What is ADHD?

Welke stoornis lijkt op ADHD?

Gevraagd door: Juul Ramautar Bsc  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.2/5 (64 stemmen)

ADD (Attention Deficit Disorder) ADD is een aandachtstekortstoornis waarbij kinderen concentratieproblemen hebben. Het lijkt erg op ADHD, alleen vertonen kinderen met ADD geen uitgesproken druk, hyperactief of impulsief gedrag.

Welke stoornissen gaan vaak samen met ADHD?

Toch gaan ADHD en autisme of leerstoornissen (dyscalculie en dyslexie) en tics wel vaak samen. Autisme en ADHD worden deels door eenzelfde erfelijke factor bepaald. Tics zijn voor een ADHD'er moeilijker onder controle te brengen omdat de impulsbeheersing te kort schiet.

Welke 3 soorten ADHD zijn er?

Er zijn 3 soorten ADHD, met elk hun eigen kenmerken:
 • ADHD-I (Inattentive): je hebt vooral moeite om je aandacht bij dingen te houden. ...
 • ADHD-H (Hyperactive/Impulsive):je bent erg druk, je beweegt veel en kunt moeilijk stilzitten. ...
 • ADHD-C (Combined): je hebt kenmerken van allebei de andere soorten.

Wat is comorbide ADHD?

ADHD is een heterogene stoornis en kan zich heel verschillend uiten. Bovendien komt ADHD vaak samen met andere stoornissen voor. We spreken dan van comorbiditeit.

Wat zijn de kenmerken van ODD?

Typische ODD kenmerken zijn o.a.:
 • Anderen opzettelijk irriteren.
 • Vaak boos en ontevreden zijn.
 • Geregeld ruzie maken met volwassenen/gezagsfiguren.
 • Zich verzetten tegen verzoeken en/of regels van gezagsfiguren.
 • Anderen de schuld geven van zijn/haar fouten of wangedrag.
 • Lichtgeraakt zijn of zich snel ergens aan ergeren.

44 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen ODD en CD?

ODD en CD vallen onder de zogenaamde agressieve gedragsstoornissen. Kinderen met ODD (opstandig gedrag) zijn met regelmaat ongehoorzaam, driftig, zoeken ruzie en zijn snel gefrustreerd. Kinderen met CD (normoverschrijdend gedrag), pesten, bedreigen en intimideren en hebben een gebrek aan respect voor anderen.

Wat is CD stoornis?

CD staat voor Conduct Disorder en is een type gedragsstoornis. In het Nederlands noemen we het ook wel normoverschrijdend-gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met CD vertonen gedrag waarbij anderen geweld wordt aangedaan. Hierbij kun je denken aan vechten, bedreigen of liegen.

Kan je borderline en ADHD hebben?

Bij jeugdigen met ADHD kan zich bovendien, soms in combinatie met de eerder genoemde stoornissen, een antisociale of een borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. Men kan stellen dat het hebben van ADHD op zichzelf een risicofactor is voor het ontwikkelen van andere problemen.

Waar kan iemand met ADHD niet tegen?

ADHD en overprikkeling. Als je ADHD hebt, kan je moeite hebben om prikkels die op je afkomen te verwerken. Dit kunnen externe prikkels zijn maar ook interne prikkels. Externe prikkels zijn indrukken die via de zintuigen binnenkomen zoals geluiden, beelden, geuren, smaken, en lichamelijke sensaties.

Welke 3 kenmerken heeft ADHD?

Wat merkt u van ADHD?
 • U voelt zich onrustig.
 • U bent snel boos als iets niet lukt.
 • U komt vaak te laat.
 • U praat veel en druk.
 • U maakt heel makkelijk contact met andere mensen.
 • U begint en stopt snel met een baan.
 • U heeft problemen bij omgaan met geld.
 • U heeft snel problemen met organisaties of andere mensen.

Welk stofje missen mensen met ADHD?

De hersenen functioneren iets anders bij ADHD. Er lijkt een tekort aan zogeheten neurotransmitters (dopamine en noradrenaline), want de medicijnen die voor ADHD effectief zijn die verhogen deze stoffen in de hersenen.

Hoe heette ADHD vroeger?

In het verleden heette dit ADD (Attention Deficit Disorder). ADHD kan zich ook uiten in grote impulsiviteit en hyperactiviteit zonder aandachtsproblemen.

Kun je autisme en ADHD hebben?

Autisme en ADHD komen vaak gezamenlijk voor, hoe vaak precies is nog onbekend. Wat betreft gedrag kennen de twee diagnoses opvallend veel overlap. Dit maakt het stellen van de juiste diagnose vaak lastig. De oorzaken van het gedrag kunnen totaal verschillend zijn.

Kan ODD overgaan?

Zowel een ODD als een CD kan uiteindelijk leiden tot crimineel gedrag. Na verloop van tijd kunnen de symptomen van ODD en CD afnemen, tot aan het punt dat we niet meer spreken van een stoornis of van een probleem.

Wat is een ODD?

Een kind met een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (odd) is opstandig, dwars, driftig en zeer moeilijk opvoedbaar. De afkorting odd komt van de Engelse term oppositional defiant disorder. Bij odd is er sprake van zowel gedrags- als stemmingsproblemen.

Kan je zowel ADD als ADHD hebben?

ADHD met comorbiditeit

Voor zowel bij mensen met ADHD als ADD (zonder hyperactief gedrag) geldt dat het in de meest gevallen samengaat met andere psychische aandoeningen en/of andere lichamelijk gezondheidsklachten. Dat noem je comorbiditeit. En dat kan behoorlijk pittig zijn.

Wat doet alcohol met iemand die ADHD heeft?

Krijg je door alcohol meer of minder last van ADHD? Maar alcohol kan ADHD-klachten ook juist versterken: door alcohol kun je bijvoorbeeld nog minder goed je aandacht ergens bijhouden. Ook kun je nog impulsiever worden en dingen doen zonder er bij na te denken.

Kan iemand met ADHD verliefd worden?

Zo blijkt dat ADHD vaak gepaard gaat met snel wisselende relaties, soms ook met relaties met meerdere partners tegelijk. Deskundigen noemen dit promiscuïteit. De een kan dat een bijzondere kick vinden en genieten van de lust, voor de ander is het echter krenkend en veroorzaakt het een deuk in de vertrouwelijke relatie.

Hebben mensen met ADHD meer energie?

ADHD-ers hebben heel veel energie en ervaren dat ze daar dagelijks iets mee moeten. Het lichaam van iemand 'die continu aanstaat'- zoals ADHD-ers zichzelf herkennen- komt niet makkelijk tot rust en zo herstelt hun zenuwsysteem niet of moeilijker.

Wat zijn de 10 persoonlijkheidsstoornissen?

Persoonlijkheidsstoornis
 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis.
 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis.
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis.
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis.
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis.
 • Theatrale persoonlijkheidsstoornis.
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis.
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis.

Wat kunnen mensen met ADD niet?

Iemand met ADD is vaak dromerig, snel afgeleid en heeft concentratieproblemen. Andere veelvoorkomende symptomen zijn: rusteloosheid, vergeetachtigheid, stemmingsschommelingen en overgevoeligheid voor beeld en geluid.

Hoe voelt iemand met borderline zich?

Ze hebben een instabiel, negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ze vinden het moeilijk om te weten wie ze zijn en wat ze willen in het leven. Zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging komen ook voor bij borderline. Een borderline-persoonlijkheidsstoornis kan voor moeilijkheden zorgen in het dagelijks leven.

Wat als je kind ODD heeft?

Diagnose van oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (ODD)

Het is zeer belangrijk dat ouders met een kind met de ODD kenmerken, naar de huisarts gaan om dit te bespreken. De huisarts kan je doorverwijzen naar Youz, het kind- en jeugdonderdeel van Parnassia Groep. Youz heeft ook een informatielijn.

Hoe diagnose ODD stellen?

De diagnose ODD kan gesteld worden aan de hand van beschrijving van het gedrag van een kind door de ouders, verzorgers of leerkrachten. Dit in combinatie van observatie van het gedrag van het kind is voldoende om de diagnose ODD te stellen.

Heeft mijn zoon ODD?

Kenmerkend voor kinderen met ODD is dat ze boos/prikkelbaar gestemd zijn en brutaal/uitdagend gedrag laten zien, wanneer er interactie is met minstens één persoon die niet de broer of zus is.