BEROEPSKOSTEN | Welke kosten zijn aftrekbaar?

Welke kosten zijn 100 aftrekbaar?

Gevraagd door: Luca Veenendaal  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.6/5 (66 stemmen)

Volledig aftrekbare kosten Kosten binnen je onderneming zijn 100% aftrekbaar. Hierbij hoort onder meer het kantoormateriaal, sociale bijdragen en verzekeringen. Ook specifieke beroepskledij (bijvoorbeeld een doktersjas, veiligheidsschoenen of de schort van een slager) mag je ingeven.

Wat is volledig aftrekbaar?

Kosten die je volledig mag aftrekken:

Huur, verlichting, verwarming en dergelijke; Grondstoffen, goederen en diensten; Het jaarlijkse onderhoud van bedrijfsmiddelen.

Welke kosten zijn deels aftrekbaar?

Dit zijn enkele belangrijke voorbeelden van beperkt aftrekbare kosten: excursies, recepties, voedsel/drank, congressen. Er zijn daarnaast enkele beperkt aftrekbare kosten die onder een speciale regeling vallen, zoals zakelijk fietsen of OV, een auto van de zaak of verhuiskosten.

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Ook niet aftrekbaar zijn de kosten van bijvoorbeeld je eigen lunch, algemene literatuur, kleding die geen werkkleding is, persoonlijke verzorging, geldboetes en apparatuur en instrumenten die niet tot het ondernemingsvermogen horen.

Kan ik tandartskosten aftrekbaar 2023?

Kosten die wel aftrekbaar zijn voor jouw inkomstenbelasting: Geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen zoals verpleging in een ziekenhuis of andere instelling. Bij de tandarts, fysiotherapie of specialist.

21 gerelateerde vragen gevonden

Is gebitsreiniging aftrekbaar?

Zijn de kosten van een behandeling door een mondhygiënist aftrekbaar? Ja, als ze op medisch voorschrift zijn gemaakt, niet door de zorgverzekering worden gedekt en ook niet onder het eigen risico vallen.

Is Mondhygieniste fiscaal aftrekbaar?

De kosten voor behandelingen door een tandarts, mondhygiënist of orthodontist zijn aftrekbaar. Op grond van uitspraken van belastingrechters gelden bij het plaatsen van kronen, bruggen en implantaten de volgende regels.

Is tandarts aftrekbaar van de belasting?

Onder tandartskosten vallen ook kronen en implantaten. Onder de definitie medische hulpmiddelen, vallen volledige gebitsprotheses welke dus ook aftrekbaar kunnen zijn.

Is kleding zakelijk aftrekbaar?

Kleding is zakelijk aftrekbaar als het daadwerkelijk werkkleding is die je heel specifiek nodig hebt voor je werk. Onder kleding vallen naast kledingstukken ook (werk)schoenen en accessoires. Volgens de Belastingdienst is iets werkkleding: Wanneer het kleding is die vereist is voor je functie.

Is een nieuwe keuken aftrekbaar van de belasting?

Is een nieuwe keuken aftrekbaar van de belasting? Helaas… Een nieuwe keuken staat aard- en nagelvast aan je huis. Een nieuwe keuken is uiteraard een verbetering van je woning, maar een nieuwe keuken is niet aftrekbaar van de belasting.

Wat kan je opgeven aan de belasting?

 • Belastingaangifte doen: hoe werkt het?
 • Inkomstenbelasting.
 • Aftrekposten.
 • Aftrek zorgkosten.
 • Aftrek extra vervoerskosten.
 • Heffingskortingen.
 • Schenkbelasting.
 • Erfbelasting.

Is een beugel aftrekbaar van de belasting?

Ja, kosten voor orthodontie zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Maar let op: alléén de kosten die NIET vergoed worden door uw verzekeraar.

Wat mag je opvoeren als bedrijfskosten?

Aftrekbare kosten rondom vervoer
 • Openbaar vervoer.
 • Auto huur.
 • Greenwheels abonnement.
 • Kilometer registratie van jouw privé auto, fiets en brommer/scooter.
 • Zakelijke auto.
 • Woon-werkverkeer zakelijke auto.
 • Brandstof voor zakelijke auto.
 • Onderhoud voor zakelijke auto.

Hoeveel zijn brandstofkosten aftrekbaar?

Het aftrekpercentage bedraagt minimum 50% (40% als de CO2-uitstoot hoger is dan 200) en maximum 100%. Voor elektrische wagens daalt dus het huidige aftrekpercentage van 120% op 1 januari 2020 naar 100%. Brandstofkosten volgen voortaan hetzelfde regime als de autokosten en zijn niet langer standaard 75% aftrekbaar.

Wat is 120% aftrekbaar?

Bepaalde beveiligingskosten zijn voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine vennootschappen voor 120% fiscaal aftrekbaar. Het betreft diensten geleverd door beveiligingsondernemingen, alsook de abonnementskosten voor aansluiting op een vergunde alarmcentrale.

Is een koffer aftrekbaar?

Aktetassen, laptoptassen, telefoonhoesjes en degelijke zijn volledig aftrekbaar. Je reiskoffer dan weer niet, want die zal je ook privé gebruiken.

Is de kapper zakelijk aftrekbaar?

Kosten voor de kapper, schoonheidsspecialiste, manicure, tandarts en make-up zijn ook aftrekbaar voor artiesten. Ook hier gaat het weer om de extra uitgaven. Dat houdt in dat de uitgaven hoger zijn dan een minimum grens.

Kan je schoenen op de zaak zetten?

De criteria die de Belastingdienst voor werkkleding hanteert zijn als volgt: De kleding (inclusief schoenen) is alleen geschikt om op de werkvloer te dragen. Denk hierbij aan een uniform voor de militair, een witte jas voor de dokter of een oranje overall met reflectoren voor de wegwerker.

Is een bril aftrekbaar van de belasting?

Let op! De kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril, of het laseren van een oog ter vervanging van een bril, zijn niet aftrekbaar.

Is medische fitness aftrekbaar?

De kosten voor fysio-fitness zijn niet aan te merken als aftrekbare kosten voor genees- of heelkundige hulp.

Kan ik mijn tandartsrekening declareren?

Uw tandarts of het facturatiebedrijf de kosten die vergoed worden niet eerst bij ons declareert, maar u de volledige rekening stuurt. U kunt deze tandartsrekening dan betalen en daarna bij ons declareren.

Is klikgebit aftrekbaar?

De kosten van kronen en implantaten zijn aftrekbaar als zorgkosten, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Volgens het hof zijn het namelijk kosten voor hulpmiddelen en komen daarom voor aftrek in aanmerking.

Welke mondzorg wordt vergoed?

De kosten van de tandarts worden voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed, met uitzondering van kronen, bruggen, beugels en implantaten. Voor volwassenen zitten alleen het kunstgebit en het klikgebit (een 'vast' kunstgebit) in de basisverzekering, en een aantal soorten behandelingen door de kaakchirurg.