Is 5 mei een officiële feestdag en heb je dan recht op een vrije dag? | Het Juridisch Loket

Heb je recht op 1 vaste vrije dag in de week?

Gevraagd door: Quinty Franse Storm  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (39 stemmen)

Hoeveel dagen hangt af van het aantal uren dat je volgens je contract werkt. Werk je 20 uur of minder per week dan mag je maximaal twee dagen per week aanwijzen waarop je niet ingeroosterd wordt. Het mogen er ook minder zijn. Werk je meer dan 20 uur per week dan mag je maximaal één dag in de week aanwijzen.

Heb je recht op een vaste vrije dag in de week?

Voorgaande kan betekenen dat een medewerker op een vaste vrije dag per week aanspraak kan maken, wanneer persoonlijke omstandigheden daartoe voldoende redenen geven en de mogelijkheden van de werkgever dit toelaten (gezien de huidige personeelsbezetting).

Heb je recht op vaste werkdagen?

Als u een vast aantal uren heeft, dan bent u geen oproepkracht meer. U heeft recht op het loon over de vaste uren. Ook als u ziek bent of uw werkgever te weinig werk voor u heeft. Als er een loonuitsluitingsbeding in uw contract staat, krijgt u alleen de uren betaald die u werkte.

Kan een werkgever eisen dat je op een andere dag gaat werken?

Uw werkgever mag uw werktijden veranderen als dit in uw contract, cao of bedrijfsregeling staat. Deze afspraak heet een wijzigingsbeding. Het betekent dat uw werkgever zonder uw toestemming uw werktijden mag veranderen. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben, bijvoorbeeld een verplichte reorganisatie.

Hoeveel dagen in de week mag je werken?

Uw werknemer mag alleen meer dan 5 dagen per week werken als hij in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur achter elkaar niet werkt. Deze periode is eventueel te splitsen in 2 perioden van minimaal 32 uur achter elkaar.

22 gerelateerde vragen gevonden

Heb je recht op 2 dagen achter elkaar vrij?

Wettelijk recht op rust

Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels: Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken. De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.

Hoe vaak mag je in het weekend werken?

Werk je wel in het weekend, dan heb je ieder jaar recht op tenminste 13 vrije zondagen. Je mag in ieder geval weigeren om meer dan 40 zondagen te werken. Je cao kan hiervan afwijken.

Kan werkgever je verplichten te komen werken op je vrije dag?

De werkgever mag verplichte vrije dagen aanwijzen als dat in de cao of de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat dan ook over hoeveel dagen het elk jaar gaat. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal verplichte vrije dagen.

Is werkgever verplicht pauze te geven?

Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze.

Kan je baas je verplichten om te werken als je ziek bent?

Ja. Je werkgever mag van je verwachten dat je het werk doet dat je nog wel kan doen met je ziekte of problemen. Dat mag hij, omdat hij ook verplicht is je loon door te betalen.

Kan werkgever 4 dagen werkweek weigeren?

Een werkgever kan werknemers niet verplichten om een vierdaagse werkweek aan te gaan. Als de werkgever akkoord gaat met het verzoek van de werknemer, wordt in een overeenkomst bepaald wanneer de arbeidsdag begint en eindigt. Ook het tijdstip en de duur van de rusttijden en de vrije dagen worden daarin bepaald.

Kan ik verplicht worden in het weekend te werken?

U hoeft niet op zondag te werken. Behalve als u dit vooraf met uw werkgever heeft afgesproken. En als dit nodig is voor het werk, bijvoorbeeld als u bij de politie of in een ziekenhuis werkt. U heeft recht op een aantal vrije zondagen per jaar.

Wat gebeurd er als je niet op komt dagen op je werk?

Als je werknemer geen goede reden heeft voor zijn afwezigheid, dan mag je als werkgever ingrijpen. Je kunt een aantal dingen doen om je werknemer te bestraffen. Je kunt een officiële waarschuwing geven, een boete opleggen, loon inhouden of je werknemer ontslaan.

Hoeveel vrije dagen mag een werkgever vastzetten?

Geldt er een maximum verplichte vrije dagen? Er is geen wettelijk maximum aan het aantal verplichte vrije dagen dat je mag opleggen. In sommige sectoren wordt de periode van bijna alle vrije dagen vastgelegd, denk maar aan de bouw (bouwvak) of het onderwijs (schoolvakanties).

Hoeveel vrije dagen per week?

Wettelijke vakantiedagen

Je hebt wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Werk je bijvoorbeeld 20 uur per week? Dan heb je recht op 80 vakantie-uren per jaar. Dat zijn 10 8-urige werkdagen.

Hoeveel vaste vrije dagen?

Hoeveel wettelijke vakantiedagen

Een werknemer krijgt minstens 4 keer het aantal werkdagen (werkdag van 8 uur) per week als wettelijke vakantiedagen. Bij een 4-daagse werkweek heeft hij dus recht op 16 vakantiedagen per jaar.

Is koffiepauze verplicht?

Pauze is niet alleen belangrijk, maar ook nog eens verplicht. Er staan regels over pauze in de wet. Je werkgever moet zich daaraan houden, maar jij ook. Afhankelijk van hoe lang je werkt, moet je 30 of 45 minuten pauze nemen.

Is 40 uur inclusief pauze?

Je moet bij een werkweek van 40 uur dus vijf keer een uur of half uur erbij tellen. ,,Als de pauzes betaald worden, dan zit het aantal werkuren veel dichter op de daadwerkelijke contractuele afspraak. Dat is veel eerlijker.''

Welke pauze wordt doorbetaald?

Wanneer doorbetalen? Pauzes van 15 minuten of langer hoef je niet door te betalen. Een pauze van minder dan 15 minuten is geen pauze en komt voor rekening van de werkgever.

Heb je recht op een vrije dag?

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat of u vrij bent op feestdagen.

Kan een vrije dag geweigerd worden?

Een verlofverzoek van een werknemer wordt alleen geweigerd wanneer daarvoor 'gewichtige redenen' zijn. Een gewichtige reden is bijvoorbeeld aan de orde wanneer inwilliging van het vakantieverzoek van de werknemer leidt tot ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

Heb je recht op vrije dag?

Werk je fulltime, dan komt dit neer op twintig wettelijke vakantiedagen per jaar. Het kan zijn dat er in je arbeidsovereenkomst of cao staat dat je jaarlijks recht hebt op meer dan twintig vakantiedagen. Die extra dagen zijn zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen.

Is toeslag op zaterdag verplicht?

Er zijn geen wettelijke afspraken over extra vergoeding als u 's nachts, in het weekend of op een feestdag werkt. Een toeslag op uw salaris hangt af van wat u met uw werkgever heeft afgesproken.

Is omkleden ook werktijd?

Wanneer douchen en omkleden verplicht is voor de werknemer, bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is in het kader van goed arbobeleid – de werknemer werkt bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen – dan zal douchen en omkleden tot de arbeidstijd horen.

Is pauze eigen tijd?

Bij een werkdag van meer dan 10 uur, pauzeert u minimaal 45 minuten. U kunt deze pauze splitsen in meerdere pauzes van ten minste 15 minuten. Pauze is geen werktijd.

Vorige artikel
Wat is erger pillen of coke?