AOW: alle informatie in 1 minuut

Wat wordt mijn AOW in 2023?

Gevraagd door: Luna Sanders  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 5/5 (24 stemmen)

De netto AOW-uitkering voor mensen met een partner bedraagt per maand € 939,24. Zonder heffingskorting is dat € 750,91 netto per maand. De bruto AOW-uitkering voor een alleenstaande bedraagt € 1.458,15 per maand. Het vakantiegeld bedraagt € 76,08.

Hoeveel AOW krijg ik in 2023 bruto per jaar?

Hoeveel AOW krijg je? De AOW-hoogte wordt elk half jaar aangepast aan de ontwikkeling van het minimumloon. Per 1 juli 2023 ontvangt een alleenstaande AOW-gerechtigde € 1458,15 bruto per maand (netto € 1378,98). Voor samenwonenden geldt dat ieder een bedrag van € 993,16 bruto per maand ontvangt (netto € 939,24).

Hoeveel gaat AOW omhoog per 1 juli 2023?

Per 1 juli 2023: AOW-bedragen stijgen met 3,13 procent.

Hoeveel AOW krijg je in januari 2023?

De bruto AOW-bedragen worden verhoogd per 1.1.2023 naar 968,86 per maand voor gehuwdenpensioen(excl. Vakantietoeslag en tegemoetkoming AOW-gerechtigden; de laatste staat op het punt afgeschaft te worden. Voor ongehuwden pensioen: 1425,80 Euro per maand.

Hoeveel wordt AOW netto in 2023?

De bruto AOW-uitkering voor een alleenstaande bedraagt € 1.458,15 per maand. Het vakantiegeld bedraagt € 76,08. De netto AOW-uitkering voor alleenstaanden bedraagt per maand € 1.378,58. Zonder heffingskorting is dat € 1.101,56 netto per maand.

44 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel netto meer AOW in 2023?

Verhoging AOW in juli 2023: netto 9% erbij in 12 maanden – is dat genoeg om inflatie te verslaan? De bedragen voor de AOW-uitkering zijn per 1 juli op jaarbasis fors gestegen. Vergeleken met juli 2022 is netto sprake van een stijging van ongeveer 9 procent.

Hoeveel gaat de AOW per 1 januari 2024 omhoog?

Op dit moment is bekend dat het minimumloon per 1 januari 2024 met 3,75% stijgt. Dat betekent ook een stijging van de AOW-uitkering omdat minimumloon en AOW-uitkeringen gekoppeld zijn. Het is een bijzondere koppeling: het brúto minimumloon stijgt met 3,75%, de nétto AOW-uitkering stijgt met 3,75%.

Welke uitkeringen gaan omhoog per 1 januari 2023?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Welke uitkeringen gaan omhoog per 1 juli 2023?

WW, WIA, WAO en ZW, en maximumdagloon

Per 1 juli 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 3,13%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 juli 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 256,54 naar bruto € 264,57.

Hoeveel gaat de uitkering omhoog in 2023?

Het bruto minimumloon gaat omhoog. De uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de bijstand, de Wajong en de AOW, stijgen daardoor ook. Voor de netto bijstandsuitkering betekent dat een stijging van € 130 per maand voor gehuwden/samenwonenden en € 90 per maand voor alleenstaanden.

Wat verandert er per 1 juli 2023?

Per 1 juli moeten meer bedrijven en instellingen maatregelen nemen om energie te besparen. Bijvoorbeeld isolatie, overstappen op hernieuwbare energie of zelf hernieuwbare energie produceren. Dit geldt nu ook onder andere voor de glastuinbouw en voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Hoe veel AOW krijgt een echtpaar?

Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon. Alleenstaanden krijgen meer AOW omdat zij hun kosten van levensonderhoud niet kunnen delen met een huisgenoot.

Hoeveel wordt AOW volgend jaar?

Naar schatting krijg je volgend jaar per maand € 975 als je een partner hebt en € 1.420 als je alleenstaand bent. Deze bedragen zijn inclusief vakantiegeld. Als je dat vergelijkt met 2022, gaan AOW'ers er volgend jaar tussen de € 850 tot € 1.245 op vooruit.

Hoeveel vakantiegeld AOW 2024?

Het vakantiegeld is € 103,25 bruto per maand. Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op.

Hoeveel AOW krijg ik als mijn partner nog geen 65 is?

Partners hebben samen recht op 100 procent van het minimumloon aan AOW. Zodra de eerste partner de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, bedraagt de uitkering gelijk al 50 procent van het minimumloon. Zodra de jongste partner ook pensioengerechtigd is, bedraagt de gezamenlijke uitkering 100 procent van het minimumloon.

Hoe hoog is minimumloon 2023 netto per maand?

Daarnaast krijgen werkenden die meer dan 36 uur werken per 1 januari 2024 meer bruto-inkomen door de komst van het bruto minimumuurloon. Het netto minimumloon werd in januari 2023 vastgesteld op €1.857,73. In juli komt daar dus maandelijks €36,27 bij. Dit is 1,95 procent meer dan het halfjaar hiervoor.

Wat verandert er per 1 januari 2024?

Eén wettelijk minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe wet voor het minimumuurloon van kracht. Dankzij de nieuwe wet hebben alle werknemers in Nederland straks recht op hetzelfde minimumuurloon. Het minimumuurloon wordt voortaan vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek.

Wat wordt het nieuwe minimumloon 2024?

Nederland gaat van een minimummaandloon naar een minimumuurloon in 2024. Het minimumloon per uur is €13,27 voor 21 jaar of ouder in 2024.

Hoe hoog is de AOW verhoging?

Als je alleen woont en een volledige AOW ontvangt, dan krijg je 1.353 euro netto per maand. LET OP: Dit ontvang je wanneer je de loonheffingskorting* toepast. Pas je deze korting niet toe, dan ontvang je 1.081 euro netto per maand. De AOW-uitkering van 1.081 euro is 7,5 procent hoger dan de uitkering van juli 2022.

Wat is loonheffingskorting 2023?

Heffingskortingen voor werkenden

De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten. In 2023 is de maximale arbeidskorting € 5.052 (was € 4.260 in 2022). Vanaf een inkomen van € 37.697 (was € 36.650 in 2022) wordt de arbeidskorting steeds lager.

Volgende artikel
Waarom flessenwater baby?