Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

Heb je recht op een uitkering als je bij je ouders woont?

Gevraagd door: Daniël Dubois  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 5/5 (58 stemmen)

Een jongere kan vanaf de leeftijd van 18 jaar zelfstandig recht hebben op een algemene bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij ouders.

Heb je recht op een uitkering als je nog thuis woont?

Ook als u in een eigen huis woont, kunt u recht hebben op bijstand. De vorm van de bijstand hangt af van de overwaarde van uw huis.

Kan een schoolverlater een uitkering aanvragen?

Als je niet genoeg gewerkt hebt, kun je na je studie een bijstandsuitkering aanvragen. Een bijstandsuitkering vraag je aan als je na je studie geen werk kunt vinden en te weinig geld hebt om van te leven.

Kan je zomaar uitkering krijgen?

Een bijstandsuitkering krijgt u niet zomaar. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet bijvoorbeeld verplicht solliciteren en er alles aan doen om zo snel mogelijk werk te vinden. Het is de bedoeling om de periode waarin u afhankelijk bent van een bijstandsuitkering, zo kort mogelijk te houden.

Heeft iedereen recht op een uitkering?

U krijgt misschien een bijstandsuitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U woont in Nederland. U bent 18 jaar of ouder. U heeft niet genoeg inkomen of spaargeld of vermogen om van te leven.

28 gerelateerde vragen gevonden

Hoe weet ik of ik recht heb op een uitkering?

Voorwaarden WW

5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis).

Heb ik recht op een uitkering als ik van school kom?

De bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering vraag je aan als je na je studie geen werk kunt vinden of te weinig geld hebt om van te leven. De bijstandsuitkering vraag je aan bij jouw gemeente. Veel gemeenten hebben een speciaal loket voor mensen tot 27 jaar.

Hoeveel uitkering krijg je als schoolverlater?

Een schoolverlater kan onmiddellijk aanspraak maken op een uitkering tijdelijke werkloosheid. Die bruto-uitkering bedraagt dan 65% van je gemiddelde dagloon. Hou er wel rekening mee dat er bij tijdelijke werkloosheid 26,75% bedrijfsvoorheffing van je uitkering wordt afgehouden.

Wat moet je doen als je geen inkomen hebt?

Als je (bijna) geen inkomen hebt en geen recht op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen bij je gemeente. Je doet dan een beroep op de Participatiewet.

Heeft inwonend kind invloed op uitkering?

Nee, het inkomen van uw kind wordt niet gekort op uw bijstandsuitkering.

Kan ik uitkering krijgen zonder adres?

Alleen met adres een bijstandsuitkering

Alleen met een tijdelijk briefadres kunt u zonder woonadres toch recht op bijstand hebben. Als u geen briefadres krijgt, moet u zich eerst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Pas daarna kunt u een uitkering aanvragen.

Hoeveel mag een kind verdienen in 2023 die nog thuis woont?

In 2023 is de vrijstelling € 5.432.

Hoeveel eigen geld mag je hebben in de bijstand?

U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 15.210,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 7.605,- voor een alleenstaande. Maar: u mag uw vermogen ook weer niet te snel opmaken. U mag alleen uitgaven doen die echt nodig zijn.

Waarom krijgen jongeren geen bijstandsuitkering?

Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente aankloppen omdat ze niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, krijgen vanaf 1 oktober 2009 geen bijstand meer, maar een werk- of leeraanbod, of een combinatie van beide aangeboden. Accepteren ze het werkaanbod, dan ontvangen ze salaris van de werkgever.

Wat met kindergeld als je stopt met studeren?

Als je kind stopt met studeren, dan heb je nog 12 maanden recht op een Groeipakket als schoolverlater. Die termijn van 12 maanden start na de laatste schoolvakantie of vanaf de maand volgend op het vroegtijdig stopzetten van de studie.

Waar heb je recht op als schoolverlater?

Als werkzoekende schoolverlater behoudt je kind maximum 360 dagen recht op kinderbijslag. Hij of zij kan nog 240 uren per kwartaal werken zonder het recht op kinderbijslag te verliezen. Na deze 360 dagen stopt zijn recht op kinderbijslag definitief.

Waarom heb ik geen recht op uitkering?

U kunt voor onbepaalde duur van het recht op uitkeringen uitgesloten worden als u uw werk hebt verlaten met het opzet uitkeringen aan te vragen en werkloos te blijven (in dit laatste geval zal u opnieuw arbeidsdagen in loondienst moeten bewijzen om weer toegelaten te worden tot de werkloosheid).

Heb ik als huisvrouw recht op een uitkering?

'De meeste huisvrouwen en -mannen zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt', zegt Petra Foubert, professor arbeidsrecht aan de UHasselt. 'Dat is hun eigen keuze. Ze ontvangen ook geen uitkering en zijn niet ten laste van de maatschappij.

Wat heb je nodig om een uitkering aan te vragen?

Wat u nodig heeft om WW aan te vragen
  1. uw DigiD.
  2. uw laatste loonstrook.
  3. uw laatste arbeidscontract.
  4. uw rekeningnummer.
  5. de datum waarop u werkloos wordt of bent geworden.

Waar heb je recht op als je niet werkt?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles).

Welke uitkering krijg je van de gemeente?

De gemeente bepaalt of je recht hebt op een bijstandsuitkering. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de samenstelling van je huishouden. Als je andere inkomsten hebt, wordt je bijstandsuitkering hiermee verrekend. De bijstandsnormen worden landelijk bepaald.

Vorige artikel
Hoe stop je een woede aanval?
Volgende artikel
Welk fruit helpt bij poepen?