DE 13 WEKEN ECHO | Voor en nadelen | Hoe werkt het | Afwijkende uitslag | Vervolgonderzoek

Wie voert 13 weken echo uit?

Gevraagd door: Lieve van Geffen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (23 stemmen)

Speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten voeren deze echo uit. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden.

Is 13 weken echo gratis?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunt u kosteloos deelnemen aan de 13-wekenecho; 20-wekenecho. Dit is een onderzoek naar de aanwezigheid van lichamelijke afwijkingen. De 20-wekenecho wordt meestal vergoed door de zorgverzekering.

Hoeveel kost een 13 weken echo?

Kosten van de 13 wekenecho

Als u gebruik maakt van de zorg in Nederland betaalt u niets voor de 13 wekenecho. De 13 wekenecho wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting.

Is de 13 weken echo inwendig?

Je bepaalt zelf of je de 13 wekenecho wilt laten uitvoeren. In principe wordt gestart met een uitwendige echo. Houdt echter altijd rekening met de mogelijkheid dat je toestemming wordt gevraagd om over te gaan tot een inwendige echo om betere beeldvorming te bereiken.

Waarom geen 13 weken echo?

NPV: wees terughoudend met aanbieden

De 13 wekenecho vervangt de 20 wekenecho niet, omdat niet alle aandoeningen bij 13 weken opgespoord kunnen worden. Dit betekent extra onderzoek voor vrouwen en extra maatschappelijke kosten.

33 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kans op slechte 13 weken echo?

Van de 100 vrouwen die een 13 wekenecho of 20 wekenecho krijgen, wordt er meestal bij 5 vrouwen een afwijking of mogelijke afwijking gevonden. Bij de 95 andere vrouwen wordt er niets gevonden.

Waarom geslacht niet vertellen 13 weken?

Het doel van de 13 wekenecho is onderzoeken of uw kind misschien een (ernstige) lichamelijke afwijking heeft. Het is belangrijk dat u om die reden kiest voor het deelnemen aan de 13 wekenecho. Niet omdat u al vroeg het geslacht van uw kind wilt weten.

Wat zegt een goede 13 weken echo?

De 13 wekenecho

Met de echo kunnen meerdere ernstige afwijkingen vroegtijdig worden opgespoord. Deze echo is vrijwillig. Er wordt onder meer gekeken naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen, de wervels en de nekplooi van de baby. Ook worden de placenta en het vruchtwater gecheckt.

Hoe ziet een embryo van 13 weken eruit?

Je kindje weegt nu ongeveer 28 gram en is gemiddeld 7,5 centimeter. Je kunt het vergelijken met de grootte van een citroen. Het gezichtje van je kindje heeft vorm gekregen: de neus, mond en oren zitten er al op en aan en de benen beginnen te groeien. Kortom: je kindje is nu helemaal gevormd.

Waarom moet je een volle blaas hebben voor een echo?

Voor een echo via de buik is het handig als je blaas iets gevuld is. De volle blaas tilt de baarmoeder wat omhoog, waardoor het kindje beter te zien is. Bij de vaginale echo zit een volle blaas in de weg.

Hoeveel kost een echo bij de gynaecoloog?

De gynaecologische echo kost 70,00€ en dient voorafgaand aan het onderzoek te worden betaald. Gynaecologische echo's dienen afgerekend te worden d.m.v. een contante of pinbetaling. Binnen de eerstelijns gezondheidszorg, waar EchoXpert onder valt worden deze echo's niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Welke echo's krijg je vergoed?

De kosten voor de 13 weken echo, 20 weken echo, de termijnecho en de echo's op medische indicatie worden vanuit het basispakket vergoed. Het kan zijn dat je verloskundige je al vroeg in de zwangerschap heeft verwezen om een vroege echo te laten maken.

Wat meenemen naar 13 weken echo?

Je hoeft voor deze echo zelf niets te betalen. De 13 wekenecho maakt onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek en wordt door de overheid vergoed. Wat moet je meenemen voor de echo? Graag je legitimatiebewijs.

Wat is de kans op een gezonde baby?

In de meeste gevallen komen kinderen gezond ter wereld. De kans op een aangeboren afwijking is 4%.

Kun je met 13 weken het geslacht zien?

Bij de 13 wekenecho krijg je niet te horen of je kind en jongetje of een meisje is. Ook als dit al wel zichtbaar zou zijn, is het landelijk afgesproken dat de echoscopiste hier nog geen uitspraken over mag doen.

Hoe groot kans op miskraam 13 weken?

De meeste miskramen vinden plaats tussen 8 en 13 weken zwangerschap. Een miskraam komt best vaak voor. Gemiddeld één op de vijf vrouwen maakt dit wel mee.

Hoe voelt je buik 13 weken zwanger?

Jouw lichaam

Inmiddels is na 13 weken zwangerschap ook je buik groter geworden. Een paar centimeter onder je navel kun je zelfs de bovenkant van de baarmoeder voelen als je op je rug gaat liggen. Deze voelt als een harde rand.

Hoeveel kans op slechte uitslag NIPT?

0,5% van de zwangeren krijgt een afwijkende uitslag van de NIPT.

Kan je trisomie zien op echo?

Door middel van een echografisch onderzoek kan in zwangerschapsweek 10 tot 13 de dikte van de nekplooi van de foetus gemeten worden. Wanneer deze dikker is dan normaal, is er een verhoogde kans dat het kindje een afwijking heeft in de chromosomen.

Hoeveel weken geslacht baby zien?

Vanaf ongeveer 16 weken is het geslacht van de baby met zekerheid te bepalen. Niet bij iedere zwangerschap is het geslacht direct zichtbaar. De baby kan met de benen voor het geslachtdeel liggen. Hier wordt dan geen verder onderzoek naar gedaan.

Welk geslacht is eerder te zien op echo?

Tegenwoordig kun je er ook voor kiezen om al eerder dan de 20-weken echo het geslacht te ontdekken. Dit worden pretecho's genoemd. Hiermee kun je soms al met 14/15 weken het geslacht zien!

Kan je een hazenlip zien op een echo?

Een schisis wordt vaak ontdekt tijdens de 13-weken of 20-weken echo, of pas na de geboorte.

Kan je het geslacht met 14 weken zien?

Vanaf de 11 weken zwangerschap zullen de uitwendige geslachtsorganen zich gaan ontwikkelen. En bij 14 weken zwangerschap is deze ontwikkeling helemaal af. Vanaf 14 weken is het geslacht daarom zeker goed te beoordelen via de echo. Je kunt dan duidelijk met de echo het schaambot of penis waarnemen.

Hoe groot is een baby van 13 weken?

Je baby is nu 7 cm groot, weegt 25 gram en is ongeveer net zo groot als een citroen. Nu je in de 13e week van je zwangerschap zit, zijn de eerste drie spannende maanden voorbij.

Hoelang duurt een afspraak voor een echo?

De duur van de echografie varieert van 10 minuten (o.a. lever, nieren, alvleesklier, baarmoeder, testis, schildklier) tot een uur (bloedvaten in de benen).

Volgende artikel
Waarom snuift een baby?