10 dingen die jij moet regelen als je 18 jaar wordt!

Welke toeslagen vervallen als je kind 18 wordt?

Gevraagd door: Femke van Daal Bsc  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.4/5 (42 stemmen)

Ook het kindgebonden budget stopt zodra je kind 18 jaar wordt. Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor je kind. Zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget stoppen automatisch. Kinderbijslag stopt van af de eerste dag van het kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt.

Welke toeslagen krijg je als je 18 word?

Word je dit jaar 18? Omdat je dan je eigen zorgverzekering moet afsluiten, kun je waarschijnlijk zorgtoeslag krijgen. Zorgtoeslag krijg je vanaf de maand nadat je 18 bent geworden. Dat is dezelfde maand waarin je voor het eerst de premie voor je zorgverzekering moet gaan betalen.

Wat moet je doen als je kind 18 wordt?

Als meerderjarige heb je allerlei nieuwe rechten. Je hebt bijvoorbeeld stemrecht en mag dus stemmen bij de verkiezingen. Je mag zelfstandig een woning huren of kopen. En met een rijbewijs mag je zelfstandig (dus zonder begeleiderspas) de weg op met een auto.

Is mijn kind van 18 Mijn toeslagpartner?

Degene met wie u een kind hebt, is dus uw toeslagpartner.

Hoeveel mag een 18 jarige verdienen thuiswonend?

Dan telt de Belastingdienst een deel van het inkomen van je kind niet mee bij het berekenen van de huurtoeslag. Deze vrijstelling is € 5.432 van het bruto jaarinkomen (in 2023). Geef het totale jaarinkomen van je kind door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst houdt automatisch rekening met de vrijstelling.

28 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel zorgtoeslag 2023 18 jaar thuiswonend?

De zorgtoeslag voor het jaar 2023 bedraagt maximaal € 154 per maand als u alleenstaand bent of € 265 per maand als u een toeslagpartner (geregistreerd partnerschap) heeft. Voorwaarden om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen; U bent 18 jaar of ouder.

Hoeveel mag een kind bijverdienen zonder invloed op mijn toeslagen 2023?

In 2023 is de vrijstelling € 5.432.

Is een kind een medebewoner?

Iedereen met wie u in 1 huis woont én op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente, telt als medebewoner. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder, huisgenoot of iemand anders die bij u woont. Uw toeslagpartner is géén medebewoner.

Heeft het inkomen van mijn kind invloed op toeslagen?

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner. Het inkomen van uw kind tellen we niét mee. Het maakt niet uit hoeveel uw kind verdient.

Hoeveel mag een inwonend kind bijverdienen 2023?

Gevolgen voor huurtoeslag

Misschien gaat je kind meer geld verdienen. Let op, het inkomen van je thuiswonende kind telt mee voor de huurtoeslag. Bij kinderen jonger dan 23 jaar telt alleen het bruto jaarinkomen boven de € 5.432 mee (in 2023). Geef het totale bruto jaarinkomen van je kind door aan de Belastingdienst.

Hoeveel zorgtoeslag krijg je als je 18 jaar bent?

Zonder toeslagpartner heeft hij recht op € 154 (2023) zorgtoeslag. Heeft hij een toeslagpartner en is zijn inkomen samen met zijn toeslagpartner € 25.000 bruto, dan krijgen zij samen € 265 (2023) zorgtoeslag.

Welke maand stopt kindgebonden budget?

Mijn kind wordt 18 jaar

Dan stoppen wij het kindgebonden budget voor dit kind. Dit gebeurt vanaf de maand nádat uw kind 18 jaar is geworden. Als uw kind bijvoorbeeld op 20 september 18 jaar wordt, dan stoppen wij het kindgebonden budget per 1 oktober.

Wat bepalen je ouders als je 18 bent?

Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. In de wet staat dat u moet zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van uw kind. En dat u het moet helpen om zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen. U mag het kind niet mishandelen.

Heeft een 18 jarige recht op zorgtoeslag?

U bent 18 jaar of ouder

Vanaf 18 jaar hebt u uw eigen zorgverzekering. En kunt u zorgtoeslag aanvragen. Wordt u binnenkort 18? Sluit op tijd een eigen zorgverzekering af en vraag meteen zorgtoeslag aan.

Kan thuiswonend kind zorgtoeslag aanvragen?

Ook als je thuiswonend bent mag je zorgtoeslag aanvragen.

Heb je recht op zorgtoeslag als je bij je ouders woont?

Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit of jij zelf of je ouders de zorgverzekering betalen. Ook maakt het niet uit of je zelf een verzekering hebt afgesloten of meeverzekerd bent op de polis van je ouders.

Hoeveel mag een 18 jarige belastingvrij verdienen?

Vanaf 2020 mogen studenten onbeperkt bijverdienen. Er geldt geen bijverdiengrens.

Wat moet een inwonend kind betalen?

Helaas is er geen standaardberekening voor kostgeld. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen situatie: jullie inkomens, vaste lasten, verbruik en afspraken die je hebt gemaakt. Het gemiddelde bedrag dat Nederlandse ouders aan kostgeld aan hun kinderen vragen, ligt tussen de €200 en €500 per maand.

Wat is een inwonend kind?

Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders. Onder thuiswonende kinderen worden ook adoptie- en stiefkinderen begrepen, maar geen pleegkinderen.

Is een inwonende dochter toeslagpartner?

De persoon met wie u een kind heeft, is uw toeslagpartner. Hebt u of uw partner het kind van een ander erkend? Uw partner is uw toeslagpartner.

Kan mijn zoon mijn huurwoning overnemen?

In de meeste gevallen kunt u een huurwoning niet overdragen aan uw kind als uw kind bij u woont. Als u verhuist of overlijdt, wijst de verhuurder de woning toe aan een nieuwe huurder. Uw inwonende kind krijgt zes maanden de tijd om een andere woning te zoeken. Er is één uitzondering.

Heeft medebewoner invloed op toeslagen?

Voor de huurtoeslag werkt het anders: als de nieuwe bewoner niet uw toeslagpartner is, wordt deze uw medebewoner. Het inkomen van de medebewoner telt dan mee voor de huurtoeslag. Wordt de nieuwe bewoner geen toeslagpartner en ook geen medebewoner? Dan heeft dat géén gevolgen voor uw toeslagen.

Welke toeslagen gaan in 2023 omhoog?

In 2023 is dit verhoogd naar € 808,06. Kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag: het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. En alleenstaande ouders krijgen een extra verhoging. Ook de kinderopvangtoeslag gaat in 2023 omhoog omdat de uurtarieven van de opvang in 2023 flink stijgen.

Wat worden mijn toeslagen in 2023?

De berekening van uw toeslag in 2023 staat in Mijn toeslagen, onder 'Beschikkingen' én in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Daarnaast kunt u een proefberekening maken van de hoogte van uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget in 2023.

Hoeveel mag je per maand verdienen om je toeslagen te behouden?

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn voor zorgtoeslag? U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn.

Volgende artikel
Welke baby flesjes zijn het beste?