Wat is betaald ouderschapsverlof?

Wie betaalt ouderschapsverlof werkgever of UWV?

Gevraagd door: Maria Özkan  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 4.6/5 (7 stemmen)

Wij betalen de uitkering betaald ouderschapsverlof standaard aan uw werkgever, nadat u (een deel van) uw verlof heeft opgenomen. We kunnen de uitkering ook rechtstreeks aan u betalen. Ook dan is de betaling altijd achteraf.

Wie betaald UWV ouderschapsverlof?

Wij betalen de uitkering aan uw werkgever. Die is niet verplicht om deze uitkering aan u voor te schieten. Hij hoeft uw loon tijdens uw verlof dus niet door te betalen. Hierdoor kunt u tijdelijk geen of minder inkomen hebben.

Wat kost ouderschapsverlof aan een werkgever?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Wie ontvangt betaald ouderschapsverlof?

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt u extra tijd om te wennen aan uw nieuwe gezinssituatie.

Hoeveel procent van je loon betaalt het UWV door tijdens ouderschapsverlof?

Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld.

15 gerelateerde vragen gevonden

Hoe werkt ouderschapsverlof UWV?

Betaald ouderschapsverlof

Uw werknemer kan van de 26 werkweken ouderschapsverlof maximaal 9 werkweken betaald verlof opnemen. Neemt uw werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op, dan kan die de niet opgenomen weken nog wel als onbetaald ouderschapsverlof opnemen.

Hoeveel verlies je met ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 828,45 euro netto per maand (sinds 1 mei 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 381,87 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 129,55 euro netto per maand.

Is de werkgever verplicht ouderschapsverlof te geven?

Als in uw cao andere regels staan over wanneer u ouderschapsverlof moet aanvragen, dan gelden de regels in uw cao. U bepaalt samen met uw werkgever wanneer u het verlof opneemt. U spreekt bijvoorbeeld af dat u 2 jaar lang 1 dag per week minder werkt. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren.

Wie betaald ouderschapsverlof 2023?

Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof.

Hoeveel ouderschapsverlof moeder betaald?

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Hoeveel ga ik minder verdienen met ouderschapsverlof?

De vergoeding is bruto 70% van uw inkomen (tot het maximum dagloon, WML voor zelfstandigen). U levert dus geld in, maar netto scheelt het vaak (veel) minder dan 30%.

Wat zijn de voordelen van ouderschapsverlof opnemen?

Ouders kunnen maximaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen om voor hun kind te zorgen. Ouderschapsverlof biedt ouders de flexibiliteit om het in stukken op te nemen, zodat het beter aansluit bij hun persoonlijke behoeften en omstandigheden.

Hoe bereken je 9 weken betaald ouderschapsverlof?

Stel dat je 32 uur werkt, dan heb je recht op 9 x 32 uur = 288 uur betaald ouderschapsverlof. Je kunt al deze uren in één keer opnemen, bijvoorbeeld aansluitend aan je bevallingsverlof, maar je mag bijvoorbeeld ook 1 dag in de week minder gaan werken tot je 288 uur op zijn.

Hoeveel vergoed UWV zwangerschapsverlof?

Zwangerschaps- en bevallingsverlof en uitkering

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering is 100% van uw dagloon.

Hoe werkt ouderschapsverlof 2023?

Je hebt recht op 26 weken ouderschapsverlof. De uren voor het verlof worden berekend aan de hand van het aantal uren dat in je arbeidsovereenkomst staat. Daarnaast krijgt de vader, of je partner, ook vijf dagen geboorteverlof en heeft deze nog recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Hebben beide ouders recht op betaald ouderschapsverlof?

Regels ouderschapsverlof

Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.

Hoe werkt ouderschapsverlof voor werkgever?

Sinds augustus 2022 hebben werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens die periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. De uitkering bedraagt 70 procent van het dagloon. Als werkgever hoef je dus zelf geen loon door te betalen tijdens het verlof.

Kan een werkgever betaald ouderschapsverlof weigeren?

Op grond van de Wet arbeid en zorg mag de werknemer ouderschapsverlof opnemen. Dit mag tijdens de periode en op de wijze die de werknemer zelf kiest. De werkgever kan de invulling van het verlof wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen weigeren.

Heeft ouderschapsverlof invloed op je vakantiedagen?

Bij onbetaald ouderschapsverlof hebben jouw vrije dagen geen invloed op je aantal vakantiedagen. Voor het betaald ouderschapsverlof worden de vakantiedagen in mindering gebracht volgens het regime dat je werkt.

Kan werkgever ouderschapsverlof stopzetten?

Wil de werknemer het ouderschapsverlof onderbreken of stopzetten door een onvoorziene situatie, dan mag werkgever het verzoek alleen weigeren als dit het bedrijf ernstig in problemen brengt. Als de werknemer nog ouderschapsverlof overhoudt, kan dit verlof (of een deel daarvan) vervallen.

Hoe kun je het beste ouderschapsverlof opnemen?

Verlof opnemen
  1. een halfjaar lang de helft van je normale aantal uren werken. ...
  2. het verlof uitsmeren over een periode die langer is dan zes maanden.
  3. per week meer verlofuren opnemen, zodat over een kortere periode voltijds verlof ontstaat.
  4. het verlof opsplitsen in delen; elke periode moet dan wel minimaal een maand duren.

Hoe vraag ik als werkgever ouderschapsverlof aan?

Zo vraagt u ouderschapsverlof aan
  • Controleer of u recht heeft op ouderschapsverlof.
  • Stuur onze voorbeeldbrief naar uw werkgever. Doe dit minimaal 2 maanden voordat u het verlof wil laten ingaan.
  • Krijgt u geen reactie van uw werkgever? ...
  • Komt u er met de mediator niet uit, dan kunt u naar de rechter.

Hoe vaak mag je betaald ouderschapsverlof aanvragen?

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij: Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken. Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen.

Is ouderschapsverlof bruto of netto?

Bij betaald ouderschapsverlof komt het geregeld voor dat de werkgever 70% van het brutosalaris doorbetaalt en geen rekening houdt met het (maximum) dagloon. Sinds augustus 2022 is het voor ouders mogelijk om betaald ouderschapsverlof op te nemen.

Hoeveel maanden heb je recht op ouderschapsverlof?

Voor ieder kind heeft elke ouder recht op maximum 4 maanden ouderschapsverlof. Dit kan opgenomen worden in 4 maanden voltijds, 8 maanden halftijds, 20 maanden 4/5de of tot slot 40 maanden 1/10de. Het recht op ouderschapsverlof in de privésector wordt geregeld door het koninklijk besluit van 29 oktober 1997.

Volgende artikel
Wat wordt mijn AOW in 2023?