Tips & Tricks voor alleenstaande moeders I Lifecoach Myra de Wildt

Welke subsidies heb ik recht op als alleenstaande moeder?

Gevraagd door: drs Noortje Honing  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (66 stemmen)

Als alleenstaande moeder heb je vaak recht op verschillende toeslagen zoals: zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Net zoals bij het kindgebonden budget zijn de toeslagen inkomensafhankelijk.

Welke subsidies krijg je als alleenstaande moeder?

Als alleenstaande ontvang je 70 procent van het netto minimumloon. Als alleenstaande ouder heb je tevens recht op kindgebonden budget. Dit krijg je bovenop de 70 procent minimumloon. Dit bedrag is een extra vergoeding voor (alleenstaande) ouders met kinderen tot 18 jaar oud.

Hoe overleef ik als alleenstaande moeder?

10x tips voor alleenstaande ouders
  • Zorg goed voor jezelf. Het ligt voor de hand om je kind(eren) op de eerste plek te zetten en om jezelf weg te cijferen. ...
  • Bundel je krachten. ...
  • Schakel hulp in. ...
  • Bedenk creatieve oplossingen. ...
  • Slim besparen. ...
  • Maak herinneringen. ...
  • Creëer een routine. ...
  • Wees open en eerlijk.

Welke toeslagen krijg je als alleenstaande ouder?

Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u meer kindgebonden budget dan gezinnen met 2 ouders. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, kunt u zien door een proefberekening te maken.

Welke kindertoeslagen zijn er?

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €101,67 per maand (2022). Voor 2 kinderen is dit maximaal €193,83 en voor 3 kinderen €277,25. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €83,42 extra per kind. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht.

40 gerelateerde vragen gevonden

Kan je kindgebonden budget met terugwerkende kracht aanvragen?

Kun je het met terugwerkende kracht krijgen over 2021, 2020 of 2019? Je kunt toeslagen van de belastingdienst aanvragen tot 1 september van het jaar erna. Dus het kindgebonden budget over 2021 kun je aanvragen tot 1 september 2022.

Is kindgebonden budget afhankelijk van inkomen?

Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is voor kindgebonden budget. Daar is geen vaste inkomensgrens voor.

Hoeveel is alleenstaande Oudertoeslag?

De alleenstaande ouderenkorting, niet te verwarren met de alleenstaande ouderkorting, is een heffingskorting voor personen die recht hebben op AOW. In 2020 gaat het om een bedrag van € 433. Dit belastingvoordeel (is een heffingskorting) is een vast bedrag en onafhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Waar heb je recht op als alleenstaande moeder 2022?

Per 1 januari 2022 krijg je als alleenstaande moeder (of vader) 1.037,12 euro per maand. Dit is een netto maandbedrag. Hier komt nog 54,59 per maand aan vakantie-uitkering bij. In totaal heb je als alleenstaande moeder in 2022 dus recht op 1,091,71 euro per maand baan bijstandsuitkering.

Waar heb ik recht op als alleenstaande vader?

De kinderbijslag (AKW)

Als (alleenstaande) ouder kun je kinderbijslag aanvragen voor je eigen kinderen, maar ook voor adoptie-, stief-, en pleegkinderen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en niet van jouw inkomen. Heb je meerdere kinderen? Dan worden de bedragen bij elkaar opgeteld.

Waar heb ik recht op als alleenstaande mama?

Groeipakket/ kinderbijslag. maaltijd- en ecocheques. tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering. onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin.

Hoeveel is de alleenstaande ouderkorting?

Ouderenkorting en alleenstaandeouderenkorting

Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting bedraagt in 2022 maximaal € 1.726. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2022 € 449.

Hoeveel uur moet je werken als alleenstaande moeder?

De meeste moeders werken 32 uur. Dit kunnen ze verdelen over meerdere dagen. Vaak kiezen moeders er voor om vier dagen te werken.

Hoe lang krijg je alleenstaande ouderkorting?

Wanneer heb je recht op ouderenkorting? Je hebt dit jaar recht op de ouderenkorting als je uiterlijk op 31 december 2022 de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast is ouderenkorting inkomensafhankelijk. Je hebt hierdoor geen recht op de ouderenkorting als je verzamelinkomen in 2022 boven de € 50.000 uitkomt.

Hoe wordt de hoogte van kindgebondenbudget bepaald?

Kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderen. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen en uw inkomen. Bij meer en/of oudere kinderen of een lager inkomen krijgt u meestal meer kindgebonden budget.

Kan je toeslagen met terugwerkende kracht krijgen?

Je kunt met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen. Tot 1 september van ieder jaar kun je nog zorgtoeslag aanvragen voor het jaar daarvoor. Maar, vraag je eerder aan dan ontvang je je zorgtoeslag ook eerder.

Kan ik nog kindgebonden budget aanvragen?

Uw kindgebonden budget kunt u aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Waarom krijg ik kindgebonden budget 2022?

De hoogte van het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Daar bovenop is er een daadwerkelijk verschil tussen wel of geen toeslagpartner. De inkomensgrens met mag maximaal € 99.000,- per jaar zijn. Zonder toeslagpartner is de inkomensgrens € 70.000,- voor 2022.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Waar heb ik recht op als alleenstaande moeder 2021?

Verdien je als alleenstaande moeder minder dan 21.500 euro per jaar, dan heb je recht op 107 euro zorgtoeslag per maand. Hiermee komt de belastingdienst je tegemoet in de kosten van je zorgverzekering (en dus ook in die van je kinderen).

Hoe verder als alleenstaande vader?

Naast kinderbijslag kan je soms kindgebonden budget ontvangen. Of je hier recht op hebt, hangt af van je inkomen. Als alleenstaande ouder krijg je meer kindgebonden budget. Ook heb je recht op kinderopvangtoeslag als je kindje naar de opvang gaat en jij werkt, studeert, of een (re-)integratietraject volgt.

Waar heb je recht op als je een laag inkomen hebt?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.