Tweede Kamer in debat rondom gratis kinderopvang: ‘Vertrouwen in zo’n overheid een beetje weg’

Welke kinderopvang wordt gratis?

Gevraagd door: Sofie Boudewijns  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (27 stemmen)

Gratis kinderopvang bso
Er zijn verschillende soorten kinderopvang, zoals dagopvang of buitenschoolse opvang (bso). Omdat bso dus een vorm van kinderopvang is, is dat straks ook grotendeels gratis. Ook voor buitenschoolse opvang geldt dat ouders vanaf 2027 slechts 4 procent van de opvangkosten betalen.

Wat verandert er in de kinderopvang 2023?

Extra verhoging in 2023

De maximale vergoedingen per uur worden: voor de dagopvang € 9,12; voor de buitenschoolse opvang € 7,85; voor de gastouderopvang € 6,85.

Wat kost kinderopvang 2023?

De maximum uurprijs voor de dagopvang gaat in totaal met 6,54% omhoog naar € 9,06. Voor de buitenschoolse opvang stijgt de maximum uurprijs eveneens 6,54% naar € 7,79. De maximum uurprijs voor de gastouderopvang stijgt met 4,29% naar € 6,80.

Welke kinderopvang wordt vergoed?

Bij de kinderdagverblijven hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag over maximaal 140% van het aantal gewerkte uren. Werkt een ouder 8 uur per dag, dan mag hij die dag 11 uur opvang declareren bij de belastingdienst. Voor de BSO geldt dat 70% van de gewerkte uren in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Wat als kinderopvang gratis wordt?

Als het aan het kabinet ligt zal kinderopvang vanaf 2025 bijna-gratis worden voor ouders en zal er geen kinderopvangtoeslag meer aan te pas komen. Een ingrijpende maatregel met veel gevolgen voor de sector en voor ouders.

41 gerelateerde vragen gevonden

Is kinderopvang gratis 2023?

Voorbeeld; met ingang van 1 januari 2023 kunnen ouders die allebei 1 uur per maand werken, maximaal 230 uur kinderopvang per maand afnemen. Afhankelijk van de hoogte van hun gezamenlijke inkomen betalen zij minimaal 4% van die kosten (of meer).

Is het zeker dat kinderopvang gratis wordt?

Het kabinet wil de kinderopvang vanaf 2027 gratis maken. Hiermee komt Nederland eindelijk met betaalbare kinderopvang voor alle werkende ouders. Inkomen doet er vanaf 2027 niet meer toe. Vanaf dan betalen alle werkende ouders 4 procent van de kosten.

Wat kost kinderopvang 2024?

Kinderdagopvang van € 9,12 in 2023 naar € 9,73 in 2024. Buitenschoolse opvang van € 7,85 in 2023 naar € 8,38 in 2024. Gastouderopvang van € 6,85 in 2023 naar € 7,33 in 2024.

Wie betaalt gratis kinderopvang?

Voor werkende ouders wordt de opvang grotendeels gratis. De overheid gaat 96 procent vergoeden van een vooraf vastgesteld maximum uurbedrag. Toch kan voor ouders de rekening veel hoger uitvallen, als de kinderopvang een hoger tarief rekent. Alles boven het maximaal vergoede bedrag betalen ouders volledig zelf.

Hoeveel gaat kinderopvangtoeslag omhoog 2023?

Dat betekent dat de maximum uurprijzen in totaal met 1,74% extra worden geïndexeerd. Voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang stijgen de maximum uurprijzen in totaal met 7,32% (deze worden € 9,12 en € 7,85) en de maximum uurprijs voor de gastouderopvang met 5,06% (deze wordt € 6,85).

Wat gaat er veranderen in de kinderopvang?

Wat gaat er veranderen? Met ingang van 1 januari 2025 betaalt de overheid 96% van de kosten van kinderopvang rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. Ouders gaan de resterende 4% betalen ongeacht hun inkomen.

Wat is duurder kinderopvang of gastouder?

Gastouder normaal iets goedkoper

Het maximum uurtarief (dat door de belastingdienst gehanteerd wordt) voor een gastouder is € 6,27 per uur, terwijl je bij een kinderdagverblijf gemiddeld € 8,17 per uur betaalt (o.b.v. prijspeiling van Boink 2020).

Wat kost 1 dag kinderdagverblijf?

Per situatie verschillen de kosten van kinderopvang. Gemiddeld liggen de kosten voor kinderopvang in Nederland tussen de €6 en de €9 per uur. De meeste ouders komen echter in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, waardoor de kosten flink gedrukt worden.

Waarom is de kinderopvang zo duur?

Hoge energieprijzen, stijgende huren en een enorm personeelstekort. RTL Nieuws sprak vijf kinderopvangorganisaties van verschillende grootte om te vragen hoe deze stijgende kostenposten doorwerken in hun tarieven.

Wat is de beste leeftijd voor kinderopvang?

Vanaf drie maanden is het voor de meeste kinderen geen probleem. Daar worden ze socialer en leren ze onder andere hoe ze moeten samenwerken. Daarnaast is het goed voor bijvoorbeeld hun taalontwikkeling. "Op de opvang kunnen kinderen veel leren en zich goed ontwikkelen."

Welke partij is voor gratis kinderopvang?

D66 en de Partij voor de Dieren vinden dat alle kinderen tot vier jaar vier dagen per week gratis opvang moeten krijgen. GroenLinks wil daar zelfs gratis buitenschoolse opvang (bso) aan toevoegen. De PvdA wil ook gratis opvang voor kinderen tot vier jaar.

Wie profiteert het meest van bijna gratis kinderopvang?

Nu betalen de vermogendste ouders het meest. Ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van ruim boven de ton krijgen van de overheid een derde van de kinderopvangkosten vergoed. Die subsidie neemt toe naarmate het inkomen van de ouders lager is. Wie het minst te besteden heeft, krijgt bijna alles vergoed: 96 procent.

Wat kost kinderopvang in 2025?

Vanaf 1 januari 2025 is de kinderopvang vrijwel gratis voor kinderen van werkende ouders. Zij betalen een bijdrage van 4%, de overige 96% wordt betaalt door de overheid. Voor kinderen van niet werkende ouders gaat deze regeling op een later moment in, vermoedelijk in 2028 zoals gesteld in de brief van de Minister.

Waar is de duurste kinderopvang ter wereld?

In 2022 werd het VK het duurste land voor kinderopvang in de ontwikkelde wereld, wat in oktober vorig jaar duizenden mensen ertoe aanzette om in steden in het hele land te protesteren in wat bekend werd als de "Mars van de Mummies".

Wat betekent gratis kinderopvang voor gastouders?

Concreet betekent dit: een stapsgewijze verhoging van de overheidsbijdrage voor de kosten van kinderopvang tot 95 procent. Dit geldt alleen voor werkende ouders. De kinderopvangtoeslag vervalt; kinderopvangorganisaties krijgen directe financiering van de overheid.

Hoeveel uur kinderopvang wordt vergoed?

U kunt tot maximaal 230 opvanguren per maand en per kind vergoed krijgen. Dit maximum geldt vanaf 2023 voor iedereen die recht heeft op kinderopvangtoeslag. Het maakt niet meer uit hoeveel uur u werkt. En ook niet of u bijvoorbeeld werkt of studeert.

Wat zijn de nadelen van gratis kinderopvang?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die gebruik maken van gratis opvang aldaar, vaker kampen met angst en agressie. Vooral kinderen uit kansarme gezinnen profiteren van gratis opvang, anderen gaan er juist minder op vooruit. Echt goede opvang moet een verbetering zijn op thuis, stelt Eerkens.

Hoeveel dagen kinderopvang gratis?

Hoeveel dagen mag ik maximaal gebruik maken van gratis kinderopvang in 2025? In principe alle dagen dat je werkt heb je recht op kinderopvang. Natuurlijk gaat dit in overleg met je kinderopvangorganisatie want is mede afhankelijk van de beschikbare ruimte en dagen.

Wat gaat kinderopvang mij kosten?

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).