvoeding te geven of om melk af te kolven. Je kindje moet zich wel in de buurt van de werkplaats bevinden. Bedraagt je werkdag minstens 4 uur dan heb je recht op 1 pauze van een half uur.

Hoeveel vakantiedagen verlies je bij ouderschapsverlof?

Voor ieder kind heeft elke ouder recht op maximum 4 maanden ouderschapsverlof. Dit kan opgenomen worden in 4 maanden voltijds, 8 maanden halftijds, 20 maanden 4/5de of tot slot 40 maanden 1/10de. Het recht op ouderschapsverlof in de privésector wordt geregeld door het koninklijk besluit van 29 oktober 1997.

Heb je minder verlof na ouderschapsverlof?

Ja. Als je minder dagen gewerkt hebt door je ouderschapsverlof, dan heb je in principe minder dagen wettelijk verlof. Hoeveel verlofdagen je hebt, wordt berekend op basis van je aantal gewerkte dagen. De dagen van je ouderschapsverlof worden niet gelijkgesteld met gewerkte dagen om je wettelijk verlof te berekenen.

Waar heb je recht op na bevalling?

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Wat komt er na zwangerschapsverlof?

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag u gespreid opnemen.

Hoeveel vrouwen stoppen met werken na bevalling?

Ruim 40 procent van alle vrouwen gaat minder werken of stopt na de geboorte van het eerste kind. Vaders werken gemiddeld 40 uur per week, voor en na de geboorte.

Hoeveel Borstvoedingsverlof?

Borstvoedingsverlof neem je onmiddellijk aansluitend op het bevallingsverlof op. Borstvoedingsverlof kan je maximaal 3 maanden ononderbroken opnemen.

Waar heb je het langste zwangerschapsverlof?

Op de eerste plek in ons lijstje staat Estland. In Estland heb je recht op maar liefst 166 weken verlof tegen een loon van 51,2%. Dit staat gelijk aan 85 volle, uitbetaalde weken. Zo geniet je in alle rust van je zwangerschap en pasgeboren baby.

Hoeveel weken heb je recht op vakantie?

Iedere werknemer heeft recht op 4 werkweken vakantie per jaar.

Hoeveel ouderschapsverlof heeft de moeder?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof.

Wat heb je aan onbetaald ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Wat is het verschil tussen ouderschapsverlof en onbetaald verlof?

Tijdens ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof krijgt u volgens de wet geen salaris. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over (gedeeltelijke) doorbetaling van uw loon. Onbetaald buitengewoon verlof kunt u opnemen voor bijvoorbeeld een lange reis of een studie.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

Nieuwe maatregelen van toepassing vanaf 01.02.2023 - Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Een aantal maatregelen die betrekking hebben op het recht op uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven treden in werking op 01.02.2023.

Kun je vakantiedagen kwijtraken?

Niet opgenomen vakantiedagen verjaren soms na 5 jaar

Bijvoorbeeld omdat u daarvoor te ziek was. Of omdat uw werkgever het u onmogelijk maakte om (genoeg) vakantie op te nemen; Als u bovenwettelijke vakantiedagen heeft. Dit is het geval als u meer dan het wettelijk aantal vakantiedagen heeft.

Wat gebeurt er als ik mijn vakantiedagen niet hebt opgenomen?

Geeft de werkgever aan dat een aantal vakantiedagen niet werd opgenomen, dan zal het ziekenfonds de werknemer niet meer vergoeden voor het equivalent van die dagen, maar worden ze gedekt door vakantiegeld ten laste van de werkgever.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2023?

Ouderschapsverlof in 2023: zo zit het!

Staat er iets anders in de cao of in je arbeidscontract? Dan heb je geluk en wordt het ouderschapsverlof wel deels of volledig doorbetaald. In totaal hebben beide ouders recht op 26 keer het aantal werkuren per week.

Hoeveel natte luiers moet een baby hebben?

Voor baby's wordt meestal als vuistregel aangehouden, dat zes tot acht flink natte katoenen luiers (of 4-6 wegwerpluiers) per etmaal betekent dat de baby voldoende voeding heeft binnengekregen.

Is Borstvoedingsverlof onbetaald?

Borstvoedingsverlof dat individueel wordt toegestaan is een gunst van de werkgever, geen recht. Het kan wel zijn dat je er recht op hebt op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Individueel borstvoedingsverlof is in principe onbezoldigd, tenzij anders bepaald in een CAO.

Hoe lang leg je een baby aan?

Hoe lang en hoe vaak

Een baby kan dit zelf voldoende aangeven en zal om de tweede borst 'vragen' als hij niet genoeg heeft. De voedingstijd aan de borst varieert per moeder-kindpaar maar zal ongeveer 15-20 minuten aan de eerste borst zijn en ongeveer nog 10 minuten aan de tweede borst.

Volgende artikel
Wat eten kuikens van 1 dag?