Dokter Bart - hoe lang ben ik besmettelijk bij het coronavirus?

Ben ik na 7 dagen nog steeds besmettelijk?

Gevraagd door: prof. Jacob Lagerweij M  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (5 stemmen)

Bij symptomatische infecties begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de persoon 24 uur klachtenvrij is en minimaal 5 dagen na start van de symptomen.

Hoeveel dagen na besmetting ben je niet meer besmettelijk?

We nemen aan dat de kans om andere mensen te besmetten blijft bestaan tot drie dagen na het stoppen met hoesten of drie dagen na het verdwijnen van de koorts. We gaan er van uit dat je veertien dagen na het begin van de symptomen niet meer besmettelijk bent, op voorwaarde dat je geen symptomen meer hebt.

Hoe lang blijf je positief?

Het is nog onduidelijk hoe lang patiënten besmettelijk blijven na verdwijnen van de symptomen. Gemiddeld blijft de PCR positief tot 10 dagen na de eerste symptomen, bij ernstige gevallen kan dit echter sterk oplopen (tot 37 dagen).

Hoe lang heb je antistoffen als je corona hebt gehad?

De onderzoekers stelden vast dat antistoffen na drie tot zes maanden uit het bloed verdwijnen, maar dat betekent niet noodzakelijk dat je dan opnieuw vatbaar bent voor corona-infecties.

Hoelang moet je in isolatie als je positief getest bent op COVID-19?

Je hoeft niet meer in isolatie te gaan als je positief test op corona. Ook de richtlijn voor een zelftest bij klachten is komen te vervallen per 10 maart 2023. Dit kan omdat de omikron(sub)varianten minder ziekmakend zijn en doordat bijna iedere Nederlander gevaccineerd is en/of besmet is geweest met het coronavirus.

43 gerelateerde vragen gevonden

Wat als je na 7 dagen isolatie nog steeds positief test?

Wel kan men eventueel een zelftest uitvoeren na dag 7. Indien die positief zou zijn is dit een teken dat men meer dan waarschijnlijk nog besmettelijk is. Voor de benodigde medische getuigschriften, zie de praktische modaliteiten bij isolatie.

Kun je twee keer achter elkaar corona krijgen?

Helaas blijf je niet eeuwig immuun tegen SARS-CoV-2 nadat je covid-19 hebt doorgemaakt. Ook na vaccinatie kan je opnieuw besmet worden en de ziekte doormaken, zij het vaker in een mildere vorm dan de eerste keer.

Is corona nog besmettelijk na 1 week?

Bij symptomatische infecties begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de persoon 24 uur klachtenvrij is en minimaal 5 dagen na start van de symptomen.

Hoe lang blijft antistoffen in je lichaam?

Bij mensen die een milde infectie met het coronavirus hebben gehad, bevinden zich daarna antistoffen in het neusvocht. Deze antistoffen zijn tot wel negen maanden na de infectie aanwezig in de slijmvliezen van de neus. Dit tonen onderzoekers van het Radboudumc aan in een publicatie in Nature Communications.

Heeft zelftest zin na corona?

Een corona zelftest doen is niet meer nodig Nu gelden alleen de basisadviezen bij alle luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid Denk aan bijvoorbeeld thuis werken als u deze klachten heeft.

Kun je met een zelftest zien of je nog besmettelijk bent?

Ja, als de test positief is, kun je ervan uitgaan dat de geteste persoon besmettelijk is. Dit komt omdat de test over het algemeen alleen positief wordt als er veel virus in de neus zit. Dit betekent ook dat een negatieve test niet per se betekent dat iemand niet besmettelijk is.

Hoe snel positief na contact?

Dit onderzoek toont aan dat men bij nauwe contacten (mensen die 15 minuten binnen 1,5m in de buurt zijn geweest bij een besmet persoon) in veel gevallen na vijf dagen na het contact een SARS-CoV-2 infectie kan detecteren met een antigeen sneltest ook al ze dan (nog) geen klachten hebben.

Hoe kom ik zo snel mogelijk van corona af?

Goede voeding en beweging zijn belangrijk bij het herstel van COVID-19. Als u ziek bent heeft uw lichaam extra eiwit en voldoende energie nodig om in een goede conditie te blijven en verlies van spieren te voorkomen. Onze diëtisten geven u hiervoor een aantal tips en adviezen.

Hoe lang kan je iemand besmetten met griep?

Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Mensen kunnen ook via de handen en voorwerpen het virus binnen krijgen. Griep is besmettelijk vanaf 1 dag vóór het begin van de klachten tot 5-7 dagen ná het begin van de klachten.

Hoe lang is de incubatietijd van buikgriep?

Incubatietijd: 8 tot 60 uur (gem 30 uur). Besmettelijke periode: Tijdens acute fase via feces en braaksel.

Welke medicijnen kan je nemen bij corona?

Remdesivir. Veklury (remdesivir) is een antiviraal middel en is op basis van een positieve balans tussen werkzaamheid en risico's door de Europese medicijnautoriteiten in 2020 goedgekeurd als eerste medicijn tegen COVID-19.

Kun je corona bij je dragen als je het al hebt gehad?

Mensen die het virus oplopen, kunnen al één of twee dagen voordat ze klachten krijgen besmettelijk zijn. In de eerste 8 dagen van de klachten lijken mensen het meest besmettelijk. Als je weer beter bent en als je 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, dan kun je anderen niet meer besmetten.

Kun je antistoffen hebben zonder corona te hebben gehad?

De aanwezigheid van antistoffen is nu redelijk uniform over heel Nederland. De paar procent donors zonder corona-antistoffen betreft mensen die zich niet hebben laten vaccineren, en ook geen infectie hebben gehad. Bij een heel klein deel kunnen de antistoffen zijn weggezakt.

Hoe lang is bloed besmettelijk?

Afhankelijk van de transmissieroute en de viral load kan dit 2 weken na infectie zijn (bijvoorbeeld na bloedtransfusie) tot in zeer zeldzame gevallen pas meer dan 6 maanden na infectie.

Hoe lang kun je iemand besmetten als je corona hebt?

Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Mocht je iemand besmet hebben dan duurt het 1 tot 14 dagen voordat diegene mogelijk klachten krijgt. Dit noemen we de incubatietijd.

Hoe lang is de incubatietijd van een verkoudheid?

Iemand met een verkoudheid is besmettelijk vanaf het moment dat de eerste klachten ontstaan. De incubatietijd (periode tussen de infectie en dat iemand ziek wordt) is 2-3 dagen.

Hoe weet je of je long Covid hebt?

Een deel van de mensen houdt na besmetting met het coronavirus nog langdurige klachten. En gaat vaak, maar niet altijd over extreme vermoeidheid en benauwdheid, verwardheid en bijvoorbeeld verlies van concentratie. Gezamenlijk noemen we die klachten 'Long COVID'.

Kan ik klachten houden nadat ik ben hersteld van COVID-19?

Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Houden de klachten minimaal 3 maanden aan, dan is er sprake van post-COVID. Er is nog veel onbekend over post-COVID.

Hoe lang in quarantaine na positieve PCR test?

Hoe lang moet ik in isolatie? U blijft minstens 7 dagen in thuisisolatie.

Hoe ziet een positieve zelftest eruit?

Hoe de resultaten lezen? Positief resultaat: je ziet een lijntje langs de letter 'C' en je ziet een lijntje langs de letter 'T'. Negatief resultaat: Je ziet een lijntje langs de letter 'C' en niets langs de letter 'T'. In alle andere gevallen is de test ongeldig.