Veel verschil tussen hoeveel zakgeld kinderen krijgen

Wie krijgt het kindergeld?

Gevraagd door: Vincent van Wijk  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (6 stemmen)

Wie krijgt kinderbijslag? U krijgt kinderbijslag voor het opvoeden en verzorgen van uw biologische kinderen en voor bijvoorbeeld geadopteerde kinderen of pleegkinderen. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nalezen of u kinderbijslag kunt krijgen.

Wie ontvangt kinderbijslag moeder of vader?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Wie heeft recht op de kinderbijslag?

Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar.

Wie regelt de kinderbijslag?

De instantie die bepaalt of u in aanmerking komt voor kinderbijslag en de instantie die deze kinderbijslag uitbetaald is de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Welke instantie geeft kinderbijslag?

Kinderbijslag | Kinderbijslag | SVB.

23 gerelateerde vragen gevonden

Waarom kinderbijslag terugbetalen?

Als u te veel geld van ons ontvangt. Ontvangt u te veel uitkering of pensioen, dan moet u dit terugbetalen. Heeft u te veel ontvangen omdat u iets niet of onjuist heeft doorgegeven? Dan krijgt u ook een boete.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Heb je recht op kinderbijslag voor een pleegkind?

U heeft een pleegkind

Dan kunt u kinderbijslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: er niemand anders kinderbijslag krijgt voor het kind. u de kosten voor het kind betaalt. u geen pleegvergoeding krijgt.

Heeft iedereen recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt uitgekeerd door de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Iedereen die in Nederland woont of werkt en kinderen tot 18 jaar heeft, krijgt kinderbijslag. Je krijgt de bijslag elke drie maanden op je rekening gestort.

Is er een maximum aan kinderbijslag?

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Waar moet het kind ingeschreven staan?

Kinderen kunnen op slechts één adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP): de hoofdverblijfplaats. Wanneer kinderen in een co-ouderschap bij beide ouders wonen, moet er een keuze gemaakt worden op welk van beide adressen ze staan ingeschreven.

Kan een kind bij beide ouders ingeschreven staan?

Vroeger kon een kind waarvan de ouders gescheiden zijn op het adres van één ouder een “hoofdverblijf” hebben. Nu kan je een kind ook inschrijven op het adres van de andere ouder, waar het kind zijn hoofdverblijf dus niet heeft. Hierdoor is het kind op het adres van beide ouders ingeschreven.

Heeft salaris invloed op kinderbijslag?

Een kind mag voor de kinderbijslag onbeperkt bijverdienen. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is. U hoeft niet aan ons door te geven als uw kind inkomen heeft of als het inkomen verandert.

Waarom krijg ik geen kinderbijslag?

Hoe laat het geld op uw rekening staat weten wij helaas niet. Dit is namelijk afhankelijk van uw bank. Het kan dus zijn dat iemand anders de kinderbijslag al heeft gehad maar u nog niet. Wacht dan even rustig af en check later op de dag uw bankrekening.

Welke vergoeding krijg je als pleegouder?

In 2020 was de pleegvergoeding voor een kind tot en met acht jaar €18,89 per dag, vanaf januari 2021 wordt dat €19,23 per dag. Bekijk hier de nieuwe bedragen. Meer informatie over de pleegvergoeding en toeslagen vind je in ons dossier kosten en vergoedingen.

Hoe kom ik in aanmerking voor een pleegkind?

De pleegzorgorganisatie beoordeelt uw aanmelding. En begeleidt de plaatsing van een pleegkind.
...
En u moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  1. U bent minimaal 21 jaar;
  2. U heeft een stabiele leefsituatie;
  3. U krijgt een Verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming.

Welke leeftijd stopt kinderbijslag?

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Waarom kinderopvangtoeslag terugbetalen?

Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen.

Wat doen jullie met de kinderbijslag?

Met de kinderbijslag betaald de overheid mee aan de kosten van de opvoeding. Iedereen mag dus zelf weten wat ze met het geld doen. Veel gezinnen zetten de kinderbijslag op hun eigen spaarrekening. Sommige geven alles uit aan kinderkleding nog voordat de kinderbijslag gestort is #langleveafterpay.

Waarom dubbele kinderbijslag?

Soms kunt u een extra bedrag aan kinderbijslag krijgen als uw kind intensieve zorg nodig heeft en thuis woont. U kunt dit bedrag krijgen als er een heel jaar (van 1 januari tot en met 31 december) dubbele kinderbijslag is betaald omdat uw kind intensieve zorg nodig heeft. Het extra bedrag wordt 1 keer per jaar betaald.

Hoeveel mag je kind bijverdienen zonder belasting te betalen?

Vanaf 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen. Er zijn geen extra regels meer voor kinderen van 16 of 17 jaar. De inkomsten van je kind hebben dus geen invloed op de hoeveelheid kinderbijslag die je krijgt.

Volgende artikel
Waarom een zwangerschapscursus?