Instructiefilm screening ondervoeding met SNAQ65+

Welke problemen kunnen ontstaan bij ondervoeding?

Gevraagd door: ing. Jelle Yildiz  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (71 stemmen)

Mogelijk complicaties
Slechtere wondgenezing en trager herstel bij ziekte. Verhoogde kans op het ontstaan van frailty en sarcopenie. Minder spierkracht en vermoeidheid. Verminderde kwaliteit van leven.

Wat merk je bij ondervoeding?

Er zijn een aantal symptomen waaraan u ondervoeding kunt herkennen:
 • ongewenst gewichtsverlies en verlies van spiermassa,
 • Verminderde eetlust,
 • vermoeid en futloos voelen,
 • afname van conditie,
 • verminderde weerstand,
 • langzamere wondgenezing.
 • verminderde zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Wat zijn de gevolgen van ondergewicht?

Ondergewicht brengt risico's met zich mee, omdat er een grote kans is dat je een tekort aan voedingsstoffen hebt. Hierdoor gaat je afweer achteruit en loop je een risico op ondervoeding* en de bijbehorende gevolgen zoals spierafbraak, moeheid, futloosheid en meer kans op botbreuken.

Wat is de belangrijkste risicofactor op ondervoeding?

De belangrijkste risicofactor voor het optreden van ondervoeding is ziekte. Daarvoor zijn verschillende redenen, zoals verminderde voedselinname door een slechte eetlust, bijwerkingen van medicijnen zoals misselijkheid, psychische problemen en moeilijkheden met kauwen, proeven, slikken en vertering van voedsel.

Wat zijn de gevolgen van ondervoeding?

Ondervoeding kan lijden tot een aantal belangrijke complicaties:
 • Verhoogd risico op infecties en een verminderde immuniteit.
 • Slechtere wondgenezing en trager herstel bij ziekte.
 • Verhoogde kans op het ontstaan van frailty en sarcopenie.
 • Minder spierkracht en vermoeidheid.
 • Verminderde kwaliteit van leven.

28 gerelateerde vragen gevonden

Wat is een gevolg van ondervoeding?

Ondervoeding leidt tot een langzamer herstel bij ziekte. Als een patiënt ziek is of niet actief is kan ondervoeding leiden tot afname van gewicht en spiermassa. Dit kan leiden tot afname van de algehele conditie en hart- en longcapaciteit. Ook zorgt ondervoeding voor een verminderde afweer en vertraagde wondgenezing.

Waar kun je last van hebben als je ondergewicht hebt?

Ondergewicht kan ernstige gevolgen hebben. Als je ondergewicht hebt, merk je dat je lichaam moeite krijgt om goed te functioneren. Je conditie gaat achteruit (lichamelijk, maar ook geestelijk) en je voelt je moe, lusteloos en mogelijk zelfs depressief. Daarnaast kun je last hebben van duizeligheid.

Wat zijn de oorzaken van ondervoeding?

Ondervoeding ontstaat doordat het lichaam een periode te weinig eiwit-, energie- en/of andere voedingsstoffen binnen krijgt of te veel verliest. Vooral zieke mensen en kwetsbare ouderen lopen kans om ondervoed te raken. Hoe eerder ondervoeding wordt herkend en behandeld, hoe beter.

Wat is een gevaarlijk laag gewicht?

Een BMI tussen 18,5 en 25 is normaal. Boven de 25 is er sprake van overgewicht. Zodra je BMI onder de 18,5 zakt spreken we van ondergewicht, waarbij we nog extra onderverdelingen kunnen maken: > 30: ernstig overgewicht.

Welke 2 soorten ondervoeding zijn er?

Bij acute ondervoeding wordt vooral gewichtsverlies gezien dat optreedt door een veranderd metabolisme en verminderde voedselinname, of -opname in een periode van ziekte. Bij chronische ondervoeding blijft zowel het gewicht naar leeftijd als de lengte naar leeftijd achter, maar is gewicht naar lengte normaal.

Welke twee soorten ondervoeding zijn er?

Ondervoeding ontstaat door disbalans tussen de inname of opname van voeding en de behoefte aan voedingsstoffen. Er zijn drie vormen: cachexie, sarcopenie en 'wasting'.

Is ondervoeding hetzelfde als ondergewicht?

Je hoeft geen ondergewicht te hebben om ondervoed te zijn; zelfs personen met obesitas kunnen ondervoed zijn. Het verschil tussen ondervoeding en ondergewicht, is dat ondervoeding iets zegt over de micronutriëntenstatus van de persoon.

Wat zijn symptomen van ondergewicht?

Een aantal ondergewicht gevolgen zijn:
 • Verslechterde huid, haar of tanden.
 • Je wordt vaker en sneller ziek of misselijk.
 • Je energie niveau blijft laag waardoor je je constant moe gaat voelen.
 • Je krijgt vaker hoofdpijn omdat je bloedarmoede te laag is.
 • De groei van het lichaam blijft achter.

Wat gebeurt er als je niet genoeg voedingsstoffen binnen krijgt?

Te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen is niet goed. Het lichaam gaat dan spiermassa afbreken om in energie te voorzien, waardoor het lichaam verzwakt. Hierdoor ontstaat o.a. gewichtsverlies, lusteloosheid en herstel van ziekte gaat minder goed.

Wat gebeurt er met je lichaam als je niet meer eet?

U wordt vermoeider en zwakker, en u gaat steeds meer tijd in bed doorbrengen. Geleidelijk aan wordt u steeds slaperiger en verliest u uiteindelijk uw bewustzijn. De periode daarna verloopt per persoon verschillend en duurt vaak niet langer dan 1 of 2& weken. Omdat u steeds in bed ligt, kunt u soms pijnklachten krijgen.

Hoeveel ondergewicht is gevaarlijk?

Er werd gekeken naar verbanden tussen BMI en sterfgevallen met verschillende oorzaken. Mensen van alle leeftijden met ondergewicht (een BMI van 18,5 of lager) bleken 1,8 keer zo veel kans op overlijden te hebben als mensen met een gezond gewicht (een BMI tussen 18,5 en 25,9).

Welk BMI opname anorexia?

We speken van anorexia als iemand consequent het lichaamsgewicht op of onder de 85% houdt van het gewicht dat normaal verwacht mag worden. Bij volwassenen komt dit neer op een Body Mass Index (BMI) van maximaal 17,5.

Hoe weet je dat je te weinig eet?

Als je vaak te weinig eet kan je lichaam niet optimaal presteren. Je hebt weinig energie, een slecht concentratievermogen, je weerstand is verlaagd en je hebt het vaak koud. Soms vallen deze symptomen niet op door gewenning en komen ze pas naar boven wanneer men overstapt op een gezond en volwaardig voedingspatroon.

Wat zijn de symptomen van een eetstoornis?

Symptomen eetstoornis
 • Angst om dik te worden.
 • Een verstoord lichaamsbeeld.
 • Steeds meer bezig zijn met afvallen.
 • (Streng) lijnen afwisselen met eetbuien.
 • Gewichtsbeheersing door middel van overmatig sporten of bewegen, overgeven of het gebruik van laxeermiddelen.
 • Lichamelijke klachten zoals misselijkheid of maagpijn.

Is ondergewicht anorexia?

Anorexia is een eetstoornis waarbij je jezelf uithongert, uit angst om aan te komen. Bij eetstoornis NAO zou het kunnen zijn dat je jezelf wel uithongert, maar dat er geen sprake is van ondergewicht.

Wat moet je eten als je ondergewicht hebt?

Zorg voor voedzame maaltijden, met volkorenproducten, groenten, voldoende eiwitten en gezonde vetten. Pak wat vaker een gezond tussendoortje. Probeer in totaal 6 keer per dag iets te eten. Drink zuiveldranken of smoothies.

Wat is stille ondervoeding?

Het probleem van stille ondervoeding

Wanneer de baby systematisch en ongemerkt te weinig melk binnenkrijgt, ontstaat er stille ondervoeding. De baby krijgt steeds minder energie, en komt in een negatieve spiraal ten aanzien van het voedingsgedrag. Hij geeft minder krachtige signalen af en lijkt tevreden te zijn.

Hoe herstel je van ondervoeding?

Voldoende eiwit- en energie

Bij (risico op) ondervoeding is het belangrijk om voldoende eiwitten te eten en om voldoende energie binnen te krijgen. De eiwitten zorgen voor toename van spierweefsel, herstel van wonden en compenseren de eiwitverliezen die u mogelijk door ziekte geleden heeft.

Vorige artikel
Wat is een gezonde buffer?
Volgende artikel
Hoeveel kost kraamzorg in Belgie?