Zwartwerkers bij NOS op 3

Wie is strafbaar bij zwart werken?

Gevraagd door: ds. Amir Boogaerts  |  Laatste update: 10 mei 2023
Score: 4.6/5 (64 stemmen)

Als zwartwerk wordt ontdekt, is de werkgever strafbaar. Niet alleen de direkte werkgever is strafbaar, maar als er sprake is van onderaanneming is ook de hoofdwerkgever strafbaar.

Wie is verantwoordelijk bij zwart werken?

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van alle werknemers in het bedrijf. Daar vallen ook de werknemers onder die zwart werken. Ondanks dat u op papier niet in dienst bent, stuurt uw werkgever u wel aan en betaalt u voor uw werkzaamheden. U valt daardoor wel onder de definitie van werknemer.

Wat gebeurt er als je betrapt wordt op zwart werken?

Risico's voor de werkgever? Een werkgever die zwartwerkers in dienst neemt, riskeert strafrechtelijke boetes tussen 4.800 en 48.000 € vermenigvuldigd met het aantal werknemers, inbeslagnames en zelfs gevangenisstraffen van 6 maand tot 3 jaar.

Kan je een boete krijgen voor zwart werken?

Risico op boete voor illegaal- en zwartwerk

De opdrachtgever die werknemers illegaal werk laat verrichten, loopt namelijk risico op een boete van € 4.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer. Voor een werkgever die een illegale- of zwartwerker arbeid laat verrichten, bedraagt de boete zelfs € 8.000.

Kan je iemand anoniem aangeven voor zwartwerk?

Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniemtabblad of stuur een anonieme brief. Als u onderstaand formulier gebruikt en hierin aangeeft anoniem te willen blijven, kunnen wij deze melding niet in behandeling nemen.

30 gerelateerde vragen gevonden

Waar kan ik anoniem iemand aangeven die zwart bijklust?

U vermoedt bijvoorbeeld dat iemand zwart bijklust, vermogen verzwijgt, samenwoont of ingeschreven staat op een adres maar daar niet woont. Dan kunt u dat melden bij de gemeente. Als u dat wilt, kan dat anoniem.

Wat valt er onder uitkeringsfraude?

Bij uitkeringsfraude verstrekt u onvolledige of onjuiste gegevens aan een uitkeringsinstantie, maar het verzwijgen of niet tijdig verstrekken van gegevens valt ook onder uitkeringsfraude. Wanneer u zich schuldig maakt aan uitkeringsfraude dan ontvangt u een uitkering geheel of ten dele onterecht.

Hoeveel zwart geld mag je hebben?

Belastingvrij bijverdienen

Voor 2022 is dit bedrag €8700. Is je inkomen lager dan €8700? Dan mag je dus 'zwart geld verdienen' en betaal je geen belasting. Ook je belastingvrije inkomsten geef je op bij de Belastingdienst.

Wat valt onder zwart werk?

Je werkt 'in het zwart' als je geen arbeidscontract hebt afgesloten met je werkgever. Dan ben je niet officieel aan het werk. Meestal wordt je dan ook cash betaald in de plaats van een vast loon dat op je rekening gestort wordt.

Hoe meld je iemand die zwart werkt?

Op Ik wil Fraude melden vindt u een online formulier, waarmee u de fraude kunt melden. U kunt hier ook meer informatie vinden over de FIOD. Grootschalige belastingfraude of financiële fraude door de georganiseerde criminaliteit? Neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen.

Hoeveel uur mag je zwartwerken?

Het is een misverstand dat een ondernemer, werknemer of uitkeringsgerechtigde tot een bepaald bedrag zwart mag bijverdienen. Je mag zoveel bijklussen als je wilt, als je dat vervolgens maar opgeeft bij de inkomstenbelasting. Extra inkomsten kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van je eventuele uitkering.

Waar heb je geen recht op als je zwart werkt?

Geen geld naar verzekering of pensioen

Normaal gesproken lever jij (of je werkgever) een deel van je loon in om je verzekeringen en/of pensioen te betalen. Bij zwart werken hoef je geen geld in te leveren. Je krijgt je hele loon uitbetaald.

Wat als je iemand zwart betaald?

Als de belastingdienst erachter komt dat iemand zwart werkt, dan mogen ze een naheffing vorderen. Dat betekent dat je met terugwerkende kracht belasting betaalt over alles wat je hebt verdiend. Daarbovenop krijg je een boete die kan oplopen tot enkele duizenden euro's.

Wat betaal je niet als je zwart werkt?

Bij zwart werken worden er geen belastingen en sociale premies betaald. Als je zwart werkt, dan ben je niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Ziekteverzuim met alle daaraan verbonden wetten en regels wordt niet verzorgd en is niet verzekerd.

Hoe betaal je iemand zwart?

Zwartwerkers worden meestal contant uitbetaald, zodat het moeilijker te achterhalen is dat iemand is betaald of niet. Het voordeel van zwartwerken is dat je geen belasting over je verdiende geld hoeft te betalen, waardoor je meer geld over zult houden. Wanneer je wit betaald krijgt betaal je belasting over je loon.

Hoeveel verdien je zwart per uur?

Zwart inkomen: 10-18,- euro per uur

Werk dat onder jongeren en studenten erg gewild is en contant vaak net wat lekkerder verdient. Werknemers in de horeca, krijgen vaak geen vetpot, of überhaupt vakantiegeld, blaat staan betaalde zieke dagen en/of pensioengeld.

Kun je zwart werk op je CV zetten?

Kun je zwart werk op je cv zetten? Beter van niet. Hoe gewoon zwart werken in bepaalde sectoren, zoals bij huisschilders, klussers en schoonmakers ook is, zwart werken blijft illegaal. Als de belastingdienst erachter komt hangt je een grote boete boven het hoofd.

Kan de belastingdienst op je bankrekening kijken?

Banken zijn wettelijk verplicht om rekeninginformatie van klanten te delen met binnen- en buitenlandse belastingdiensten. Voor u als consument betekent het dat u makkelijker aangifte kunt doen, vanwege de vooraf ingevulde aangifte (VIA).

Wat valt onder zwart geld?

Zwart geld is geld wat (meestal legaal) verdiend is, maar niet wordt aangegeven bij de belastingdienst. De belastingplichtige heeft deze geldstromen niet aangegeven als inkomsten uit arbeid, beleggingen of inkomsten uit verhuur van bijvoorbeeld onroerend goed, waardoor hier geen belasting over betaald is.

Hoeveel zwart geld mag je storten per jaar?

Per jaar mag je maximaal €10.000 aan contant geld storten. Muntgeld storten is niet mogelijk.

Hoe controleert de bijstand?

Volgens de wet mogen gemeenten 'spontaan' en op elk moment controleren of iemand wel recht heeft op bijstand. Daarvoor mogen ze naar eigen opsporingsmethoden toepassen. Handhavers mogen water- en elektriciteitsverbruik opvragen, onaangekondigd op de stoep staan, en een kijkje nemen in de wasmand en de koelkast.

Kan de gemeente zien hoeveel bankrekeningen Ik heb?

De gemeente mag echter niet zomaar over een langere periode bankafschriften opvragen. Daarvoor moeten ze een goede reden hebben, anders wordt het een 'fishing expedition' en wordt het recht op privéleven geschonden.

Wat mag de sociale recherche wel en niet?

De sociale recherche van de gemeente heeft nagenoeg onbeperkte bevoegdheden om een fraudeonderzoek naar u in te stellen. Anders dan bijvoorbeeld de politie, die in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bijstandsfraude, aan strenge regels is gebonden.

Wat gebeurt er met anonieme melding?

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel.